• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:

Commissie Borstlap houdt rode lap voor zzp'ers

De Commissie Regulering van werk (ook wel commissie Borstlap genoemd) is veel in het nieuws de laatste weken. Tijd voor een overzicht welke impact dit kan hebben op de zzp'ers in Nederland.

Wie is de commissie Borstlap?

De Commissie Regulering van werk (ook wel commissie Borstlap genoemd)  is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Zij gaat na in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel. De voorzitter is Hans Borstlap vandaar de naam commissie Borstlap.

Wat doet de commissie Borstlap?

Werk is waardevol, nu en in de toekomst, allereerst voor onze materiële welvaart. Voor een goed werkende arbeidsmarkt zijn regels nodig. Door tal van ontwikkelingen en veranderingen op het terrein van technologie, economie en samenleving is het de vraag of de bestaande regels nog wel alle doelen bereiken. Om dit te onderzoeken, stelde het kabinet een onafhankelijke commissie in onder leiding van Hans Borstlap.

Drie adviesvragen van het kabinet

 1. Welke ontwikkelingen hebben een fundamentele invloed op de arbeidsmarkt en de positie van werkenden?
 2. Leiden die ontwikkelingen tot knelpunten met de huidige regels?
 3. Welke oplossingen zijn er om eventuele knelpunten nu en voor de toekomst weg te nemen?

Advies van de commissie Borstlap

Op 23 januari jl. presenteerde de commissie haar eerste adviesrapport "In wat voor land willen wij werken" van 112 pagina's.

Kort samengevat staan de volgende zaken in het adviesrapport:

 • Vaste banen moeten minder vast worden
 • Flex moet minder flex worden
 • Flexwerk wordt duurder
 • Er komt een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
 • Het moet mogelijk worden om overeengekomen arbeid te verminderen, zonder dat de werknemer daar tegen bezwaar kan maken
 • Deeltijdontslag moet gemakkelijker worden
 • De termijn van loonbetaling bij ziekte moet omlaag van 2 naar 1 jaar
 • Het minimumtarief van € 16,- per uur voor zzp'ers ziet de commissie niet zitten
 • Er moet een collectief vangnet komen voor alle werkenden
 • De fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek en winstvrijstelling verdwijnen
 • Opdrachtgevers worden meer regels opgelegd om jou in te huren als zzp'er, dus kiezen ze sneller voor een medewerker in loondienst
 • De lasten voor werkgevers gaan omlaag
 • Als je als werkgever extra mensen nodig hebt dan wordt een vast contract beloond
 • Iedereen die werkt moet fiscaal hetzelfde behandeld worden
 • We gaan allemaal meebetalen aan een voorziening tegen arbeidsongeschiktheid
 • De arbeidsongeschiktheidsvoorziening moet 70% van het minimumloon garanderen

Conclusie

De Commissie Borstlap is er vooral op uit om wat te doen aan het groeiend aantal schijnzelfstandigen in Nederland. Er is namelijk een grote groep zzp'ers die op het randje van de fiscale voordelen leeft, zichzelf onvoldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en weinig of geen pensioen opbouwt. Ook zijn er veel zzp'ers die min of meer zich gedwongen voelen om als zzp'er te starten. Denk hierbij aan zzp'ers in de zorg, bouw, bezorgers bij PostNL en Deliveroo.

Helaas worden alle zzp'ers over één kam geschoren en zullen deze maatregelen ook de "echte" ondernemende zzp'ers treffen met en zonder personeel.

Of de adviezen worden overgenomen en op welke manier kan nog wel even duren. Kijk maar naar de Wet DBA die op 1 mei 2016 werd geïntroduceerd en al enkele keren is uitgesteld. Het kabinet verwacht dat deze wet pas op 1 januari 2021 zal worden geëffectueerd. Het is verder ook wachten wat de volgende formatie ervan gaat overnemen.

Meer lezen?

TO BE CONTINUED

 

Blogs

ZZP Agenda