• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Overzicht en cijfers: zzp’ers in 2016

2016 was een dynamisch jaar voor ondernemers: het aantal ondernemingen is in 2016 ten opzichte van 2015 met 3% gegroeid. Dat betekent dat er vorig jaar een record aantal ondernemingen was van maar liefst 1.832.812 (ook niet-zzp). Steeds meer zzp’ers starten als parttimer én het aantal vrouwelijke zzp’ers is ook toegenomen.

Meer vrouwelijke parttime zzp'ers

Hoewel het aantal starters nooit zo hoog is geweest, groeit het totaal aantal ondernemingen wel minder hard. In 2015 groeide het aantal ondernemingen nog met 4%. Ook het aantal parttime zzp’ers dat in 2016 startte, is gegroeid met zo’n 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Het totaal parttime zelfstandigen ligt daarmee op 219.079. Ook opvallend is dat voor het eerst de meerderheid van deze parttimers vrouw is.

Deze cijfers zijn bekend gemaakt in het Jaaroverzicht Ondernemend Nederland 2016 van de Kamer van Koophandel, dat op 16 januari werd gepubliceerd.

Recordaantal starters én opheffingen

Ondanks dat 2016 een recordaantal starters kende, maar liefst 192.672, hieven ook meer ondernemers hun bedrijf op in de afgelopen vijf jaar, totaal 137.665 afgelopen jaar. In 2016 startten iets minder zzp’ers dan in 2015, maar dat werd weer gecompenseerd door het grote aantal parttime starters. Waarschijnlijk starten meer mensen een parttime onderneming zodat ze dit met andere activiteiten kunnen combineren – zoals een deeltijd baan in loondienst, vrijwilligerswerk of huishoudelijk werk.

Meer vrouwelijke parttime zzp’ers

Het percentage vrouwen dat onderneemt is gestegen van 32% in 2010 naar 36% in 2016. Het aantal parttime vrouwelijke zzp’ers dat in 2016 startte, is voor het eerst hoger (52%) dan het aantal parttime mannelijke starters. In totaal is het aandeel parttime vrouwelijke zzp’ers (dus ook die vóór 2016 zijn gestart) nu 46%.

Overlevingskans

Uit het onderzoek blijkt ook dat de overlevingskans voor parttime zzp’ers, zzp en mkb vrijwel gelijk is: na vijf jaar bestaat ongeveer 60% van de bedrijven nog. Dit is afhankelijk per sector: financiële instellingen hebben de hoogste overlevingskans (75% na vijf jaar) terwijl detailhandel de laagste (46%) overlevingskans heeft.

Meer jongere en oudere ondernemers

De gemiddelde leeftijd van de zzp’er is 45 jaar oud. Opvallend is dat zowel het aantal zzp’ers onder de 40 jaar toeneemt, als het aantal zzp’ers van 55 jaar en ouder. Dit komt onder andere door het feit dat mensen langer actief blijven, de hogere pensioenleeftijd en omdat het lastig kan zijn een opvolger te vinden.

Steeds meer buitenlandse starters

Een ander resultaat uit het onderzoek is de stijging van het aantal ondernemers dat in het buitenland is geboren. In 2015 kwam zo’n 19% van de starters niet uit Nederland, in 2016 lag dit op 21%. Hierbij worden niet de ondernemers meegeteld die in Nederland geboren zijn en ouders hebben die in het buitenland zijn geboren.

TIP Ben je benieuwd naar een overzicht van cijfers en kengetallen? Lees dan dit artikel uit onze kennisbank.

Bron: Kamer van Koophandel

Blogs

ZZP Agenda