• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Stand van zaken corona steunmaatregelen per 21-12-2021

TVL

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de (Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De ondergrens voor het krijgen van compensatie voor vaste lasten is verlaagd van 30 procent naar 20 procent omzetverlies ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage van de TVL is 100%. TVL Q4 2021 kan worden aangevraagd van 20 december (om 8:00 uur) tot 28 januari (tot 17:00 uur).

NOW 5 en 6

De NOW blijft beschikbaar onder vrijwel de bestaande voorwaarden met een maximaal op te geven omzetverlies van 90% (was 80%). Het minimum blijft 20%. NOW5 (7e aanvraagperiode) geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV t/m 31 januari 2022. NOW6 (8e aanvraagperiode) geldt voor de periode januari, februari en maart 2022. Het is nog niet bekend wanneer je NOW6 kunt aanvragen. Nieuw is ook dat starters met personeel die een startdatum hebben tussen 1 februari en 30 september 2021 ook een aanvraag kunnen indienen.

Tozo

De Tozo komt in 2022 niet terug. Ondernemers kunnen nu “makkelijker” aanspraak maken op een Bbz-uitkering. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Bij de lightversie kijkt de uitkeringsinstantie niet naar je vermogen, wel naar de samenstelling van het huishouden en bijvoorbeeld het inkomen van je partner. Kijk hier of je in aanmerking komt voor de Bbz. Verder is er uitstel mogelijk bij het terugbetalen van leningen van zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit hoeft pas vanaf 1 juli 2022. Verder heb je nu 6 jaar de tijd om de lening terug te betalen, dit was 5 jaar. Deze 6 jaar bereken je vanaf de start van je lening. Verder hoef je over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 geen rente te betalen.

Uitstel van betaling Belastingdienst verlengd

Het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers is verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% geldt tot 1 juli 2022.

Kredieten en leningen

De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor bestaande kredietregelingen. Deze corona financieringsregelingen kunt u ook in het 1e en 2e kwartaal van 2022 nog aanvragen.

Klik hier als je wilt weten welke steun er voor jou beschikbaar is.

Lees hier meer nieuws van ikwordzzper.nl

ZZP Agenda

juni
25
juni
26