• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Bemiddelaars voor zzp’ers buitenspel door modelcontracten Wiebes

Uit een nota van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (dba) blijkt dat bemiddelaars wellicht de dupe worden van de nieuwe werkwijze met zzp-modelcontracten, waarmee de Belastingdienst vooraf zekerheid beoogt te geven over de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Uit een nota van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (dba) blijkt dat bemiddelaars wellicht de dupe worden van de nieuwe werkwijze met zzp-modelcontracten, waarmee de Belastingdienst vooraf zekerheid beoogt te geven over de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Wiebes geeft aan dat indien de betaling van zzp’ers geschiedt door of via de bemiddelaar, het moeilijk vol te houden valt dat er geen arbeidsverhouding is. “De zzp’er is gemiddeld bij 7 bemiddelaars aangesloten, die daarmee een belangrijke bron van opdrachten vormen. Veel bemiddelaars verzorgen voor opdrachtgevers de betaling richting zzp’ers, en zullen hierdoor buitenspel komen te staan,” aldus Jeroen Sakkers, initiatiefnemer ZZP Barometer.

Dienstbetrekking
In de nota verklaart Wiebes: “de situatie waarin (…) de zzp’er zijn arbeidsbeloning niet van zijn opdrachtgever ontvangt, maar van zijn bemiddelaar, maakt het lastig om het oordeel te geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking of van de fictieve dienstbetrekking voor uitzendkrachten”. De staatssecretaris geeft aan dat “partijen uit deze sector” inmiddels meerdere overeenkomsten hebben voorgelegd aan de Belastingdienst, maar dat deze nog niet beoordeeld zijn.

Geen strengere criteria
Staatssecretaris Wiebes geeft in antwoord op een vraag van de VVD-fractie aan dat de Belastingdienst “geen strengere criteria” zal toepassen. De Belastingdienst zal de modelcontracten beoordelen op basis van criteria die vastliggen in de huidige wet- en regelgeving alsmede jurisprudentie. Ondernemerschap en zelfstandigheid zal door deze nieuwe wet dus niet worden ontmoedigd, geeft Wiebes aan.

Risico’s en administratieve lasten
Volgens Sakkers zorgt de nieuwe wet wel voor minder risico’s en administratieve lasten voor zzp’ers: “Zzp’ers hoeven geen VAR meer aan te vragen, en bovendien wordt het risico voor zzp’ers vanaf de invoering van deze wet gedeeld met de opdrachtgever.” Wiebes is hier zelf ook over te spreken: “doordat in dit wetsvoorstel de procedure voor het aanvragen van een VAR vervalt, ontstaat als gevolg hiervan een structurele afname van de administratieve lasten.”

Bron: ZZP Barometer

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20