• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Wat is het kabinet met de zzp'ers van plan?

Afgelopen week was het weer onrustig in zzp land, uitgelekte plannen van de regering om de groei van het leger zzp'ers in te dammen, een nieuwe VAR module die er misschien toch niet komt, onduidelijkheid, onzekerheid, maar vooral schieten met hagel via de media domineerde het beeld. Wat is er nu aan de hand, een samenvatting.

Afgelopen week was het weer onrustig in zzp land, uitgelekte plannen van de regering om de groei van het leger zzp'ers in te dammen, een nieuwe VAR module die er misschien toch niet komt, onduidelijkheid, onzekerheid, maar vooral schieten met hagel via de media domineerde het beeld.

Wat is er nu aan de hand? Een samenvatting.

Inleiding
Dat het aantal zzp'ers fors groeit zal niemand ontgaan zijn de afgelopen jaren. De meeste zzp'ers starten op vrijwillige basis aan het avontuur als zelfstandig ondernemer, anderen gebruiken het zzp-schap om op het randje van de fiscale voordelen zoveel mogelijk netto over te houden van hun winst. Weer anderen werden met behulp van het UWV uit een ww situatie het ondernemerspad opgestuurd om zo de ww te ontlasten. Het leger zzp'ers groeide de laatste jaren richting de 800.000. Net als de "fiscaal vriendelijke lage bijtelling auto's" gaat de groei ten onder aan zijn succes. De zzp'ers die ondernemen op het randje van de fiscale wetgeving betalen amper belasting en sociale premies, ze vullen de "sociale potjes" niet meer en dragen zo (bijna) niet meer bij aan de schatkist. Bij een winst van ongeveer € 24.000,-- wordt er amper belasting afgedragen.

Melkkoe
De onstuimige groei van het aantal zzp'ers is Den Haag ook niet ontgaan. De bodem van de schatkist is bereikt en alleen bezuinigen zonder aan de inkomstenkant te letten maakt van de zzp'ers geen melkkoe. Nodig tijd om te reguleren en te onderzoeken of de zzp'er als melkkoe kan fungeren zodat volgend jaar alle kastelen in Nederland opgeknapt kunnen worden en we de rekening van Brussel van 624 miljoen toch nog kunnen voldoen.

VAR versus BGL
Het begon een aantal jaar geleden al met de Verklaring Arbeids Relatie (VAR), op de manier hoe deze verklaring nu in de markt wordt gezet is het te gemakkelijk om gebruik (lees misbruik) van de mazen in de wetgeving te maken. Bovendien zijn opdrachtgevers nauwelijks verantwoordelijk voor de juistheid van de gehanteerde VAR. Met een Beschikking Geen Loonheffing (BGL) toverde Wiebes een alternatief uit de hoed van Weekers die voor zijn val al gestart was met dit alternatief. De BGL zou de VAR gaan vervangen, voordeel van de BGL zou zijn dat de complete toetsing online en realtime zou gaan plaatsvinden, scheelt weer een leger ambtenaren en met de BGL is de opdrachtgever mede verantwoordelijk voor de verklaring, wat schijnzelfstandigheid moet voorkomen. De Raad van State kwam afgelopen maand tot de conclusie dat die BGL niet echt de oplossing was, een debat in de Tweede Kamer deze week gaf een zelfde gevoel af. Het blijft dus nog even onduidelijk of de BGL er wel gaat komen op de manier hoe Wiebes het wil doorvoeren.

Rem op groei
Het Financieel Dagblad kopte 28 oktober dat het kabinet wederom plannen aan het maken is om de wildgroei van het aantal zzp'ers in te dammen. Al eerder stond o.a. de zelfstandigenaftrek ter discussie, er zou een Winstbox komen waarin er op een andere manier belasting zou worden geheven, deze plannen sneuvelden. Nu staat dezelfde zelfstandigenaftrek weer ter discussie samen met de startersaftrek. Er wordt nagedacht over afschaffing van deze voordelen waarbij voorbij gegaan wordt aan het feit dat zzp'ers hun eigen broek moeten ophouden, geen recht hebben op ww op ziektewet, dat moet ergens van betaald worden.

Conclusie van de redactie
Het kabinet, welke het ondernemerschap zelf al jaren stimuleert via het jobcoaches van het UWV en een star ontslagrecht van medewerkers in loondienst, hielp zelf om het aantal zzp'ers te laten groeien. Daarbij werd gedacht dat een ondernemer op den duur wel genoeg belasting zou betalen om zo de schatkist te vullen via een andere weg dan het werknemerschap. Nu achteraf blijkt dat deze ontwikkeling niet genoeg geld in het laadje brengt gaat men over op plan B om de schatkist positief te stemmen.

To be continued
We wachten de ontwikkelingen in Den Haag rustig af en raden jullie dat aan ook te doen, blijf rustig en laat je niet gek maken door alle negatieve aandacht in de media. Word je nu nerveus? Dan raden we je aan om weer in loondienst te gaan, ondernemen brengt nu eenmaal risico's met zich mee.

 

 

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20