• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Minimaal 20.000 zzp'ers met VAR wuo in gevaar

Staatssecretaris Wiebes heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna wet DBA). 18 januari j.l. heeft hij middels een brief gereageerd op de vragen van de leden van de fracties van de VVD, het CDA en D66.

Wiebes en het zzp belangenorganisatie circus

Dat de VAR waarschijnlijk komt te vervallen per 1 april 2016 hebben we te danken aan de lobby van belangenorganisaties als ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw. Wiebes haalt in zijn brief het VARbeschikkingencircus aan:

"Het door de belangenorganisaties zelf geopperde beleid voor een alternatief voor het VARbeschikkingencircus heeft vorm gekregen". Aldus Wiebes.

Minimaal 20.000 zzp'ers met VAR wuo in gevaar

Van Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) welke een VAR-wuo hebben aangevraagd in 2015, zal tussen de 10% en 20% worden herzien. Dit geeft een indicatie over de omvang van de problematiek. Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat van alle personen die zichzelf aanmerken als zzp’er 2% tot 14% feitelijk niet als zelfstandige opereren. Zelfs als slechts 2% van deze personen niet als zodanig opereert, dan nog betreft het zo’n 15.000 tot 20.000 personen die ten onrechte niet onder de werknemersverzekeringen vallen en waarvoor ten onrechte geen loonheffingen worden afgedragen of voldaan.

Wet DBA schept verwarring

Zoals het nu lijkt komt, mede door deze belangenorganisaties, per 1 april de VAR verklaring te vervallen en komt hier de wet DBA voor in de plaats. De vraag is, of deze wijziging niet voor meer verwarring gaat zorgen i.p.v. meer structuur. Uit de brief aan de eerste kamer blijkt dat tussen de 10 en 20% van de afgegeven VAR wuo’s wordt herzien. De vraag is, of er meer duidelijkheid komt voor de zzp’er wanneer de wet DBA van kracht is?

Van 40 naar 1000 verschillende overeenkomsten

In aanvulling op de wet DBA leek het er in eerste instantie op dat de belastingdienst 40 modelovereenkomsten zal gaan publiceren. Het idee hierachter is dat er vooraf duidelijkheid is over de gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. In werkelijkheid hebben zowel de brancheorganisaties als individuele ondernemingen een flinke vinger in de pap. Op dit moment heeft de Belastingdienst al 400 voorbeeldovereenkomsten beoordeeld. Daarnaast zijn er momenteel nog 350 voorbeeldovereenkomsten in behandeling. Hiervan zijn er recentelijk 250 ingediend. Ieder individu is dus vrij om een modelovereenkomst voor te leggen, als het zo doorgaat staat de teller aan het einde van dit jaar snel op 1000 verschillende overeenkomsten.

Wat zijn de consequenties voor de zzp'er?

De VAR verklaring komt straks te vervallen, maar welke overeenkomst geldt voor jou als zzp'er?. Momenteel zijn er algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten. Momenteel heb je als zzp'er over het algemeen te maken met een VAR wuo of een VAR row. Vanaf 1 april 2016 wordt dit dus een oerwoud aan overeenkomsten die je per opdrachtgever moet opstellen en ondertekenen

Is de wetgeving een verbetering of verslechtering?

Laat een reactie achter op de onze ZZPetitie Facebook pagina.

Blogs

ZZP Agenda

mei
23
mei
28