• Laatste update:
 • Update datum:
 • Leestijd: 3 min

De maatschap

Wil je jouw beroep als zzp'er samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut, agrariër of advocaat? Dan kunt je eventueel de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefen je jouw beroep samen met jouw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

Kenmerken van een maatschap:

 • je werkt als zzp'er min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen;
 • elke maat brengt iets in (zoals arbeid, geld of goederen);
 • de maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel.

Maatschapscontract

Je hoeft niet persé een maatschapscontract op te stellen, maar dit is wel aan te raden. Als je de afspraken goed vastlegt, weet je precies waar je aan toe bent. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst. In een maatschapscontract zet je bijvoorbeeld:

 • wie de maten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld en arbeid;
 • de winstverdeling: deze is op basis van de inbreng, tenzij je iets anders hierover vastlegt. Je mag niet afspreken dat één maat alle winst krijgt;
 • hoe je de bevoegdheden verdeelt;
 • elke maat kan 'beheersdaden verrichten, deze horen bij de dagelijkse gang van zaken. Andere handelingen, zoals een dure aankoop, moeten de maten gezamenlijk verrichten. In het maatschapscontract kun je de bevoegdheden anders regelen.

Inschrijving maatschap in het Handelsregister

Je moet een maatschap in de meeste gevallen inschrijven in het Handelsregister. Als je een stille maatschap zonder onderneming hebt, is inschrijving niet mogelijk.

Twijfel je of een maatschap de meest geschikte rechtsvorm voor jou is? Laat je de uitvoerig adviseren door één van onze boekhouders. Zoek hier naar een kantoor bij jou in de buurt en laat je vrijblijvend adviseren. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Aansprakelijkheid

Je gaat alleen verplichtingen aan voor jezelf en niet voor de andere maten. Alleen in onderstaande gevallen zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk:

 • de maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven;
 • de maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten (bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of om praktijkruimte te huren).

De maten zijn dan met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privé-schuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk.

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Meer over de juridische service
Juridische service

Belastingen

In de meeste gevallen ziet de Belastingdienst jou als zelfstandig ondernemer en heb je recht op belastingvoordeel.

Sociale zekerheid

Als maat ben je geen werknemer en val je niet onder de werknemersverzekeringen. Je krijgt AOW nadat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt (vanaf 67 jaar). Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet je dus zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. Ook kun je geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaal je premie aan jouw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via jouw belastingaangifte.

Maatschap tussen echtgenoten/partners

De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Afhankelijk van het overige inkomen en de aftrekposten van de partners is een fiscaal gunstige winstverdeling mogelijk. Deze moet wel in evenwicht zijn met het verrichte werk. Als één partner bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn.

Beëindiging van een maatschap

De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kun je in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.

Andere manieren van samenwerken?

Een maatschap is niet per definitie de beste manier om een samenwerking vorm te geven, per situatie zul je moeten afwegen wat de voor- en nadelen zijn. Lees ook eens dit artikel over de coöperatie als manier om een samenwerking vorm te geven.

Gratis download

Bekijk alle downloads

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Onze partners

ZZP Agenda

augustus
20
Op zoek naar hulp in jouw regio?

Op zoek naar hulp in jouw regio?

Onze aangesloten specialisten staan klaar om jou te helpen met jouw vragen als (startende) ondernemer. Wil je advies of meer informatie? Zoek hulp in jouw regio!