• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Zzp’er is minder bereid om te investeren in scholing dan werknemer

In het algemeen staan zzp’ers minder stil bij het belang van Leven Lang Ontwikkelen. Dat blijkt uit een eindrapport van de Tweede Kamer, waarin de belemmeringen van Leven Lang Leren zijn onderzocht.

Leven lang Ontwikkelen bij zelfstandigen

Volgens het onderzoek zijn er grote verschillen tussen mensen met een vast dienstverband en zzp’ers, waarin de laatstgenoemde aanzienlijk minder deelneemt aan een Leven Lang Ontwikkelen. Het gaat om een groep van circa 800.000 zzp’ers en flexwerkers met laag tot gemiddeld inkomen, die geen intentie hebben om een opleiding te gaan volgen. Dat is opvallend, want deze groep blijkt het meeste baat te hebben bij persoonlijke groei en ontwikkeling.

Tijd- en geldgebrek het meest voorkomende probleem

Edubookers constateerde bij zzp’ers gem. een deelname van 41% aan formele scholing waarbij zzp’ers in zwaardere beroepen maar slechts 22% participeerde aan een opleiding of cursus. Een belangrijke reden waarom zzp’ers minder scholing volgen, is de lagere bereidheid om in zichzelf te investeren. Er ligt meer focus op werk aannemen en geld verdienen dan op het inruimen van tijd en financiële draagkracht voor scholing. Ook weten zzp’ers niet zo goed welke vergoeding ze kunnen krijgen en komen ze vaak niet in aanmerking voor subsidie, omdat de voorwaarden niet goed bekend zijn. Volgens het rapport worden zzp’ers daar onvoldoende in bijgestaan door de overheid.

Oplossingen voor zzp’ers

Edubookers, de vergelijkingssite van cursussen en opleidingen, bevestigt dat zzp’ers het vaak te druk hebben om een HBO of WO deeltijd master te gaan volgen. “Als advies geven wij aan deze zelfstandigen mee dat ze beter een opleiding kunnen gaan volgen die in kleinere stukjes is geknipt.  Zo kunnen zij op eigen tempo leren. “Idealiter vindt deze scholing vooral in de avonduren plaats en is deze te volgen via de pc. De oplossingen voor deze groep kunnen vooral worden gevonden in een divers aanbod van webinars en mircolearnings (korte trainingsvideo’s), maar daar is de doelgroep jammer genoeg nauwelijks mee bekend”.

Zelfstandig in zwaardere beroepen worden als ze wat ouder zijn minder productief, zij lopen de meeste risico wanneer zij zich niet (om)scholen. “Deze groep zelfstandigen zitten jarenlang in het vak en hebben lange tijd niets aan formele scholing gedaan. Ergens denken zij dat scholing nog steeds in een lokaal gegeven wordt met een docent voor de klas, waarna examens afgenomen worden”, aldus de vergelijkingssite. Ook voor deze groep zijn praktische, laagdrempelige cursussen, die gemakkelijk te volgen zijn, een goede uitkomst voor zelfstandigen.

Vanuit financieel oogpunt zijn er diverse mogelijkheden die zzp’ers kunnen gebruiken, maar dit doen zij nog te weinig. Zo zijn kosten van een opleiding via de belasting aftrekbaar en bestaat er de mogelijkheid om bij de overheid gebruik maken te van het Levenlanglerenkrediet. De mogelijkheden zijn er, maar moeten breder uitgedragen worden onder zelfstandigen zodat zij zich makkelijker laten scholen.

 

Deze informatie is afkomstig van Edubookers en het onderzoeksrapport van de Tweede Kamer.

Blogs

ZZP Agenda