• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 6: Zzp’ers betalen juist meer belastingen dan werknemers en de hottest jobs in 2020

Ikwordzzp’er praat je bij. Deze week over cijfergegoochel van de Commissie Borstlap, de meest gevraagde functies in 2020, en zzp'ers kunnen waarschijnlijk minder hypotheek krijgen door verplichte AOV.

Borstlap vergelijkt appels met peren

De rook rond de publicatie van het rapport van de Commissie Borstlap is nog niet gaan liggen. Op diverse plaatsen worden kanttekeningen geplaatst bij die aan de conclusies van het rapport ten grondslag liggen.

Hoe zit het bijvoorbeeld met het advies om de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling voor zzp’ers af te schaffen?  Volgens Borstlap hebben deze fiscale voordelen een te groot onderscheid, veroorzaakt tussen zelfstandige arbeid en arbeid in loondienst, wat voor werkenden een oneigenlijke impuls is om als zzp’er aan de slag te gaan.

Borstlap stelt dat een gemiddelde werknemers met een bruto loon van €50.000,- een werkgever €65.000,- aan werkgevers lasten kost. Het inhuren van een zelfstandige zou in vergelijk hiermee €25.000,-. Inderdaad een fors verschil, maar volstrekt niet realistisch omdat hier het uurtarief van bijvoorbeeld een IT’er in loondienst wordt vergeleken met de netto inkomsten van een zzp’er met een uurtarief van omgerekend €27,- per uur. Voor zo’n tarief komt een IT-zzp’er niet uit zijn bed.

Appels vergelijken met peren, zogezegd. Op ZiPconomie doet Hugo-Jan Ruts een poging om appels met appels en peren met peren te vergelijken. In een uitvoerig artikel plaatst hij de netto salarissen en netto inkomsten van zzp’ers in tien beroepsgroepen naast elkaar. Ook vermeldt  hij wat deze personen per jaar aan inkomstenbelasting en premies betalen.

Wat blijkt? Zelfstandigen met relatief lage tarieven betalen inderdaad minder belasting dan werknemers met een vergelijkbaar beroep. Maar bij zeven van de tien voorbeelden betalen zelfstandigen méér inkomstenbelasting dan vergelijkbare werknemers.

Dat zzp’er in het hoge segment netto dikwijls meer overhouden, komt veel meer door het verschil tussen salaris en uurtarief, dan door de fiscale voordelen. Schaarste en overschot hebben veel meer effect op de hoogte van de uurtarieven van zzp’ers. Eenvoudig gezegd: is er een tekort aan een bepaald specialisme, zoals it’ers, dan liggen de uurtarieven relatief hoog en is het voor werkgevers veelal goedkoper om deze mensen in vaste dienst te nemen.

 

Hottest jobs in 2020

Om werkzoekenden en starters op weg te helpen op de arbeidsmarkt, presenteert Randstad jaarlijks een hotlist van de meest gevraagde functies. Per beroepsgroep vind je hier een top drie van functies waar de schaarste groot is. Een paar opmerkelijke resultaten:

Met stip op één bij de kansrijke ICT-banen: Cloud-engineer. Steeds meer organisaties werken vanuit de cloud en deze moet goed ingericht worden. Dat we duurzamer willen wonen en leven is ook terug te zien in de lijst. Monteurs zonnepanelen zijn binnen de bouw het meest schaars. Maar ook (beleids)adviseurs milieu blijken moeilijk te vinden. Dit beroep valt net buiten de top 3, maar is sterk in opkomst. Hoogstebinnenkomer bij de bedrijfseconomische functies: de Customer Due Diligence analist. De vraag naar deze functie groeit vooral bij financiële instellingen, als gevolg van de toegenomen focus op het analyseren van klantgegevens om witwassen, fraude en terrorisme op te sporen.

Opvallend is dit jaar het grote aantal nieuwe functies bij de hottest jobs. Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland: “Het gaat daarbij vaak om functies die een sterke toename in vraag zien door snelle veranderingen in bijvoorbeeld techniek, wetgeving of gedrag van consumenten. De groei van de platformeconomie maakt bijvoorbeeld dat er een grote vraag is naar diverse fietskoeriers, zoals maaltijdbezorgers.”

 

Verplichte AOV raakt hypotheek zzp’er

De voorgenomen verplichting voor zzp’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, zal naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen hebben voor de maximale hypotheek die zij kunnen krijgen. Dat zegt Marcel Warnaar van het Nibud, tegen hypotheekwebsite Kop-Munt. “Wij letten scherp op de betaalbaarheid van de hypotheek. Als we signaleren dat er dingen veranderen kijken we heel scherp of dat invloed moet hebben op de maximale hypotheek. Als het netto inkomen flink naar beneden gaat, heeft dat natuurlijk wel consequenties.”

Over de AOV heerst nog altijd veel onduidelijkheid. Dit maakt het moeilijk om concrete uitspraken te doen over de gevolgen. “Wordt het een soort belasting of een premie zoals de zorgpremie? Het is een beetje koffiedik kijken”, zegt hij. “We kunnen nog niet zeggen hoe het in de normen uit gaat werken, maar als er een soort verplichte uitgave komt, zal dat invloed hebben op het bedrag dat zelfstandigen aan hypotheek kunnen betalen.”

Overigens heeft de verplichte AOV ook voordelen. “Als door zo'n verzekering het risico op wanbetaling afneemt, zou de risico-opslag op de rente naar beneden kunnen. Wat weer kan leiden tot een hogere leencapaciteit.”

Hieronder lees je verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl:

Blogs

ZZP Agenda