• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Aantal freelancers en opdrachtgevers neemt toe

Het aantal freelancers en flexwerkers blijft toenemen. In het derde kwartaal van 2015 steeg het aantal aan Tentoo verbonden freelancers met bijna 11 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het payrollbedrijf in de nieuwe kwartaalmonitor. Ook het aantal opdrachtgevers nam flink toe (ruim 11 procent). De gemiddelde omzet van freelancers nam af met ruim 3 procent, onder meer door de toenemende concurrentie op de flexmarkt.

Het aantal freelancers en flexwerkers blijft toenemen. In het derde kwartaal van 2015 steeg het aantal aan Tentoo verbonden freelancers met bijna 11 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het payrollbedrijf in de nieuwe kwartaalmonitor. Ook het aantal opdrachtgevers nam flink toe (ruim 11 procent). De gemiddelde omzet van freelancers nam af met ruim 3 procent, onder meer door de toenemende concurrentie op de flexmarkt.

Het gemiddeld aantal uren dat freelancers werkten, daalde ook in het derde kwartaal. Er was sprake van een afname van bijna 5 procent. Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo Payroll: “Al jaren neemt het aantal flexibele arbeidskrachten toe, en daardoor ook de onderlinge concurrentie. Aangezien het aantal opdrachten niet evenredig steeg, konden freelancers gemiddeld minder uren werken. Daarnaast trekt de economie aan en durven bedrijven medewerkers steeds vaker in vaste dienst te nemen. Dat gaat ten koste van het aantal uren dat freelancers kunnen maken.”

Opnieuw toename aantal vrouwelijke freelancers
Net als in het tweede kwartaal steeg het aantal vrouwelijke freelancers explosief. Viel er toen nog een toename van ruim 15 procent te noteren, in het derde kwartaal groeide het aantal vrouwelijke freelancers met ruim 17,5 procent. Het omzetverschil tussen mannen en vrouwen groeide in het derde kwartaal met bijna 5,5 procent.

Grote verschillen in de Randstad
In de Randstad zijn grote verschillen de omzetontwikkeling waarneembaar. In Utrecht boekten de freelancers en flexwerkers een omzetwinst van 7,4 procent, terwijl in Rotterdam juist sprake was van een grote daling (8,9 procent). In Amsterdam bleef de gemiddelde omzet nagenoeg gelijk. In de Randstad nam het aantal freelancers toe. Deze stijging was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de groep freelancers en flexwerkers tot en met 24 jaar.

Meer weten? Bekijk dan de volledige kwartaalmonitor van Tentoo.

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20