• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Pensioenfonds bouw wil automatische deelname zzp pensioen

Het pensioenfonds voor de bouw, bpfBOUW, wil dat zzp'ers in de bouw automatisch deelnemen aan het pensioenfonds, tenzij ze bezwaar maken.

Moeten zzp'ers nu wel of niet verplicht een pensioen opbouwen? Deze vraag houdt de gemoederen van de politiek, vakbonden en organisaties flink bezig. Pensioenfonds voor de bouw, BpfBOUW zegt een oplossing te hebben: iedere zelfstandige die zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft als bouwvakker, zou automatisch mee moeten doen - tenzij ze bezwaar maken.

Opt-out

Directeur van het pensioenfonds David van As stelt in Het Financieele Dagblad dat het aantal werkenden in de bouw met een pensioen flink gedaald is sinds de crisis, toen veel bouwvakkers hun baan verloren. Nu de sector weer aantrekt, zijn veel van hen als zzp'er werkzaam in de bouw. Echter bouwen veel van de zelfstandigen geen pensioen op. Automatisch pensioen opbouwen met een 'opt-out' zou een oplossing kunnen zijn, volgens het fonds. Er is nog geen proef in het vooruitzicht zolang het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geen goedkeuring hiervoor geeft.

Verplicht pensioen

Hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet komen te zien, wordt besproken met de vakbeweging, werkgevers en het kabinet. De vakbeweging wil (met steun van GroenLinks, PvdA en SP) dat werkgevers verplicht pensioen gaan afdragen voor zzp'ers. Werkgevers zijn hier fel op tegen. 

Blogs

ZZP Agenda