• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Minimaal 25% van de startende zzp'ers start zonder algemene voorwaarden

Tijdens de landelijke startersdag van de KvK is gebleken dat veel beginnende ondernemers zonder algemene voorwaarden starten. Ondernemers zien de ‘kleine letters’ vaak over het hoofd of onderschatten het belang van algemene voorwaarden. Naast een ondernemingsplan of een marketingstrategie is het belangrijk dat ondernemers ook de algemene voorwaarden op orde hebben. Deze zijn onmisbaar bij het doen van zaken.

Tijdens de landelijke startersdag van de KvK is gebleken dat veel beginnende ondernemers zonder algemene voorwaarden starten. Ondernemers zien de ‘kleine letters’ vaak over het hoofd of onderschatten het belang van algemene voorwaarden. Naast een ondernemingsplan of een marketingstrategie is het belangrijk dat ondernemers ook de algemene voorwaarden op orde hebben. Deze zijn onmisbaar bij het doen van zaken.  

Waarom algemene voorwaarden?
Het is opmerkelijk dat de meeste starters vergeten om algemene voorwaarden op te stellen of dat zij helemaal niet bekend zijn met het concept van algemene voorwaarden. Eén van de belangrijkste redenen waarom starters algemene voorwaarden moeten opstellen is dat zij aanmerkelijk het risico verkleinen op juridische conflicten. Zo hadden 25% van alle juridische conflicten in Nederland voorkomen kunnen worden indien de onderneming algemene voorwaarden had opgesteld.  U wilt als ondernemer niet bij deze 25% behoren en met onnodige (proces)kosten zitten.   

Neem nu het voorbeeld dat een klant u aansprakelijk wil stellen voor gemiste winst, in juridisch jargon ‘gederfde winst’ genoemd. Gederfde winst valt onder indirecte schade. Veel starters weten niet dat aansprakelijkheid ten aanzien van indirecte schade in de algemene voorwaarden volledig uitgesloten kan worden. In de situatie dat een klant u aansprakelijk wil stellen voor indirecte schade, zoals gederfde winst, kunt u verwijzen naar uw algemene voorwaarden waarmee u aansprakelijkheid voor indirecte schade voorkomt.    

Naast het feit dat de algemene voorwaarden juridische conflicten voorkomen, geven zij een ondernemer ook zekerheid bij het doen van zaken. De belangrijkste afspraken, zoals betalingstermijnen, garantie, ontbinding en aansprakelijkheid staan namelijk van begin af aan vast. De ondernemer en de klant weten van elkaar waar ze aan toe zijn. Een ander voordeel van het hebben van algemene voorwaarden is dat het een ondernemer niet alleen kosten bespaart, maar ook tijd. Een ondernemer hoeft bij het opstellen van de overeenkomst niet meer te onderhandelen over bepaalde afspraken. In de algemene voorwaarden zijn de meeste afspraken al vastgelegd, waardoor er niet telkens opnieuw onderhandeld hoeft te worden over de afspraken.  

Veilig zaken doen
Elke starter wil bij het opstarten van zijn onderneming dat alle zaken tot in de puntjes goed geregeld zijn. Algemene voorwaarden maken hier onderdeel van uit. VeiligDoen is een bedrijf dat ondernemers hierin bijstaat en is gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden op maat. Kijk op de website www.veiligdoen.nl voor meer informatie.

Blogs

ZZP Agenda