• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 2 min

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) vanaf nu aan te vragen

Ben je een mkb’er of zzp’er en heb je meer dan 30% van je omzet verloren door de coronacrisis? Dan kun je via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen. Deze belastingvrije tegemoetkoming komt in de plaats van de TOGS-regeling en geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

De TVL is een regeling voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus veel omzet verliezen en daardoor in problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De regeling is specifiek bedoeld voor ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL.

De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Wanneer kom ik in aanmerking voor TVL?

De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en die tenminste €4.000 per maand kwijt zijn aan vaste lasten. Daarbij gaat het specifiek om vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen hier niet onder. Hiervoor kunnen ondernemers de NOW-regeling aanvragen.

Heb je moeite om je vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de TVL.

Krijg ik automatisch TVL als ik TOGS ontving?

Heb je eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wil je nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL. Belangrijkste voorwaarde is dat je meer dan 30% omzetverlies hebt geleden, en dat de hoofd- of nevenactiviteit van jouw bedrijf overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. Je bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.

Hoe wordt de TVL berekend?

De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het CBS. 

De berekening van de subsidie is:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Bekijk hier hoe de overheid je omzetverlies en vaste lasten bepaalt

Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000. Komt je hoofdactiviteit niet in aanmerking voor TVL, maar een of meer van je nevenactiviteiten wel? Dan wordt de TVL berekend op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet.

Hoe kan ik TVL aanvragen?

Je vraagt de TVL aan via mijn.rvo.nl. Voor je aanvraag heb je eHerkenning of DigiD nodig. De TVL is één keer aan te vragen voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Update 27/10/2020
De regeling TVL is verlengd tot in ieder geval de rest van het jaar. Tevens is de TVL uitgebreid. Was de regeling tot nu toe beperkt tot een aantal direct getroffen sectoren, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is besloten om deze tijdelijk open te stellen voor toeleveranciers, zoals de transportsector en de voedingstuinbouw. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Bezoek ons coronavirus dossier

ZZP Agenda

augustus
20
Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.