• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Met deze maatregelen wil het kabinet zzp’ers uit de brand helpen

Het kabinet geeft gehoor aan de noodkreet van zzp-organisaties om coulant te zijn bij het verlenen van steun aan zzp’ers en maakt miljarden euro’s vrij om ondernemers en zzp'ers door de coronacrisis te helpen. In dit artikel zetten we de hoofdpunten op een rij.

Het kabinet trekt tientallen miljarden euro’s uit om het land economisch door de coronacrisis te helpen. Een uitgebreid pakket maatregelen moet voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers hun baan kwijt raken. Maar het kabinet wil ook laten blijken dat het zelfstandig ondernemers en andere flexwerkers  niet in de kou laat staan.

Het geld is beschikbaar (voor de komende drie maanden €20 miljard euro) en de plannen liggen in hoofdlijnen klaar. Wel vraagt minister Wouter Koolmees om geduld, want er is tijd nodig om de regels juridisch uit te werken. “Loop dus niet morgen al naar de gemeente.”

De volgende maatregelen zijn aangekondigd:

Versoepeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Zzp’ers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen straks rekenen op steun van de gemeente, vanuit het Bbz. De strenge voorwaarden die normaal gesproken gelden voor deze steun, laat het kabinet vervallen.

Je krijgt deze uitkering nu drie maanden als gift. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager. Je hoeft dus niet eerst je spaargeld op te maken en het maakt ook niet uit wat je eventuele partner verdient. Het geld wordt binnen vier weken betaald, in plaats van de huidige 13 weken. Een voorschot is ook mogelijk. 

Meer informatie over het aanvragen van Bbz vind je in dit kennisartikel. Let op, deze informatie is nog niet bijgewerkt en gaat nu over hoe Bbz normaal gesproken werkt. 

Compensatie voor zwaar getroffen sectoren

Er komt een ‘noodloket’ voor ondernemers, een compensatieregeling voor direct en hard getroffen sectoren, zoals de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Ook kappers, schoonheidsspecialisten en anderen die door de 1,5 meter regel in problemen komen, maken aanspraak op compensatie.

De zwaarst getroffen bedrijven komen gelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 4000,-. In principe komen ook zzp'ers voor deze regeling in aanmerking. Hun onderneming moet dan wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

Uitstel betaling belastingen

Zzp’ers kunnen ‘bijzonder uitstel van betaling’ voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Betaal je nu belasting via een voorlopige aanslag en verwacht je een lagere winst door het virus? Dan kun je de voorlopig aanslag laten aanpassen, zodat je direct minder belasting betaalt.

De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar 0%. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die je moet betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar 0%.

Nadat je een aanslag hebt ontvangen, kun je direct om uitstel vragen. Dat doe je door een brief te sturen naar de Belastingdienst, waarin je uitlegt hoe het coronavirus tot betalingsproblemen heeft geleid voor je bedrijf. Binnen twee weken heb je ook een verklaring van een ‘derde deskundige’ nodig, bijvoorbeeld je accountant of een externe financier of consultant. 

UPDATE 24 maart: De verplichting van een verklaring van een 'derde deskundige' is inmiddels komen te vervallen. Bij nader inzien gaf dit teveel administratieve rompslomp. Meer informatie over 'bijzonder uitstel van betalingen' vind je in dit nieuwsbericht.

Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Aangezien veel ondernemers te weinig onderpand hebben om geld te kunnen lenen, is de verruimde BMKB-regeling versneld van start gegaan. Vanaf nu kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij een bank die kredieten verstrekt, omdat het Rijk garant staat voor deze leningen aan ondernemers.

De BMKB-regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Vanuit het Rijk is er € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar om deze bedrijven te helpen.

Wil je meer weten? Het Rijk vertelt je meer over de verruimde BMKB-regeling.

Rentekorting microkredieten

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet trekt voor deze maatregel maximaal € 6 miljoen,- uit.

Qredits heeft een hulplijn geopend voor ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus. De kredietverstrekker zegt binnen twee dagen te kunnen beslissen over een financiering, als het niet om een al te groot krediet gaat.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling voor werktijdverkorting wordt verruimd. Ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten, kunnen bij UWV werktijdverkorting aanvragen. Bij goedkeuring betaalt de overheid maximaal 90 procent van het salaris, dat was 75 procent.

De voorwaarde is dat bedrijven geen mensen ontslaan en de rest van het loon zelf doorbetalen. De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

Daarnaast heeft Het Ondernemerscollectief de Corona Helpdesk in het leven geroepen. Als lid kun je hier terecht met al je vragen.

Blogs

ZZP Agenda