• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 18: VZN wil van minister aanpassing verplichte AOV, groep zzp’ers uitgesloten van long-COVID uitkering, STAP-budget aan populariteit en chaos ten onder

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

VZN legt eisen aanpassing verplichte AOV op tafel

De wachttijd van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet van één naar twee jaar. De uitzonderingsregeling voor zzp’ers die een private verzekering sluiten met minimaal dezelfde dekking moet overeind blijven. En de uitvoering van de verplichte AOV moet niet (louter) bij het UWV worden ondergebracht. Deze drie aanpassingen wil Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) in het plan van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een verplichte AOV voor zzp’ers per 2027.

Het kabinetsplan om de arbeidsmarkt te hervormen is nog niet definitief. Het is reden waarom de VZN, waar ook de leden van Het Ondernemerscollectief bij zijn aangesloten, nog zijn invloed wil aanwenden om de invulling van de verplichte AOV voor de ruim 1,2 miljoen zzp’ers positief bij te stellen. “Het is een voorstel dat de minister nu verder uitwerkt tot wetgeving. Die wet moet dan eerst nog door de Tweede Kamer, alvorens het echt werkelijkheid wordt. Er is nog tijd om de plannen te wijzigen. Die tijd gaan wij uiteraard gebruiken om de politiek ervan te overtuigen dat het anders en beter moet én kan”, zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven.

Lees ook het artikel: Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Allereerst moet de wachttijd van één naar twee jaar. Van de Ven: “Na twee jaar zijn de meeste zieke zelfstandigen weer aan het werk. Dat drukt de premies. Bovendien zijn er allerlei mogelijkheden in de markt voorhanden om je in te dekken voor die eerste twee ziektejaren, zoals schenkkringen en broodfondsen.” Daarnaast moet de opt-out koste wat kost overeind blijven. “Dan hoeft iedereen met een eigen AOV of voorziening niet mee te doen aan de verplichting. Die keuzevrijheid hoort bij ondernemerschap, vinden wij.”

Ten derde gaat de VZN de minister afraden om de uitvoering van de verplichte AOV niet (alleen) bij het UWV te beleggen. Van de Ven: “Die organisatie geeft aan te kampen met enorme achterstanden in de keuring van zieke werknemers. Voordat zij die achterstanden hebben weggewerkt, zijn we jaren verder. Dit is vragen om ellende. Als de minister de boeken wil ingaan als hervormer van de arbeidsmarkt, moet ze de stoute schoenen aantrekken en kiezen voor een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden. Dan weten we zeker dat die rare kronkel uit het pensioenakkoord niet gaat etteren.”

Bron: De Ondernemer

Groep zzp’ers uitgesloten van eenmalige uitkering long-COVID

Niet alleen vaste zorgmedewerkers, maar ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 15.000 als zij last hebben van long-COVID. Zzp’ers met long-COVID klachten zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) worden echter uitgezonderd van deze regeling. Volgens minister Conny Helder van VWS kan deze groep zelfstandigen onvoldoende bewijs voor de aanwezigheid van long-COVID leveren.

Minister Helder maakte de regeling de afgelopen week bekend. Zij wil over het uitsluiten van zzp’ers zonder AOV nog wel in gesprek met zorgpartijen als SoloPartners. De brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg gaat ervan uit dat er voor deze groep zelfstandigen een gelijke oplossing wordt gevonden, aangezien zij al hard worden getroffen, geen omzet kunnen draaien en geen aanspraak kunnen maken op vervangend inkomen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gaat de regeling in september 2023 uitvoeren. Zzp’ers moeten aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de eenmalige uitkering van € 15.000. SoloPartners ontvangt binnenkort een uitnodiging voor overleg met minister Helder. De brancheorganisatie voor zorg-zzp’ers hoopt daar spijkers met koppen te kunnen slaan.

Bron: Solopartners.nl

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Vergelijk AOV-offertes
2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Schijnzelfstandigheid zzp’ers jaagt Deliveroo op kosten

Maaltijdbezorger Deliveroo dreigt alsnog miljoenen te moeten betalen, omdat het zijn Nederlandse koeriers jarenlang onterecht als zzp’ers heeft ingehuurd als zzp’ers. Het Britse bedrijf, inmiddels vertrokken uit Nederland, heeft 8 miljoen euro gereserveerd voor mogelijke claims, zo blijkt uit onlangs gedeponeerde jaarcijfers.

De claims volgen op een arrest van de Hoge Raad vorige maand. De rechterlijke uitspraak was dat de Deliveroo-koeriers werknemers zijn, terwijl de maaltijdbezorgdienst hen sinds 2018 als zzp’er heeft ingehuurd. Vakbond FNV was vijf jaar geleden al naar de rechter gestapt om de schijnzelfstandigheid aan de kaak te stellen. Zowel de kantonrechter, het Gerechtshof als nu de Hoge Raad oordeelt ten gunste van de vakbond. Volgens de FNV is dit een modeluitspraak. De rechters hebben een uitspraak gedaan over een constructie die ook veel is ingezet door andere bezorgbedrijven.

