• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Vier op de vijf zzp'ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Het aantal zzp'ers dat zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid, neemt steeds verder af. Slechts 20% van de zelfstandig ondernemers is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De belangrijkste reden om geen verzekering af te sluiten is dat het te duur zou zijn.

 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 900.000 zzp'ers: daarvan is een vijfde voldoende verzekerd bij langdurig of volledig ziekteverzuim. Steeds minder zzp'ers verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid. Met name jonge (tot 25 jaar oud) en oudere zzp'ers (65 jaar of ouder) zijn onvoldoende verzekerd. Vooral zzp'ers die ouder zijn dan 55 jaar zeggen terug te kunnen vallen op het inkomen van hun partner of het risico zelf te kunnen dragen.

Zzp'ers in de bouw vaker AOV

Vooral zzp'ers in de bouw, zo'n 34%, hebben het vaakst een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In de sector cultuur, recreatie en overige diensten hebben de minste zzp'ers een AOV afgesloten (8,2%).

25% van zzp'ers heeft geen pensioenvoorziening

Daarnaast heeft een kwart van de zzp'ers niets geregeld voor zijn of haar pensioen. De grootste horde is daarbij dat ze dit niet zouden kunnen betalen. Andere redenen zijn dat het pensioen nog te ver weg is (20%) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27%). Hoe ouder de zzp'ers zijn, hoe vaker zij een pensioenvoorziening treffen – echter, zo’n 20% van de 55-plussers heeft niets geregeld voor zijn of haar pensioen. Zzp'ers die wel een regeling treffen doen dat het vaakst via sparen of beleggen (37%) of door in hun eigen woning te investeren (33%).

Positiever over financiële situatie

Ondanks dat het overgrote deel van de zzp'ers geen AOV heeft en een kwart pensioenopbouw te duur vindt, zijn zzp'ers wel positiever over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Met name zzp'ers in de bouw zijn vaker positief over hun financiële situatie, inkomen en werkzekerheid. Ook blijkt uit het onderzoek dat 81% van de zzp'ers zeer tevreden is over hun werk - tegenover 78% van medewerkers in loondienst.

Zzp'ers in de bouw vaker positief

Aan het onderzoek deden ruim zesduizend zzp'ers mee. Gaf in 2015 nog zo’n 43% van de zzp'ers aan dat hun financiële situatie goed tot zeer goed was, in 2017 is dit percentage gestegen tot 47%. Ook is het aantal zelfstandigen dat hun financiële situatie als slecht tot zeer matig beschouwt gedaald van 27% naar 24%. Met name in de bouwsector zijn zzp'ers positief als het gaat om hun financiële situatie, zekerheid en hun inkomen.

Uitdaging en vrijheid grote reden om voor zichzelf te beginnen

Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat de meeste zzp'ers voor het ondernemerschap hebben gekozen vanwege de nieuwe uitdaging. Ook is de vrijheid van het zelf bepalen hoeveel en wanneer zij werken, een belangrijke reden om voor zichzelf te beginnen. Meer dan 10% van de zzp'ers is begonnen omdat zij geen geschikte baan in loondienst konden vinden (tip: bekijk hier de factsheet).

Meeste zzp'ers niet afhankelijk van één opdrachtgever

Zo’n 8% van de zzp'ers is volledig afhankelijk van één opdrachtgever. Dit geldt voornamelijk in de landbouw. Het grootste gedeelte van de zzp’ers geeft aan niet erg afhankelijk te zijn van hun grootste klant. Iets meer dan 20% van de zzp'ers had het afgelopen jaar niet meer dan drie klanten.

Kwart van de zzp'ers gebruikt social media om klanten te werven

Het merendeel van de zzp'ers werft nieuwe klanten via het directe netwerk: ruim 70% van hen doet dat op die manier. Ook komen veel zelfstandigen aan nieuwe opdrachten door eerdere klanten, via hun eigen website of via andere zelfstandigen. Ongeveer 25% van de zelfstandigen gebruikt social media om hun netwerk uit te breiden.

Bron: CBS.

Blogs

ZZP Agenda