• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 3 min

Samenwerken in een coöperatie

In Nederland zijn de coöperaties begonnen in de agrarische sector. Melkboeren verenigden zich in een coöperatie om zo als één groot bedrijf hun verzamelde melk te kunnen verkopen. Hierdoor hadden ze maar één verkoopafdeling nodig en konden ze profiteren van schaalvoordelen. Dit is dan ook waar een coöperatie voordelig voor kan zijn: Samen sta je sterker.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie lijkt op een vereniging. Je richt een coöperatie op bij de notaris en schrijft het bedrijf in bij het Handelsregister. Een coöperatie start je minimaal met twee personen.

De coöperatie is een rechtspersoon, dit betekent dat de coöperatie als bedrijf aansprakelijk is bij schulden. Bij een tekort in financiële middelen zijn de leden elk voor een gelijk deel verantwoordelijk. Dit kun je beperken of uitsluiten door een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of uitgesloten aansprakelijkheid (UA) op te richten.

Meer details over de oprichting van een coöperatie vind je bij de Kamer van Koophandel of de notaris. Als lid van het Ondernemerscollectief kun je natuurlijk ook contact opnemen met de juridische helpdesk.

Rechtsvorm en besturing

De rechtsvorm van de coöperatie heeft als voordeel dat de oprichtingskosten relatief laag zijn. Met een coöperatie kan de aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van derden uitgesloten worden.

In de oprichtingsakte met statuten moet je met name over de winstverdeling goed regelen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat leden die een periode niets doen, ook geen winst krijgen.

De coöperatie fungeert vooral als tussenpersoon tussen de leden en de opdrachtgevers. Er is één bestuurder die dat regelt en verder weinig bevoegdheden heeft.

Offertes en opdrachten

Als twee of meer leden van de coöperatie zich gezamenlijk willen aanbieden op een opdracht, dan maken ze samen een offerte. Daarnaast wordt de werkverdeling en omzetverdeling gemaakt en vastgesteld met de coöperatie.

Een raamovereenkomst regelt alle standaard zaken zoals de onderlinge verantwoording en aansprakelijkheid. Vervolgens biedt de coöperatie de offerte aan. De opdrachtgever heeft hierdoor één formeel aanspreekpunt voor de hele opdracht. De leden van de coöperatie zijn niet onbeperkt aansprakelijk voor de fouten van hun partners.

Gratis Legal Blueprint

Verklein je risico's als ondernemer door alles goed in beeld te hebben en vooraf bepaalde zaken te regelen.

Wil jij weten hoe je er, juridisch gezien, voor staat met je bedrijf?

Doe dan geheel vrijblijvend de Legal Blueprint test van HalloLex.

Doe de Legal Blueprint test
Gratis Legal Blueprint

Fiscale aspecten

Een coöperatie is een zelfstandige rechtspersoon die btw moet afdragen en in een aantal gevallen ook vennootschapsbelasting. Als je via een coöperatie werkt, moet je opletten dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting blijft. Winstuitkeringen worden in de meeste gevallen gezien als 'verlengstukwinst', waardoor je geen dubbele belasting betaalt.

Zoek je nog naar de juiste rechtsvorm voor samenwerking? Vul dan het keuzeschema rechtsvormen bij samenwerken in onderaan deze pagina.

Waarom een coöperatie?

“De coöperatie is van de leden en voor de leden, met als doel deze economisch voordeel te verschaffen.”
Er zijn drie soorten coöperaties, elk met een ander doel:

  • de Bedrijfscoöperatie: de leden hebben elk een eigen bedrijf en de coöperatie zorgt voor inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten. Bijvoorbeeld de melkboeren uit de inleiding;
  • de Consumentencoöperatie: de coöperatie koopt voordelig goederen in voor de leden;
  • producten- of dienstencoöperatie: leden van deze coöperatie zijn ook werknemer van de coöperatie en bieden allen hetzelfde product of dienst aan.

Een coöperatie behartigt dus de gezamenlijke belangen van een groep ondernemers of consumenten.

Een coöperatie vervangt de modelovereenkomsten niet

Wanneer een groep zelfstandigen (zzp'ers) zich verenigt in een coöperatie om via deze rechtsvorm aan opdrachten te komen, kan er een verkapt dienstverband ontstaan.

Bijvoorbeeld: de coöperatie zoekt opdrachtgevers en regelt het contract tussen de zzp'er en de opdrachtgever. Vervolgens factureert de coöperatie de opdrachtgever namens de zzp'er voor de gewerkte uren.

De opdrachtgever betaalt de coöperatie en deze stort het bedrag weer op de rekening van de zzp'er. De coöperatie speelt in deze situatie de rol van detacheerder. Als de zzp'er geen andere opdrachtgevers heeft buiten de coöperatie dan is hij in loondienst van de coöperatie en moet deze loonbelasting en premies afdragen.

Opdrachten krijgen via de coöperatie kan wel wanneer de coöperatie alleen bemiddelt. Er is dan een driepartijencontract waarin de zzp'er en de opdrachtgever samen de werkafspraken bepalen.

De coöperatie kan wel andere diensten aanbieden als het maar geen verband houdt met de werkafspraken. De opdrachtgever betaalt rechtstreeks aan de zzp'er en houdt een administratie bij. Op deze manier onderneemt de zzp'er op eigen rekening en risico en is er geen verkapt dienstverband met de coöperatie.

LET OP Een coöperatie is geen vervanging voor de modelovereenkomsten! Let altijd op de regels van de Belastingdienst met betrekking tot zelfstandig ondernemen (gezag, meerdere opdrachtgevers, aantal uren, reclame voor jezelf enzovoort).

Andere handige artikelen over samenwerken:

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Onze partners

Gratis Legal Blueprint

Gratis Legal Blueprint

Verklein je risico's als ondernemer door alles goed in beeld te hebben en vooraf bepaalde zaken te regelen.

Wil jij weten hoe je er, juridisch gezien, voor staat met je bedrijf?

Doe dan geheel vrijblijvend de Legal Blueprint test van HalloLex.

ZZP Agenda