• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Zzp’ers houden tijdens de coronacrisis het hoofd goed boven water, maar hoe lang nog?

De meeste zzp’ers komen tot nu toe zonder al te veel kleerscheuren door de coronacrisis. Een poll op de Facebookgroep 'Zzp’er durf te vragen' laat zien dat een ruime meerderheid van de zzp'ers het hoofd financieel goed  boven water weet te houden. Toch is er reden voor zorg, want als gevolg van de partnertoets die van kracht is geworden met de invoering van Tozo 2 zal het inkomen van veel zzp'ers dalen.

Nu de coronacrisis alweer een paar maanden duurt en het einde nog niet in zicht is, wilde Martijn Pennekamp, oprichter van Het Ondernemerscollectief, wel eens weten wat de economische gevolgen zijn van de crisis op zzp’ers. In totaal regeerden 460 leden op een door hem geplaatste poll in de populaire Facebookgroep 'Zzp’er durf te vragen'. In deze poll krijgen de leden van de groep de vraag voorgelegd in hoeverre de crisis hen tot nu toe treft.

Hoofd boven water

De meeste zzp'ers in deze groep lijken vooralsnog goed door de crisis te komen. Bij 196 respondenten (42%) heeft de crisis niet geleid tot omzetverlies. Nog eens 29% zegt wel een afname in opdrachten te merken, maar heeft vooralsnog voldoende financiële buffer om de gevolgen op te vangen, al dan niet met aanvulling vanuit de Tozo.

Al met al blijkt 71% van de zzp’ers dus goed in staat om het hoofd financieel boven water te houden. Bij degenen die wel te maken hebben met een omzetdip, is er sprake van een tweedeling. Bijna 20% van de zzp’ers die opdrachten zijn kwijtgeraakt, geeft aan een alternatief verdienmodel te hebben bedacht om de gevolgen van de crisis deels op te vangen; de resterende 9% is aan het solliciteren naar een tijdelijke baan in loondienst.

Tozo 2 heeft negatief effect

Op basis van de poll uitslag lijken de gevolgen van de crisis voor zzp'ers mee te vallen. Dat nog geen 10% van de zzp’ers op zoek is naar inkomsten uit loondienst, vindt Martijn Pennekamp hoopgevend. Toch waarschuwt hij voor al te florissante gevolgtrekkingen. Door de partnertoets die is gaan gelden voor het aanvragen van Tozo 2, zullen enkele honderdduizenden zzp’ers geen financiële steun meer ontvangen.

Pennekamp verwacht dat dit grote invloed gaat hebben op de inkomenspositie van veel zelfstandig ondernemers met partners die voortaan van slechts één inkomen moeten zien te leven. Dat de invoering van de partnertoets een negatief effect gaat hebben, blijkt volgens hem uit het grote aantal verontruste telefoontjes en emails van leden van Het Ondernemerscollectief 'die vrezen dat ze straks niet meer voldoende inkomen meer hebben om te  overleven.’

'Partnertoets zzp'ers onredelijk'

Roos Wouters, oprichter en aanjager van belangenorganisatie de Werkvereniging, voorziet voor veel zzp'ers een inkomstenval als gevolg van de invoering van de partnertoets. 'Dit raakt niet alleen zelfstandigen. Hele gezinnen worden geraakt. Die moeten het met de vaste lasten voor twee inkomens, ineens doen met één inkomen. Zij noemt de partnertoets tegenover de NOS zelfs onredelijk: ‘Waarom stel je die eis wel aan zzp’ers maar niet aan werknemers? Zzp’ers met partner terug laten zakken tot het sociaal minimum voor tweeverdieners vind ik echt onevenredig scheef en onsolidair.’

Blogs

ZZP Agenda

juni
25
juni
26