• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Freelancers hebben baat bij uitstel DBA-handhaving

Het nieuwe uitstel van de handhaving op de Wet DBA pakt gunstig uit voor freelancers. Dat verwacht Tentoo-directeur Paul den Ronden. “In afwachting van de definitieve wet- en regelgeving huren bedrijven weer makkelijker freelancers in.”

Kan ik de komende tijd genoeg opdrachten binnenhalen? Is het voor opdrachtgevers nog wel aantrekkelijk om mij in te huren? Veel freelancers vragen zich dit af. Hun onzekerheid groeide toen minister Wiebes de handhaving op de Wet DBA onlangs opnieuw uitstelde, ditmaal tot 1 juli 2018. Goed nieuws: dit besluit geeft de freelance-inhuur mogelijk een boost.

Duidelijkheid? Onrust!

De Wet DBA is sinds mei 2016 van kracht. Het doel: schijnzelfstandigheid tegengaan door met behulp van modelovereenkomsten duidelijkheid te verschaffen over de onderlinge arbeidsrelatie. Opdrachtgevers zijn medeverantwoordelijk en –aansprakelijk voor het naleven van de regels in die modelovereenkomst. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid puur bij de freelancer. Door onduidelijkheden rondom het naleven van de regels, schoot de wet al snel zijn doel voorbij. Opdrachtgevers vreesden voor (onterechte) boetes en werden terughoudend met het inhuren van freelancers. De overheid stelde de handhaving van de wet uit. Dit zorgde voor onrust bij freelancers én opdrachtgevers. Wat nu?

Afwachtende houding

Volgens Paul den Ronden van Tentoo zal de onrust op de markt alleen maar afnemen. “Na de invoering van de Wet DBA was iedereen ermee bezig. Opdrachtgevers waren bewust van hun verantwoordelijkheden, freelancers en opdrachtgevers kwamen in beweging. Het eerste uitstel van de handhaving droeg daar niet aan bij. Na het laatste uitstel is het momentum definitief voorbij. Iedereen heeft een afwachtende houding aangenomen. En in afwachting van de definitieve, heldere wetten en regels huren opdrachtgevers weer makkelijker freelancers in. Het komende jaar lopen ze toch nauwelijks risico op boetes op naheffingen.”

Extra uitstel?

Wat de definitieve oplossing gaat worden, is volgens Den Ronden lastig te voorspellen. Dat hangt volgens hem voor een belangrijk deel af van de lopende kabinetsformatie. Den Ronden: “Het demissionaire kabinet heeft al onderzoek gedaan naar het herijken van de arbeidswetgeving en de Wet DBA. De nieuwe beleidsbepalers mogen met deze onderzoeksresultaten aan de slag. De toekomstige invulling van de arbeidswetgeving hangt daarom voor een belangrijk deel af van de samenstelling van het kabinet. Ik sluit zeker niet uit dat de handhaving van de wet DBA nog langer wordt uitgesteld.”

Zorgeloos freelancen

Er is een groep professionals die al sinds de invoering van de Wet DBA profiteert van de onrust rondom freelance-inhuur. Dit gaat om de freelancers die via payrolling werken. Hun omzet steeg in 2016 met 6 procent, zo bleek uit onderzoek van Tentoo. Freelancers kunnen via payrolling volledig zelfstandig en flexibel hun werk doen. Ze bepalen zelf welk werk ze doen, voor wie en voor welk tarief. Doordat het payrollbedrijf de sociale premies en loonheffingen afdraagt, vallen freelancers en hun opdrachtgever(s) buiten de Wet DBA. Zij kunnen ook ná 1 juli 2018 zorgeloos blijven samenwerken.

Whitepaper Wet DBA

Wil je meer weten over de Wet DBA? Tentoo biedt een whitepaper aan, waarin de achtergronden, voortgang en gevolgen voor zzp'ers en opdrachtgevers worden belicht. Je kunt hem hier lezen.

Blogs

ZZP Agenda