• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Veel zzp'ers zijn onbekend met het nieuwe zzp recht

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht. Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat ondernemen vanuit een bv aantrekkelijker wordt. Ook het oprichten van een bv wordt eenvoudiger. Veel ondernemers zijn nog niet bekend met de veranderingen. Dit blijkt uit onderzoek onder het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht. Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat ondernemen vanuit een bv aantrekkelijker wordt. Ook het oprichten van een bv wordt eenvoudiger. Veel ondernemers zijn nog niet bekend met de veranderingen. Dit blijkt uit onderzoek onder het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Starten van een bv wordt eenvoudiger
Het nieuwe bv-recht maakt het gemakkelijker om een bv op te richten. Zo is een startkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig en vervalt de verplichte bankverklaring en accountantsverklaring. Voor (startende) ondernemers die deze 18.000 euro niet hebben, wordt de keuze voor de rechtsvorm bv nu een reële optie. De meeste ondernemers ondernemen nu vanuit de rechtsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap. Ruim 30% van deze ondernemers zonder bv vraagt zich naar aanleiding van het nieuwe bv-recht af of men nog wel de juiste rechtsvorm heeft.

Uitkeringstoets
Ook voor bestaande bv´s gaan er zaken veranderen. Het nieuwe bv-recht kent bijvoorbeeld een uitkeringstoets, waarbij het bestuur moet toetsen of de bv na een uitkering in staat is om opeisbare schulden te betalen. Slechts 42% van de ondernemers met een bv weet dat er per 1 oktober 2012 een uitkeringstoets moet worden uitgevoerd. Deze onbekendheid met de uitkeringstoets kan een verhoogd risico op aansprakelijkheid met zich meebrengen.

Aanpassen statuten
Het nieuwe bv-recht biedt bestaande bv’s veel mogelijkheden om minder dwingende regels af te spreken. Zij moeten hiervoor echter wel hun statuten laten aanpassen. Slechts één op de vijf ondernemers met een bv, denkt gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om de statuten aan te passen aan specifieke behoeftes of situaties. Een derde weet het nog niet.

Informatie voor ondernemers
De Kamer van Koophandel heeft alle informatie over het nieuwe bv-recht verzameld op www.kvk.nl/bvrecht.
Hier staat een overzicht van de belangrijkste veranderingen, een video (het nieuwe bv-recht in 3 minuten), achtergrondinformatie en veelgestelde vragen. Om ondernemers met een bv te informeren over het nieuwe bv-recht, organiseert de Kamer van Koophandel op verschillende locaties in Nederland gratis bijeenkomsten´Het nieuwe bv-recht: wat betekent dat voor u? Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap die een overstap naar een bv overwegen, organiseert de Kamer van Koophandel seminars.

Meer informatie via www.kvk.nl of doe de test op www.flexbvtest.nl

Blogs

ZZP Agenda