• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Meerderheid van de zzp'ers verdient meer dan in loondienst!

Het gaat goed met de groeiende groep zelfstandigen, ZZP'ers. De overgrote meerderheid van hen heeft er bewust voor gekozen om op eigen benen te staan. En 60% van de ZZP'ers is als zelfstandige méér gaan verdienen dan als werknemer.

Het gaat goed met de groeiende groep zelfstandigen, ZZP'ers. De overgrote meerderheid van hen heeft er bewust voor gekozen om op eigen benen te staan. En 60% van de ZZP'ers is als zelfstandige méér gaan verdienen dan als werknemer.

Bijna twee jaar geleden schreven we nog bezorgd over Zelfstandigen Zonder Poen. Daarvoor is weinig reden, volgens het ZZP-panel dat EIM twee keer per jaar ondervraagt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan dit panel werken bijna 2.200 ZZP-ers mee.

Tevreden

Voor de meeste zelfstandigen is het ZZP'er zijn een bewuste keus. Zij kiezen ervoor om eigen baas te zijn, interessante klussen te doen en om hun eigen tijd in te delen. Van de ZZP'ers is slechts een hele kleine groep (10%) ontevreden. Als ze konden kiezen, wil slechts 12% van de zelfstandigen weer een reguliere baan.

88% van de ZZP'ers is (zeer) tevreden over hun arbeidsomstandigheden. Voor werknemers ligt dit percentage op 77.
Het EIM verklaart dit vooral uit het feit dat zelfstandigen vaker dan werknemers zelf kunnen beslissen hoe zij hun werk uitvoeren (94% ZZP'ers tegenover 63% werknemers).

Financieel voordeel
81% van de ZZP'ers had een reguliere baan voordat ze zelfstandig werden. Bijna 60% van de ZZP'ers heeft financieel voordeel gehad van de keuze voor een zelfstandig bestaan. Het EIM constateert dat “in het algemeen de sociaal-economische positie van zelfstandigen gunstig blijkt te zijn”. In 2010 had bijna de helft van de zelfstandigen een omzet tussen € 25.000 en € 100.000.

Afhankelijkheid van opdrachtgever beperkt
Het overgrote deel van de ZZP'ers heeft meerdere opdrachtgevers per jaar. Slechts 6% van de zelfstandigen werkt voor één of twee opdrachtgevers.
Ook het omzetaandeel bij de belangrijkste opdrachtgever is beperkt. Gemiddeld genomen is 29% van de omzet afkomstig van de belangrijkste klant.
Al valt wel op dat 50% van de ZZP'ers werkt met doorlopende overeenkomsten met opdrachtgevers.

Intermediairen
10% van de zelfstandigen heeft in 2010 weleens gewerkt via één of meerdere intermediairs. Dergelijke bemiddelingsconstructies komen vaker dan gemiddeld voor bij ICT’ers, onderwijzers en trainers en bij zakelijke dienstverleners.
Circa 20% van de zelfstandigen heeft het afgelopen jaar gewerkt voor een of meerdere ZZP'ers. Deze aannemingsconstructies komen vooral voor in de bouw.

Bron: personeelsblog.nl

Blogs

ZZP Agenda