• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kabinet maakt nog eens € 13 miljard vrij voor bedrijven, zzp’ers en flexwerkers

Het kabinet trekt nog eens € 13 miljard uit voor noodhulp aan bedrijven, zzp’ers en flexwerkers. Het noodpakket 2.0 gaat in op 1 juni en zal drie maanden gelden.

Het eerste pakket noodmaatregelen dat in maart van kracht werd, loopt eind deze maand af. Aanvankelijk was de hoop dat er spoedig herstel zou volgen en dat het bij deze eerste hulpronde kon blijven, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Het kabinet voorziet een diepe, langdurige crisis een trekt daarom nog eens € 13 miljard uit voor verlenging van het noodpakket om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Een van de toezeggingen die het kabinet vandaag deed, is dat er extra’s zullen komen voor bedrijven met 'specifieke omstandigheden'. Ook bedrijven die nu weer mogen opstarten maar niet meteen hun oude omzet kunnen behalen mogen hulp tegemoet zien. Het doel van het steunpakket blijft nog altijd baanbehoud, maar tegelijkertijd wil het kabinet zorgen 'dat werknemers zich kunnen aanpassen aan een nieuwe realiteit, het nieuwe normaal'.

Togs keert niet terug

Een van de verrassingen is het schrappen van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Togs). In het eerste pakket konden bedrijven die tot een bepaalde categorie behoren nog € 4000 tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen als ze verwachtten minimaal € 4000 omzetverlies te lijden en eenzelfde bedrag aan vaste lasten kwijt te zijn. Deze regeling keert in het tweede pakket niet terug.

In plaats daarvan komt een nieuwe regeling die meer op maat is gesneden en die ook hoger kan uitvallen. De nieuwe regeling is bestemd voor bedrijven tot 250 medewerkers, die gedwongen moesten sluiten tijdens de coronacrisis. De bovengrens gaat omhoog naar € 20.000,- per kwartaal, ofwel circa € 6700 per maand, afhankelijk van de omvang van het bedrijf.

Alleen ondernemingen die tenminste 30% omzetverlies lijden en die tot een sector behoren die ook in het eerste pakket noodhulp in aanmerking kwamen voor € 4000 euro om vaste lasten te betalen, komen voor de nieuwe regeling in aanmerking. Concreet gaat het om MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters.

Tozo krijgt partnertoets

Evenals bij het eerste pakket noodhulp, kunnen zzp’ers die inkomsten verliezen door het mislopen van opdrachten een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Nieuw is wel dat er nu wel een partnertoets plaatsvindt. Dat die partnertoets eraan zat te komen werd al eind vorige week bekend. Is het inkomen van de partner hoger dan het sociaal minimum, dan is er geen recht op een uitkering. Zelfstandigen die minder dan € 1500 (paren) of € 1050 (alleenstaanden) aan inkomen hebben, krijgen een aanvulling.

Door de partnertoets kunnen ruim 400 duizend zzp’ers vanaf 1 juni geen aanspraak meer maken op Tozo. Dit valt af te leiden uit cijfers van het CBS. Hierbij blijkt dat er in 2019 in Nederland 1,3 miljoen zzp’ers waren van wie 31% een partner heeft met een vaste arbeidsrelatie (ofwel omgerekend 430 duizend zzp'ers).

Voor flexwerkers die nu werkloos thuis zitten en geen recht hebben op een uitkering, komt er met terugwerkende kracht over de maanden maart, april en mei komt er een tegemoetkoming van € 600 per maand. Over die regeling komen de details later naar buiten.

Strengere voorwaarden NOW

Het grootste deel van de €13 miljard die het kabinet vrijmaakt, zo’n € 10 miljard, behelst de NOW-regeling - waarmee het kabinet gedeeltelijk loonkosten opvangt voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Hiervan worden de voorwaarden gewijzigd, zo komt de boete die bedrijven die gebruik maakten van de NOW regeling kregen opgelegd als ze werknemers wilden ontslaan, vanaf 1 juni te vervallen. Bedrijven die NOW ontvangen, kunnen dus toch afslanken. Verder mogen bedrijven die een beroep doen op de NOW geen bonussen of dividend uitkeren.

Blogs

ZZP Agenda

februari
28