• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

VNO-NCW bereid om zelfstandigenaftrek 'onder voorwaarden' af te schaffen

Het aanpassen van fiscale voordelen voor zzp’ers is bespreekbaar om oneigenlijk gebruik van regelingen als de mkb-winstaftrek en de zelfstandigenaftrek tegen te gaan. Zolang de ‘echte’ ondernemer maar niet geraakt wordt. Dat zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer deze week in een interview over de arbeidsmarkt op BNR.

 

Niet selectief winkelen

Voorzieningen als de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling zijn oorspronkelijk bedoeld voor ondernemers om geld te reserveren voor hun pensioen en voor het geval hen iets overkomt, aldus De Boer. In de interviews gaat hij in op het advies van de commissie Borstlap over de arbeidsmarkt. ‘Belangrijk is dat er niet selectief wordt gewinkeld in het advies. Dat dreigt te gebeuren, want er ligt een supermarkt aan ideeën. We moeten er nu als sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) een consequent pakket van maken.’

Meer in portemonne

De Boer vindt het verder van belang dat werknemers netto meer overhouden van hun salaris in hun huishoudportemonnee. Ook moeten werknemers in publieke sectoren meer ruimte en autonomie krijgen in hun werk. Dat is onlangs ook bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Arbeidsmigratie

Ten aanzien van arbeidsmigratie wil De Boer niet tornen aan het vrij verkeer van werknemers in de EU. Om personeelstekorten op te vangen kan volgens hem daarnaast worden gekeken naar tijdelijke arbeidscontracten voor mensen van buiten de EU, in de lijn van de Canadese aanpak. Luister hier het complete interview.

Zzp-organisaties terughoudend

In een rondgang van het Financieele Dagblad blijkt dat zpp-belangenorganisaties niet persé tegen beperking van de zelfstandigenaftrek zijn, maar wel veel kanttekeningen plaatsen bij het voorstel.

Margreet Drijvers van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) is het er mee eens als het oneigenlijk gebruik van de fiscale voordelen wordt aangepakt, maar waarschuwt om het kind niet met het badwater weg te gooien. Aanpak van oneigenlijk gebruik mag niet leiden tot het pesten van ondernemers die moeten reserveren voor de toekomst en onverwachte zaken, vindt Drijvers.

Roos Wouters van de Werkvereniging wijst er bovendien op dat er al tijdenlang tevergeefs wordt gediscussieerd over de definitie van ondernemerschap. Ook bestrijdt ze het idee dat veel kleine zelfstandigen zzp’er zijn vanwege de fiscale voordelen. ‘De meesten weten niet eens dat die aftrek bestaat. Ze willen meer grip op hun werk. Als je zzp’ers in de zorg vraagt of ze weer als werknemer zouden willen beginnen, zegt 65% dat ze de zorg dan nog liever helemaal verlaten.’

Blogs

ZZP Agenda