• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

ZZP Belangenorganisaties sluiten "sociaal akkoord".

FNV Zelfstandigen en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) ondertekenen vandaag een convenant om gezamenlijk de belangen van zelfstandig ondernemers te behartigen.

FNV Zelfstandigen ondertekent convenant met PZO

FNV Zelfstandigen en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) ondertekenen vandaag een convenant om gezamenlijk de belangen van zelfstandig ondernemers te behartigen. De ZZP-organisaties werken al veel samen op diverse gebieden en hebben besloten de al bestaande vorm van samenwerking schriftelijk vast te leggen middels een convenant. FNV Zelfstandigen en PZO willen hiermee  de belangen van zelfstandig ondernemers nog beter behartigen en gaan samenwerken op een aantal thema’s, zoals pensioenen en diverse fiscale regelingen. Beide organisaties behouden hun eigen identiteit.
 
De ZZP-organisaties vinden dat zelfstandig ondernemers onvoldoende aandacht krijgen van politici, de Sociaal-Economische Raad (SER) en beleidsmakers. 30% van de organisaties in Nederland geeft aan dat ze flexibel werknemers willen inzetten (waaronder zelfstandig ondernemers), waar de politiek geen oog voor heeft. Momenteel worden er allerlei plannen gemaakt om (fiscale) regelingen voor zelfstandig ondernemers ingrijpend te wijzigen. De ZZP-organisaties helpen zelfstandig ondernemers binnen de SER, wat voor een gezamenlijk draagvlak zorgt. Het is daarom nu zeer belangrijk voor FNV Zelfstandigen en PZO om zich samen sterk te maken voor zelfstandig ondernemers. Daarom streven FNV Zelfstandigen en PZO naar een vaste plek voor elk van hen in de SER. Hierdoor wordt de positie van zelfstandig ondernemers van alle kanten duurzaam belicht.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “Om de belangen van de zelfstandig ondernemers beter te kunnen behartigen is het nodig om gezamenlijk een krachtig en unaniem geluid richting de politiek, overheid, media, beleidmakers en SER te laten horen. Door samen brieven te sturen en de media op te zoeken laten wij zien dat wij gezamenlijk opkomen voor de belangen van zelfstandig ondernemers.”

FNV Zelfstandigen en PZO hebben een aantal thema’s benoemd die ze samen willen oppakken. In 2013 gaat de focus uit naar:

  • Zelfstandigenaftrek/ondernemersfaciliteiten/winstbox
  • VAR-Webmodule
  • Kredietverstrekking/hypotheek
  • Pensioen
  • Aanbestedingen

Esther Raats-Coster, Voorzitter PZO: “Zelfstandig ondernemers zijn ondernemers die voor eigen rekening en risico hun arbeidzame leven invullen. Gezamenlijke optrek in belangrijke politieke lobbydossiers versnelt het resultaat. Dat is hoognodig”, aldus Esther Raats-Coster. “Samenwerken op belangrijke thema's zal de politiek helpen in te zien dat het tijd is voor goed pensioen, AOV en hypotheekmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers.”

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20