• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

D66 wil soepelheid bij beoordeling urencriterium voor zzp’ers

D66-kamerlid Steven van Weyenberg dringt in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief aan op soepelheid bij de beoordeling van het urencriterium. Door de coronamaatregelen kunnen veel zzp'ers niet genoeg uren maken om aan het urencriterium te voldoen. Hierdoor dreigen zij duizenden euro’s aan aftrek mis te lopen.

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek, geldt als regel dat een zelfstandig ondernemer tenminste 1225 uren per jaar besteedt aan zijn onderneming. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor acquisitie en administratie. Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, lopen veel zzp’ers nu opdrachten mis. Hierdoor kunnen zij te weinig uren werken om aan het urencriterium te voldoen en zouden zij niet in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek (€ 7.030,-) en startersaftrek
(€ 2.123,-).

De Werkvereniging, het belangenplatform voor modern werkenden, schat dat dit zo’n 250.000 zzp’ers raakt. De organisatie bracht het probleem onder de aandacht van de politiek, mede naar aanleiding van talrijke vragen die binnen kwamen bij Martijn Pennekamp van Het Ondernemerscollectief en de Facebook-groep ‘Zzp’er durf te vragen’.

Voorstel: urencriterium aanpassen

Overigens is het urencriterium ook van toepassing op de Tozo, de regeling die is opgesteld als tijdelijke overbrugging voor zzp’ers die door de coronamaatregelen financieel in de knel komen.

Van Weyenberg wijst de staatssecretaris er op dat in de crisisjaren 2009 en 2010 werd besloten om soepelheid te betrachten bij het beoordelen van het urencriterium. Het vraagt eenzelfde soepelheid in de huidige situatie en stelt voor om het urencriterium voor 2020 aan te passen door de uren over de maanden waarin het noodpakket in werking is niet mee te tellen.

Ook aanpassen urencriterium bij voorgaangifte 2020

Daarnaast wil het D66-kamerlid van de staatssecretaris weten welke andere mogelijkheden het kabinet heeft om soepelheid te betrachten en vraagt hij of het mogelijk is het urencriterium aan te passen bij de vooraangifte voor 2020. ‘Zo niet, is het dan wel mogelijk om in de toelichting bij de vooraangifte aan te geven dat besloten is om ruimhartig om te gaan met het urencriterium?’

UPDATE: Inmiddels heeft het kabinet besloten om voor dit jaar een strikte beoordeling van het urencriterium te laten vallen. Zzp'ers behouden hun fiscale voordelen, ook als ze daarvoor niet voldoende uren maken.

TIP: Wil jij weten op welke voorzieningen uit het Corona Noodfonds Steunpakket jij recht hebt? Met de ZZP Corona Scan heb je binnen 2 minuten inzicht in jouw situatieStart de ZZP Corona Scan.

Blogs

ZZP Agenda