• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

De belangen van je klant/opdrachtgever

Als je zzp’er wordt, verandert er meer dan alleen je rechtspositie. Je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel, je moet een boekhouding (laten) voeren, je moet steeds op zoek naar opdrachten, je moet facturen gaan versturen en alle dingen die een werkgever voor haar werknemers doet, moet je plotseling voor jezelf gaan doen. Je wordt ondernemer en dat brengt allerlei verplichtingen met zich mee waarop de overheid de zzp’er steeds strikter zal gaan controleren.

ikwordzzper.nl geeft je heel veel informatie en handvaten om je daarbij op weg te helpen maar het is goed om je te realiseren dat het ondernemerschap ook een verandering van mentaliteit van je vraagt. Eén van de belangrijkste kenmerken van een goede ondernemer is dat hij kan en wil denken en doen vanuit het belang van zijn (potentiele) klant/opdrachtgever. Het is daarom van belang om je af te vragen waarom een opdrachtgever jou als zelfstandige feitelijk zou willen inhuren.

Vakmanschap

Allereerst zal een organisatie je inhuren vanwege je vakmanschap, je deskundigheid. Een zzp’er zal zichzelf dus een aantal vragen moeten stellen. Heb ik een vak? Heb ik competenties waar vraag naar is? De beschikbaarheid van werk en je tarief zijn namelijk rechtstreeks verbonden aan de omvang van de vraag en het aanbod. Je bent als zzp’er namelijk een marktpartij en geen werknemer waar beloning bepaald wordt door wetgeving, een cao of je anciënniteit. Dat telt niet meer. Als je kennis of kunde schaars is krijg je het druk en verdien je goed maar als dat verandert wordt het sappelen. Omdat iedere markt voortdurend verandert, is het dus ook van belang om je vakmanschap te blijven onderhouden en ontwikkelen want zodra er geen vraag is naar jouw competenties, heb je geen werk meer en dus geen inkomen.

Beschikbaarheid

Een volgende belangrijke reden dat je wordt ingehuurd is dat je beschikbaar en vindbaar bent op de juiste tijd en plaats. Een opdrachtgever heeft op enig moment iemand nodig met jouw competenties en wil dan snel een beschikbare persoon kunnen vinden. Denk er dus goed over na waar en hoe je jezelf op de markt presenteert en ook met behulp van wie. Vaak werkt het beter om op enkele goed gekozen plaatsen vindbaar te zijn dan overal en nergens. Vanzelfsprekend vinden opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar tegenwoordig op het internet maar welke sites zijn voor jouw doelgroep van belang en door wie wil je graag gevonden kunnen worden. Daarnaast blijft het van belang om continu te netwerken, ook als je al werk hebt. Heel veel opdrachten komen nog steeds via via tot stand en je kans op werk hangt ook samen met wie jou kent.

Voordeel

Elke zzp’er dient zich vervolgens goed te realiseren dat een opdrachtgever een freelancer inhuurt omdat hij denkt dat het voordeliger voor hem uit zal pakken dan met iemand in vaste dienst. Dat kan zijn omdat hij minder lang aan je vast zit en van je af kan als dat uitkomt, het kan zijn omdat hij denkt dat je productiever zal zijn en het kan ook zijn omdat je minder kost per uur. Je hebt die opdracht dus omdat het je opdrachtgever iets oplevert. Zolang dit economisch motief aantoonbaar blijft, zal de opdrachtgever ook geneigd zijn om de opdracht te laten voortduren. Het loont daarom vaak de moeite om transparant te zijn over de economische waarde van je bijdrage. Werknemers maken zich daar lang niet altijd zo druk om maar die ’luxe’ kan een zzp’er zich niet veroorloven. Steeds vaker betrekt de opdrachtgever bij zijn economische afweging ook de risico’s die gepaard gaan met het inhuren van een zzp’er. Zeker nu de regelgeving rond de VAR zal worden aangepast.

Schijnzelfstandigheid

Indien je als zzp’er feitelijk onder gezag werkt van je opdrachtgever, ziet de Belastingdienst je namelijk als schijnzelfstandige. Je opdrachtgever loopt dan het risico dat hij alsnog sociale premies en boetes moet betalen en daarmee zal zijn economisch voordeel als sneeuw voor de zon verdwijnen. Met een VAR kan de opdrachtgever dit risico afwenden maar volgend jaar wordt de VAR vervangen door de BGL. Die BGL zorgt ervoor dat opdrachtgevers zich niet meer zo gemakkelijk achter een VAR kunnen verschuilen als ‘hun’ zzp’ers bij hen onder gezag werken. Het risico op naheffingen en boetes zal dus gaan toenemen. Het is daarom verstandig om hierover als zzp’er met je opdrachtgever mee te denken. Als de Belastingdienst je bij controle ziet als schijnzelfstandige, krijg je niet alleen zelf maar ook je opdrachtgever of intermediair te maken met forse financiële gevolgen als gevolg van navorderingen en boetes. De fiscus ziet je als schijnzelfstandige als ze in de werkrelatie een vorm van gezag kunnen aantonen en daarbij letten ze onder meer op de volgende zaken:

  1. Heb je meer dan drie opdrachtgevers per jaar en zorgt geen van hen voor 70% of meer van je omzet.
  2. Werk je met het gereedschap of de hulpmiddelen van de opdrachtgever.
  3. Mag je bij verhindering of ziekte een vervanger sturen.
  4. Moet je je klus overdoen zonder betaling als het werk niet goed is gedaan.
  5. Heb je zelf een opdrachtovereenkomst met de opdrachtgever en stuur je je eigen facturen of wordt dat eigenlijk gedaan door een tussenpartij.
  6. Verzorg je je eigen acquisitie.
  7. Et cetera

De fiscale faciliteiten die door de overheid aan kleine ondernemers worden verleend, zijn namelijk nooit bedoeld geweest voor zelfstandig professionals die hun werkzaamheden niet als ondernemer maar onder gezag van werkgevers uitvoeren. Met de BGL kunnen de regels beter worden gehandhaafd. Misschien niet leuk maar wel logisch.

Declarabele Uren bv

Zzp’ers die zichzelf en hun opdrachtgevers volledig willen vrijwaren van deze risico’s, kunnen overwegen om te kiezen voor een Declarabele Uren B.V. (DUBV). Deze rechtsvorm is volledig goedgekeurd door zowel de Belastingdienst als het UWV zodat noch de zzp’er, noch de opdrachtgever een BGL nodig heeft om van de risico’s te worden bevrijd. Voor veel zzp’ers is een DUBV dus de manier om met hun klant/opdrachtgever mee te denken. Kijk maar eens op www.uniforce.nl of het wat voor je is.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Stef Witteveen

Stef Witteveen

Stef Witteveen heeft als CEO van internationale bedrijven in de uitzend- en outsourcingssector ruime ervaring opgedaan met de arbeidsmarkten in Nederland, België, Spanje en de Verenigde Staten. Momenteel helpt hij als zelfstandig adviseur grote werkgevers bij de ontwikkeling en implementatie van duurzame en flexibele Human Capital Strategieën.

Meer info: www.uniforce.nl