• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Gewone B.V. is geen oplossing voor de modelovereenkomst

Na de invoering van de Wet DBA per 1 mei, wordt er door vele zzp’ers gezocht naar een manier om als zelfstandige te kunnen blijven werken. Het goede nieuws is dat die mogelijkheid eigenlijk altijd bestaat, het slechte nieuws is dat dit soms gevolgen heeft voor de belastingen en premies die moeten worden betaald. De feitelijke werksituatie bij de opdrachtgever waarin de zzp’er werkt, is nu bepalend geworden.

Die werksituatie mag zich bij controle niet kwalificeren als een arbeidsovereenkomst anders wordt ofwel de opdrachtgever, ofwel de intermediair, als werkgever beschouwd, met alle fiscale navorderingen van dien als gevolg. Opdrachtgevers en intermediairs kunnen dus terughoudend worden om zzp’ers in te huren vanwege het toegenomen risico en daarvan zien we de eerste signalen op de arbeidsmarkt al ontstaan. Net als ten tijde van de VAR blijft er een risico bestaan voor zzp’ers met een éénmanszaak (IB-ondernemers), dat ze hun ondernemersaftrek en andere fiscale faciliteiten kwijtraken als ze bij controle niet als ondernemer worden gezien. Daarin verandert niets. Maar daarbovenop komt nu het risico dat opdrachtgevers huiverig worden om zzp’ers in te huren.

Belangrijkste verandering Wet DBA

De belangrijkste verandering voor zzp’ers, hun opdrachtgevers en de eventuele intermediairs is namelijk de verdwijning van de VAR. Die VAR zorgde voor een vrijwel ongeclausuleerde vrijwaring van werkgeversverplichtingen voor de opdrachtgevers en die vrijwaring valt nu weg. Het draait nu, net als voor het VAR tijdperk, om de feitelijke werksituatie. Als er in die werksituatie sprake is van persoonlijke arbeid, loon èn werkgeversgezag dan is er direct sprake van een arbeidsovereenkomst en is de opdrachtgever werkgever. Of een zzp’er werkelijk kwalificeert als ondernemer is voor de opdrachtgever niet van belang.

Opdrachtgevers willen geen risico

Ten onrechte denken sommige opdrachtgevers nu dat ze de risico’s van de Wet DBA kunnen omzeilen als de zzp’er een B.V. begint. Als DGA van je eigen B.V. heb je geen ondernemersaftrek en word je bijna als een werknemer belast. In die zin loop je vanzelfsprekend niet het risico dat die fiscale kortingen worden teruggevorderd als je niet als ondernemer zou worden aangemerkt. Je krijgt die kortingen namelijk ook helemaal niet. Het risico van je opdrachtgever en intermediair blijft echter gelijk. Ook met een B.V. gaat het om de feitelijke werksituatie en ook met een B.V. kan die werksituatie bij controle kwalificeren als arbeidsovereenkomst. Als je vanuit je eigen B.V. wordt ingehuurd om persoonlijke arbeid te verrichten, wordt door de Belastingdienst aan die B.V. namelijk geen betekenis toegekend. De opdrachtgever of de intermediair ontloopt het risico als werkgever te worden gezien daar dus niet mee. Een gewone B.V. is geen oplossing voor dit probleem. De opdrachtgever dient ofwel de feitelijke werksituatie te veranderen, of een zp’er in te huren vanuit een zogenaamde Declarabele Uren B.V. (DUBV).

Dienstverband binnen eigen B.V.

Met een DUBV volgens het Uniforce Concept ga je een dienstverband voor onbepaalde tijd aan met je eigen DUBV en die DUBV wordt dan werkgever. Hierdoor wordt het onmogelijk dat een andere partij in de keten (opdrachtgever of intermediair) ooit nog als werkgever kan worden gezien. Zodoende is er een oplossing voor iedereen maar niet elke zzp’er zal zijn ondernemersaftrek kunnen behouden.

 

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Stef Witteveen

Stef Witteveen

Stef Witteveen heeft als CEO van internationale bedrijven in de uitzend- en outsourcingssector ruime ervaring opgedaan met de arbeidsmarkten in Nederland, België, Spanje en de Verenigde Staten. Momenteel helpt hij als zelfstandig adviseur grote werkgevers bij de ontwikkeling en implementatie van duurzame en flexibele Human Capital Strategieën.

Meer info: www.uniforce.nl