Lees ook het artikel: Wat kun je doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen als zzp’er?

Bij het vertrek van Deliveroo is er door de vakbonden een sociaal plan afgesproken voor de medewerkers. Die konden gebruikmaken van een vertrekpremie die afhankelijk was van de duur van het dienstverband. Er moest dan wel worden afgezien van verdere procedures. Voor individuele vakbondsleden die hier geen gebruik van hebben gemaakt is de FNV bezig arbeidsovereenkomsten te claimen en nabetalingen te realiseren.

Door de uitspraak hebben de werknemers ook recht op pensioen, ook als daar geen inleg voor geweest is, stelt de FNV. Het pensioenfonds zal bij Deliveroo een claim gaan neerleggen om de achterstallige premies alsnog binnen te krijgen, zegt Anja Dijkman, projectleider platformwerk van FNV. Over zowel de toepasselijke cao als het toekennen van pensioen doet de Hoge Raad op 13 oktober uitspraak.

Bronnen: Taxlive.nl en Out of Home Shops  

Eén op de drie startende zzp’ers meldt zich in 2022 bij Knab

Knab heeft het aantal betalende klanten in één jaar tijd met 15% zien groeien naar 346.000. De groei komt voornamelijk door de focus van de online bank op de zzp-markt. Eén op de drie startende zzp’ers opende in 2022 een zakelijke rekening bij Knab. Het aantal zakelijke rekeninghouders steeg met 18% naar 238.000.

Dit blijkt uit de jaarcijfers over 2022, die Knab deze week heeft gepresenteerd. De goede cijfers zijn grotendeels toe te schrijven aan de sterke toename van het aantal zakelijke klanten. Knab, in 2012 opgericht als klantgerichte bank voor alle Nederlanders, richt zich met zijn diensten steeds meer op zelfstandig ondernemers.

De online bank investeert voortdurend in nieuwe producten. In 2022 werd pensioensparen, beleggen voor zzp’ers en een zakelijke reisverzekering gelanceerd. Knab onderzoekt de mogelijkheden om naast zakelijke leningen ook hypotheken voor zzp’ers te kunnen aanbieden.

Het operationele resultaat van de bank steeg in 2022 met 71% naar bijna € 69 miljoen. Dit resultaat is vooral te danken aan hogere klantaantallen, stijgende rente en fee-inkomsten. De nettowinst is € 32,2 miljoen, lager dan de € 81,6 miljoen van vorig jaar omdat in 2021 bijzondere waardeverminderingen teruggeboekt konden worden. Geld dat in 2020 werd gereserveerd om eventueel kredietvoorzieningen als gevolg van de coronapandemie op te vangen. De kapitaals- en liquiditeitspositie verbeterden in 2022 en de balans van de bank groeide met 8,8% naar ruim € 17,5 miljard.

Bron: Knab

STAP-budget in 2024 alweer ter ziele

Het STAP-budget wordt vanaf 2024 afgeschaft en gaat daarmee aan zijn eigen populariteit ten onder. De regeling voor scholing en ontwikkeling is al vanaf de start in 2022 een chaos, met een haperende website van het UWV, een budget dat binnen een paar uur vergeven is en duizenden geïnteresseerden die om de twee maanden achter het net vissen. Het schrappen van het STAP-budget is een van de bezuinigingsmaatregelen, die het kabinet deze week in de Voorjaarsnota bekendmaakte.

Er is voor dit jaar een maximumbedrag aan STAP-subsidie van circa 202 miljoen euro beschikbaar. Er is echter elke twee maanden (de subsidie wordt verdeeld in 6 ronden) veel meer vraag dan budget. Zo was afgelopen maandag 1 mei het budget van 34 miljoen euro binnen 3 uur vergeven. In totaal werden er 38.000 aanvragen ingediend. Er stonden 159.000 geïnteresseerden in de wachtrij.

Van het totaal aantal aanvragen in 2022 was 15% zzp’er. Ruim de helft (58%) van de aanvragers wil zich met het STAP-budget bijscholen om het huidige werk beter te kunnen doen, 42% wil zich omscholen ofwel de mogelijkheid creëren om ander werk te kunnen doen. Zzp’ers krijgen nog 3 kansen om alsnog STAP-budget (maximaal € 1.000) aan te vragen: op 3 juli, 4 september en 1 november.

Bronnen: SER en MBO Today

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

ZZP Agenda

juni
25
juni
26