• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Prognose UWV: groei arbeidsmarkt voor zowel werknemers als zzp’ers

Uit de arbeidsmarktprognose voor 2017-2018 van het UWV blijkt dat het aantal banen flink zal groeien in de komende twee jaar. Steeds meer werknemers krijgen vaste contracten, echter zal er ook meer plek zijn voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Vooral in de bouw, zorgsector en ICT wordt een personeelstekort verwacht.

Er wordt zowel groei verwacht voor zowel (vaste) werknemers als zelfstandigen, al zal de groei op de arbeidsmarkt voor zzp'ers iets minder zijn in vergelijking tot werknemers. Het UWV voorspelt dan ook dat steeds meer zzp'ers hun zelfstandigenbestaan inruilen voor een vaste baan.

Sectoren

In alle sectoren zullen er meer (zelfstandige) banen beschikbaar zijn, voorspelt het UWV. De enige uitzonderingen zijn daarop de financiële sector en het openbaar bestuur. Dit is onder andere te verklaren door digitalisering. Het aantal WW-uitkeringen neemt ook in de komende jaren af. Er zou zelfs sprake zijn van arbeidskrapte: de vraag naar (zelfstandig) personeel wordt groter dan er personeel beschikbaar is.

Regio’s

In Groot-Amsterdam groeit de werkgelegenheid (zakelijke dienstverlening) het snelst, maar ook in Flevoland (industrie), Zaanstreek/Waterland (bouw, distributie en consumentendiensten) groeit het aantal banen. De groei van het aantal (zelfstandige) banen is het laagste in Zeeland en de Achterhoek. Dit komt onder andere door een krimpend bevolkingsaantal en dalende werkgelegenheid in landbouw en industrie.

Zelfstandigenbestaan inruilen voor vaste baan

Waar voorheen veel zzp'ers uit noodzaak (bij verlies van een vaste baan bijvoorbeeld) kozen om voor zichzelf te beginnen, verwacht het UWV dat het aantal zzp’ers iets zal dalen, omdat zij bijvoorbeeld gemakkelijker aan een vaste baan komen. Dat zou betekenen dat het ondernemerschap meer een bewuste, dan een noodgedwongen keuze zal worden.

Aantal zzp'ers in zorg neemt af: vaste banen nemen toe

De vraag naar arbeidskrachten in de zorg zal toenemen, denkt het UWV. Dat komt door de vergrijzende en groeiende bevolking en door geschrapte bezuinigingen. Daardoor zal het in de zorgsector gemakkelijker worden om een vaste baan te krijgen – waardoor het aantal zzp'ers in die sector weer afneemt.

Schaarste in de bouw

Opvallend is de krapte die er volgens het UWV gaat ontstaan in de bouwsector: daar kopen meer banen vrij dan er personeel beschikbaar is. Dat betekent voor zzp'ers in de bouw dat zij gemakkelijker aan een klus komen, aangezien veel opdrachtgevers zich wenden tot flexibel personeel.

Grote vraag naar gekwalificeerd personeel

De krapte die in de bouwsector ontstaat, zou verklaard kunnen worden door de vergrijzing en deels door een grote uitstroom van gekwalificeerd personeel in de bouw. Relatief weinig jongeren kozen in de afgelopen jaren voor een bouwopleiding. Door de economische crisis nam het aantal banen in de bouw flink af. Nu de economie weer stijgende is, is de vraag naar gekwalificeerd personeel (en zzp'ers) groot.

Benieuwd? Hier kun je het hele rapport nalezen.

Blogs

ZZP Agenda