• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 36: Stekker uit ZZP-Pensioen, meerderheid jong zorgpersoneel wil zzp’er worden, zzp-leraar steeds vaker op basisscholen en zzp’ers hebben baat bij een ondernemerscoach

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Stekker uit ZZP-Pensioen

ASR Nederland stopt eind 2022 met het ZZP Pensioen omdat het product niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen die de verzekeraar stelt. Door een wijziging in de administratie kan de dienstverlening niet meer in de huidige vorm worden aangeboden, stelt de verzekeraar.

De klanten kunnen nu overstappen naar een andere lijfrentebeleggingsrekening genaamd Persoonlijk Pensioen, waarmee klanten fiscaal voordelig pensioen kunnen opbouwen. Ze kunnen ook het opgebouwde kapitaal afkopen.

Ben jij een klant bij het ZZP-Pensioen van ASR dan kun je jouw pensioen ook kosteloos overhevelen naar Bright Pensioen.

Bron: ikwordzzper.nl

Meerderheid jong zorgpersoneel wil zzp’er worden

Een meerderheid van het jonge zorgpersoneel wil zzp’er worden. Zes op de tien zorgmedewerkers onder de 35 jaar denkt erover om hun baan in loondienst op te zeggen om vervolgens als zelfstandige aan het werk te gaan. Dit blijkt uit de ZZP Zorgbarometer, waar 4.550 zorgprofessionals aan hebben meegewerkt.     

De voornaamste reden voor het opzeggen van het dienstverband is de wens voor meer vrijheid over de werktijden en de vakantie. Daarnaast geeft het jonge zorgpersoneel aan te streven naar een betere balans tussen werk en privé en een hoger salaris. Zzp’er worden maakt dit volgens hen mogelijk. Ook wordt vermindering van bureaucratie genoemd.

Lees ook: Hoe bepaal ik als zzp’er mijn uurtarief?

FNV is bang dat de werkdruk in de zorg alleen maar groter wordt als het vaste team kleiner wordt. De vakbond is ook bang dat de inhuur van dure externen de financiële positie van zorginstellingen onder druk zet. FNV-zorgbestuurder Elise Merlijn pleit voor een goede balans tussen werkzekerheid met de juiste beloning, sociale zekerheden en gezondere roosters. “Dan is de behoefte om te gaan flexen veel minder. Een interne flexpool biedt bijvoorbeeld die mogelijkheid.”

Bron: Skipr.nl

Groeikapitaal bijna niet naar door vrouwen geleide startups

Van alle 1,95 miljoen Nederlandse ondernemers stond bijna anderhalf miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar als zzp’er geregistreerd. Dat is circa 75% van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemers. In het eerste kwartaal van 2022 was dit nog ongeveer 68%. De flexibilisering van de arbeidsmarkt speelt waarschijnlijk een rol bij de toename van het aantal zzp’ers. Circa 37% van alle ondernemers is vrouw, een percentage dat door de jaren amper is gegroeid.  

De cijfers van de KvK zijn in lijn met die van het CBS uit 2019. Het percentage vrouwelijke ondernemers neemt maar mondjesmaat toe. Begin 2013 was dit aandeel bijvoorbeeld nog 34%. Het absolute aantal vrouwelijke ondernemers neemt wél toe. Waar in het tweede kwartaal van 2022 725.619 vrouwen waren ingeschreven, waren dit er in het eerste kwartaal van 2013 slechts 441.736. Het aantal mannelijke ondernemers liep in deze tijdspanne op van 862.305 naar ruim 1,2 miljoen.

Opvallend in de cijfers is de grote discrepantie tussen de 37% vrouwen die een bedrijf begint en het feit dat nog geen 1% van het groeikapitaal naar door vrouwen geleide startups toevloeit. De startup-branche wordt door mannen gedomineerd. Een van de aangehaalde redenen is dat er sprake lijkt van een oververtegenwoordiging van mannen in de investeringswereld. Zij zouden eerder investeren in personen die op hen lijken. Mannen dus.      

Bron: MT/Sprout

Zzp-leraar steeds vaker op basisscholen

Met de start van het nieuwe schooljaar is duidelijk geworden dat basisscholen nog moeilijker leraren aan zich kunnen binden. Volgens scholenkoepels is het stijgende aantal leerkrachten dat via een zzp-bureau als zelfstandige voor de klas staat een van de oorzaken. Het lerarentekort is zo hoog opgelopen dat schoolbesturen steeds vaker een beroep doen op zzp-docenten.    

Het is volgens de Utrechtse schoolbestuurder Anko van Hoepen een trend die al langer aan de gang is. “Leraren kiezen voor zo’n zzp-constructie vanwege het financiële aspect, maar ook vanwege de vrijheid. Ze voelen dan meer ruimte om te kiezen wat en wanneer ze iets doen. En blijkbaar houden ze onderaan de streep ook meer geld over.”

Lees ook het artikel: Waarom de opkomst van de zzp-leraar een positieve ontwikkeling is

Het nijpende lerarentekort zal niet snel verdwijnen, zo is de verwachting in het veld. Van Hoepen: “Ik vrees dat het de komende jaren alleen maar toeneemt, gezien de arbeidsmarkt.” Hij ziet ook dat steeds meer leerkrachten de stad verlaten, omdat ze met hun salaris geen betaalde huizen in de stad kunnen vinden. Een probleem dat ook in de kinderopvang speelt.  

Bron: AD.nl

'Zzp’ers moeten vaker naar een ondernemerscoach'

Ondernemers zouden vanwege de hoge werkdruk vaker naar een ondernemerscoach moeten gaan. Ze voelen zich vaak alleen en zzp’ers zijn ervan overtuigd dat ze alles zelf moeten doen. Dit stelt Josette Dijkhuizen, hoogleraar Duurzame inzetbaarheid van ondernemers aan Tilburg University. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar stress, geluk en welbevinden van ondernemers in Nederland.      

Uit haar onderzoek komt naar voren dat de stressbeleving van ondernemers groter is dan die van mensen in loondienst. “Dat betekent dat ondernemers meer moeite hebben met het loslaten van het werk, het aanbrengen van een balans tussen werk en privé en fysiek en mentaal na het werk.” Aan de andere kant helpt de grote bevlogenheid van zelfstandigen ze om met stress te dealen. Als deze bevlogenheid afneemt, krijgt de stress meer de overhand.

Volgens Dijkhuizen hebben zzp’ers en andere ondernemers het gevoel dat ze altijd beschikbaar moeten zijn. Ook spelen onzekerheid, risico en verantwoordelijkheid een grote rol. “Ondernemen is topsport. Een topsporter heeft een fysieke en mentale coach en dat vinden we heel normaal. Maar een ondernemer die naar een coach gaat? Daar wordt toch medelijdend naar gekeken. Vaak is het al vijf over twaalf als ondernemers bij onze ondernemerscoaches komen.”   

Bron: MT/Sprout

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.