• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

13 juli: Wijziging zelfstandigenaftrek heeft gevolgen voor ZZP'ers

De plannen van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën om de zelfstandigenaftrek te wijzigen heeft in 2012 gevolgen voor het inkomen van ZZP'ers.

De plannen van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën om de zelfstandigenaftrek te wijzigen heeft in 2012 gevolgen voor het inkomen van ZZP'ers.

Zelfstandige ondernemers zonder personeel met een lager inkomen moeten straks geld inleveren, terwijl ZZP'ers met een hoge winst juist meer overhouden.

De overheid wil in 2012 de zelfstandigenaftrek wijzigen in een vaste basisaftrek voor zelfstandigen. Momenteel is deze aftrek variabel: de hoogte is afhankelijk van de gemaakte winst. Hoe hoger de winst, des te lager het bedrag dat ZZP'ers kunnen aftrekken.

Vaste basisaftrek
Staatssecretaris Weekers wil de vaste basisaftrek vaststellen op 7.200 euro (dit bedrag staat nog niet vast, red.). Door deze wijziging zullen ondernemers met een winst tussen 18.540 en 53.070 euro in de meeste gevallen bijna niets merken. Voor ZZP'ers die meer of juist minder winst maken is dit een ander verhaal. Wie 53.070 euro winst maakt (of meer) gaat er straks op vooruit. ZZP'ers met een winst van 18.540 euro of minder komen met deze regeling echter een stuk lager uit dan met de huidige zelfstandigenaftrek.

MKB winstvrijstelling
Volgens ZZP Nederland is deze maatregel niet de oplossing. ZZP Nederland pleit al langere tijd om de zelfstandigenaftrek toe te voegen aan de MKB winstvrijstelling, waardoor de aftrekpost in verhouding staat met de gemaakte winst. Hierbij kan sprake zijn van een degressieve aftrekpost, zodat lage inkomens blijvend worden gestimuleerd om in hun eigen inkomen te gaan voorzien.

bron: ikgastarten.nl

Blogs

ZZP Agenda

juni
25
juni
26