• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Helft zzp’ers heeft nog niets geregeld voor later

50% van de zzp'ers die langer dan vijf jaar zelfstandig zijn, heeft nog niets geregeld voor het pensioen. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl.

Businessplan

Goed ondernemerschap begint met het maken van een businessplan. Pensioen staat daarbij vaak onderaan de to-dolijst. 31% van de ondervraagden realiseert zich dat ze als zzp'er geen pensioen opbouwen. Bijna de helft van degenen die voorlopig niet van plan zijn iets voor hun pensioen te regelen, geeft hiervoor als belangrijkste reden dat ze daar nu te weinig inkomsten voor hebben. Van de 50% die nog niets heeft geregeld, geeft overigens zo'n 11% aan dit wel van plan te zijn.

Inzicht

73% van de ondervraagde zzp'ers heeft al eerder pensioen bij een werkgever opgebouwd. Wat je tot nu toe hebt opgebouwd aan AOW en pensioen bij vorige werkgevers, is via Mijnpensioenoverzicht.nl te bekijken. Zo'n 6% van de ondervraagden heeft van deze site gebruik gemaakt om de gevolgen van het zzp'er zijn voor het pensioen te onderzoeken. De meeste zzp'ers vinden meer informatie over hun pensioen via hun financieel adviseur, accountant of boekhouder.

Informeren bij de start

Achteraf hadden de meeste zzp'ers beter geïnformeerd willen worden over de gevolgen van het zelfstandig worden voor hun pensioen. Zeker op het moment waarop ze overwogen om zzp'er te worden of zich registreerden (59%). De Kamer van Koophandel wordt daarbij genoemd als belangrijkste partij die informatie hierover zou moeten verstrekken. Ook is volgens de ondervraagden een belangrijke rol weggelegd voor een overheidswebsite als mijnoverheid.nl, financieel adviseur, accountant of boekhouder. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 400 zzp'ers. 

Blogs

ZZP Agenda