• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Flinke omzetstijging freelancers in 2014

Nederlandse freelancers hebben een succesvol 2014 achter de rug. Freelancers zagen hun gemiddelde omzet het afgelopen kalenderjaar met 6,5 procent stijgen ten opzichte van 2013, constateert payrollbedrijf Tentoo in de jaarmonitor 2014. De toename komt vooral dankzij een stijging van het aantal gewerkte uren. Gemiddeld werkten freelancers in 2014 6 procent meer.

Nederlandse freelancers hebben een succesvol 2014 achter de rug. Freelancers zagen hun gemiddelde omzet het afgelopen kalenderjaar met 6,5 procent stijgen ten opzichte van 2013, constateert payrollbedrijf Tentoo in de jaarmonitor 2014.

De toename komt vooral dankzij een stijging van het aantal gewerkte uren. Gemiddeld werkten freelancers in 2014 6 procent meer.

Paul den Ronden, algemeen directeur Tentoo: “Freelancers zijn in trek. Bedrijven hebben in 2014 2,4 procent meer gebruik gemaakt van freelancers. Ook in absolute aantallen is het aantal bedrijven dat freelancers inhuurde toegenomen. We merken dat vooral jonge freelancers erg gewild zijn. De groep tot 34 jaar heeft het buitengewoon goed gedaan, met een gemiddelde omzetstijging van ruim 10 procent.”

Rotterdam koploper
Rotterdamse freelancers hadden in 2014 de grootste omzetstijging (14 procent). Collega’s in andere steden deden het minder. In Eindhoven daalde de gemiddelde omzet zelfs met 11,5 procent. Den Ronden: “In Eindhoven nam het aantal jonge freelancers extreem toe. Zij werken tegen een relatief laag uurtarief, waardoor de gemiddelde omzet van alle freelancers daalde. In Rotterdam bleef het aantal jonge freelancers nagenoeg gelijk. Aangezien freelancers gemiddeld meer verdienden, kon de omzet daardoor hard stijgen.”

gemiddeldeomzetstijging

Uurtarieven stijgen
Net als in de voorgaande kwartalen van 2014 nam de gemiddelde omzet van freelancers in het laatste kwartaal toe (6,6 procent). Deze toename was te danken aan een hoger uurtarief. Deze tarieven stegen met 4,8 procent. In de voorgaande kwartalen nam de omzet van freelancers vooral toe doordat ze meer uren konden werken. Met name freelancers tot 24 jaar verdienden in het vierde kwartaal meer. Zij hadden een gemiddelde omzetstijging van 25 procent.

De volledige Jaarmonitor 2014 is hier te lezen.

Blogs

ZZP Agenda