• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 10: Aantal zzp’ers stijgt naar 1,6 miljoen, uurtarief zzp’ers gemiddeld 4% hoger in 2023 en vanaf 2025 weer handhaving op schijnzelfstandigheid

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Aantal zzp’ers stijgt naar 1,6 miljoen, vrouwenaandeel verdubbeld

Nederland telt momenteel 1,6 miljoen zzp’ers. Dat zijn er fors meer dan tien jaar geleden. In 2014 waren er ongeveer 875.000 zelfstandigen zonder personeel actief in Nederland. Dit betekent een stijging met 85% in tien jaar tijd. De sterkste groei van het aantal zzp’ers doet zich voor in de jongste leeftijdsgroep (tot 24 jaar) en in de hogere leeftijdscategorieën 65-plus en 70-plus. Nederland telt in 2024 ruim 600.000 vrouwelijke zzp’ers, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Dit blijkt uit actuele cijfers van de Kamer van Koophandel. Er zijn nog altijd meer mannelijke (61%) dan vrouwelijke (39%) zzp’ers. De meeste zpp’ers zijn werkzaam in de zakelijke dienstverlening (440.000), de bouw (218.000) en de gezondheidszorg (203.000).  Het aantal vrouwelijke zzp’ers steeg het hardst in de gezondheidszorg, van bijna 65.000 in 2014 naar ruim 150.000 in 2024. In de zakelijke dienstverlening kwamen er in tien jaar tijd ruim 83.000 vrouwelijke zzp’ers bij.

Het aantal jonge zzp’ers (tot 25 jaar) is in tien jaar tijd verdriedubbeld. De groei van het aantal jongere zzp’ers is vooral te zien in de detailhandel, horeca en in iets mindere mate de logistiek. In de sectoren financiële dienstverlening en groothandel zijn vooral meer oudere zzp’ers vertegenwoordigd. Volgens de KvK zijn er meerdere redenen voor de toename van het aandeel jonge zelfstandigen: er is in het onderwijs veel aandacht voor zelfstandig ondernemerschap, jongeren zijn vaak digitaal vaardig en ze zien veel voorbeelden op de sociale media.

De sterke toename onder 65-plussers (en vooral 70-plussers) komt volgens de KvK waarschijnlijk doordat ouderen na hun pensioen graag aan het werk willen blijven. Maar ook omdat ze nog niet genoeg pensioen hebben opgebouwd.

Bronnen: De Telegraaf en NU.nl

Uurtarief zzp’er in 2023 gemiddeld 4% hoger

Het uurtarief voor zzp’ers is in 2023 gemiddeld met ruim 4% gestegen ten opzichte van 2022. Eenzelfde percentage hoger uurtarief is bij gedetacheerden en flexwerkers te zien. Dit blijkt uit de Talent Monitor van arbeidsmarkt-dataspecialist Intelligence Group en HR-dienstverlener HeadFirst Group.

CEO Marion van Happen van HeadFirst Group constateert dat zzp'ers nog altijd erg gewild zijn. Ze worden gemiddeld achttien keer per jaar benaderd, terwijl dat bij mensen in loondienst negen keer per jaar is. Desondanks is de stijging van de uurtarieven van zelfstandigen met iets meer dan 4% beperkter dan de loonsverhoging in cao’s van gemiddeld 6%. Het gemiddelde uurtarief voor hoogopgeleide zzp’ers en gedetacheerden ligt momenteel op € 95,80.

Lees ook de blog van ZZP-expert Martijn Pennekamp: Wat vragen andere zzp’ers voor uurtarief?

Directeur Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group verwacht dit jaar een lagere tariefstijging van zzp’ers, gedetacheerden en flexwerkers. Gelet op de haperende economie, het toenemende aanbod van zzp’ers en gedetacheerden op de arbeidsmarkt en de dalende inflatie gaat hij uit van 1% tot 2% hogere tarieven. Volgens Van Happen is het – de aanhoudende vraag naar flexibele arbeid en de groeiende belangstelling voor het zzp-schap binnen de arbeidsmarkt in acht genomen – van belang dat zzp’ers hun profiel en vaardigheden goed presenteren.

Bron: Business Insider

Bereken jouw uurtarief

Wil je weten wat jij overhoudt? Gebruik onze uurtarief calculator!

Uurtarief calculator
Bereken jouw uurtarief

Vanaf 2025 weer handhaving op schijnzelfstandigheid

Het demissionaire kabinet is van plan om het moratorium op arbeidsrelaties – ofwel de controle en handhaving op schijnzelfstandigheid van zzp’ers en andere zelfstandigen – uiterlijk op 1 januari 2025 op te heffen. De Belastingdienst werkt momenteel aan een handhavingsstrategie voor de aanpak van schijnzelfstandigheid.

Dit jaar geldt het handhavingsmoratorium nog, maar vanaf 2025 kan de Belastingdienst bij een constatering van een onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie weer correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen aan de betreffende ondernemers opleggen. Eventueel in combinatie met het opleggen van een boete.

Er heerst, sinds de invoering van de Wet DBA in 2016, al jarenlang onzekerheid over de scheidslijn tussen werken op basis van een overeenkomst van opdracht en werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor is het voor zzp’ers niet altijd duidelijk of er ondanks het sluiten van een overeenkomst van opdracht tóch sprake is van een arbeidsovereenkomst. En als gevolg daarvan verplichtingen voor de diverse loonheffingen.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je als zzp'er schijnzelfstandig?

De Belastingdienst heeft vooruitlopend op de opheffing van het handhavingsmoratorium van arbeidsrelaties drie documenten gepubliceerd, die op de website van de fiscus zijn te downloaden. Dit zijn de documenten Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024, Perspectiefnota handhaving arbeidsrelaties en Memo handhaving arbeidsrelaties – richtlijnen doorwerking IH en OB.

Bron: Taxlive.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

ZZP Agenda