• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Ingebrekestelling: wat staat hier precies in?

Je hebt werkzaamheden voor iemand verricht. Deze partij is daar blij mee en jij ook. Totdat de factuur op de mat ligt en deze niet wordt betaald. In mijn vorige blog schreef ik wat je kunt doen als je factuur onbetaald blijft. Een van de mogelijkheden is het sturen van een ingebrekestelling. Maar wat moet er precies in een ingebrekestelling staan?

Je hebt werkzaamheden voor iemand verricht. Deze partij is daar blij mee en jij ook. Totdat de factuur op de mat ligt en deze niet wordt betaald. In mijn vorige blog schreef ik wat je kunt doen als je factuur onbetaald blijft. Een van de mogelijkheden is het sturen van een ingebrekestelling. Maar wat moet er precies in een ingebrekestelling staan?

Een ingebrekestelling is een schriftelijk document waarmee je jouw klant aanmaant een verplichting na te komen.  In dit geval gaat het om de betaling van jouw factuur. Het versturen van een goede ingebrekestelling is van belang, en kan zelfs cruciaal zijn, in juridische procedures. Bijvoorbeeld als je een overeenkomst met een klant wilt gaan ontbinden (beëindigen). In de brief zelf moet bepaalde informatie staan, zoals de datum, jouw adres- of contactgegevens en jouw naam. Maar er is nog meer van belang. Hieronder noem ik drie belangrijke punten:

Omschrijving vordering
Omschrijf duidelijk wat je van jouw klant wilt. In dit geval is het betaling van de factuur, maar het kan ook het verrichten van een prestatie zijn of een andere verplichting die de klant op grond van een overeenkomst met jou heeft.
Noem het factuurnummer en het bedrag dat open staan expliciet. Gebruik ook expliciet het woord “ingebrekestelling” om eventuele discussies te voorkomen.

Termijn
Geef jouw klant een redelijke termijn om alsnog te betalen. De wet zegt niet wat redelijk is. Dit kan per geval verschillen en hangt af van de prestatie. Bij het betalen van een factuur kan een termijn van 7, 14 of 30 dagen redelijk zijn.

Gevolgen
Omschrijf wat de gevolgen zijn als jouw klant niet betaalt. Dat kan zijn dat je jouw verdere werkzaamheden die je met je klant hebt afgesproken opschort (uitstelt), dat je de overeenkomst gaat ontbinden en/of dat je de vordering uit handen geeft, bijvoorbeeld aan een incassobureau, jurist of een advocaat.  Vermeld dat eventuele kosten die daarmee vermoeid zijn voor rekening komen van jouw klant. Let tot slot nog op dat je ook noemt dat de wettelijke rente, of de eventueel overeengekomen contractuele rente, gaat lopen en dat deze kosten bovenop de factuur komen. Dit is een extra pressiemiddel om tot snelle betaling te komen. Het bedrag loopt op totdat de factuur betaald is.

Niet in alle gevallen is het versturen van een ingebrekestelling vereist. Denk daarbij aan situaties als dat jouw klant aangeeft niet aan de verplichting te kunnen voldoen of wanneer er een fatale termijn is afgesproken.
Twijfel je of een ingebrekestelling nodig is? Neem dan het zekere voor het onzekere. Als je dit nalaat terwijl het wel noodzakelijk was, dan kan dat vervelende gevolgen hebben.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling? Neem dan contact op.

Blogs

ZZP Agenda

mei
23
mei
28
Terug naar overzicht
Floor May

Floor May

Floor May is oprichter van en juridisch adviseur bij May Legal. Zij ontzorgt (startende) ondernemers op juridisch vlak zodat deze ondernemers zich volledig op hun business kunnen focussen. Dit doet zij onder meer door het geven van advies, het beoordelen of opstellen van juridische documenten zoals algemene voorwaarden en contracten, het beschermen en registreren van intellectuele eigendomsrechten en het voeren van procedures. Neem contact op via de contactpagina of via www.maylegal.nl.