• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Steeds minder fulltime opdrachten zzp'er

Hoewel een ruime meerderheid van de zzp'ers graag 40 uur per week zou willen werken, wordt aan deze behoefte in steeds mindere mate tegemoet gekomen. Er is een daling te zien van het gemiddeld aantal uren per week dat opdrachtgevers zzp’ers, ook wel zelfstandig professionals (zp’ers) geheten, inhuren voor een opdracht. Professionals van middelbare leeftijd werken meer uren dan hun jongere en oudere collega’s. Dit blijkt uit de tweede editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor ZP'ers in de zakelijke dienstverlening.

Hoewel een ruime meerderheid van de zzp'ers graag 40 uur per week zou willen werken, wordt aan deze behoefte in steeds mindere mate tegemoet gekomen. Er is een daling te zien van het gemiddeld aantal uren per week dat opdrachtgevers zzp’ers, ook wel zelfstandig professionals (zp’ers) geheten, inhuren voor een opdracht. Professionals van middelbare leeftijd werken meer uren dan hun jongere en oudere collega’s. Dit blijkt uit de tweede editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor ZP'ers in de zakelijke dienstverlening.
 
Bijna 3 op de 4 zp’ers willen een volle werkweek van 40 uur maken. Slechts 8 procent zoekt bewust een parttime (minder dan 32 uur) opdracht. Prof. Dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg die het onderzoek voor ZP Facts leidt: ‘Wij kunnen aan de ontwikkeling van het aantal opdracht-contracturen in de database van meer dan 10.000 zelfstandig professionals van kennisbemiddelaar HeadFirst, die wij gebruiken voor ons onderzoek, aflezen dat de wens om fulltime te werken in mindere mate wordt beantwoord door de opdrachtgevers. Zo signaleren wij een afname van de 40-uurs opdrachten in relatieve termen.’
 
Minste contracturen voor jongste en oudste professionals
Uit het onderzoek blijkt dat de jonge professionals in de leeftijdscategorie 34 jaar of jonger en de oudste professionals (55 jaar of ouder) de minste contracturen hebben, respectievelijk 31,7 en 30,7 uur per week. Professionals tussen de 35 en 44 jaar en in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar werken de meeste uren per week, respectievelijk 33,6 uur en 32,8 uur.
 
Uitvoerende IT'ers werken meeste uren

Van den Born: ‘Bekijken we de data naar gelang de functie die een zp’er heeft, dan zien we dat professionals in vrijwel alle rollen minder uren per week zijn gaan werken, behalve de uitvoerende IT’ers.’ Zp’ers in de IT werkten in het eerste kwartaal van 2015 de meeste uren per week van alle onderzochte professionals. ‘Op veel gebieden is een tekort aan specialistische IT’ers, wat ervoor lijkt te zorgen dat in relatief grote mate beroep op hen wordt gedaan zodra ze ingehuurd worden.’ De zelfstandigen in ondersteunende rollen leverden de meeste uren in; zij werkten in kwartaal 1 van 2015 iets meer dan 2 uur per week minder ten opzichte van het kwartaal ervoor. De ontwikkeling van het aantal contractuele uren voor alle rollen is te zien in onderstaande figuur:
steedsminderfulltimeopdrachtenzzpers
Meer ontwikkelingen in de ZP-markt zijn te zien in het volledige rapport van ZP Facts. Je kunt het rapport hier downloaden.

Blogs

ZZP Agenda