• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 18: Explosieve groei zorg-zzp’ers en zzp-huisartsen, Tweede Kamer begrijpt zzp’ers iets beter en personeelstekort festivals door uittocht zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Coronatijd leidt tot explosieve groei zorg-zzp’ers

Verpleegkundigen hebben zich in de afgelopen coronatijd massaal ingeschreven als zelfstandige. In twee jaar tijd kwamen er ruim 8.000 zorg-zzp’ers bij. Een groei van bijna 21%. Deze cijfers komen van de Kamer van Koophandel en zijn opgevraagd door dagblad De Gelderlander. Op 1 januari 2022 waren er 47.000 inschrijvingen van zzp’ers in de categorie waar verpleegkundigen onder vallen.

Download het gratis handboek: gezond starten als zzp’er of freelancer

Veel verpleegkundigen in loondienst haken af om redenen van salaris, werkdruk, zeggenschap en werktijden, denkt zorgvakbond NU’91. Dat de aantallen 'behoorlijk hoog' noemt. Het aantal zzp’ers in de zorg groeit al jaren, maar alleen al vorig jaar waren er in één klap ruim 5.000 meer zelfstandige verpleegkundigen. De zorgvakbond vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, want werken in vast dienstverband wordt hierdoor steeds onaantrekkelijker. Dat komt omdat zorg-zzp’ers minder populaire klusjes en diensten (als nachtdiensten) vaak niet willen doen.      

Bron: De Gelderlander

Personeelstekort grote festivals door uittocht zzp’ers

Organisatoren van grote popfestivals als Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Hole kampen met een groot personeelstekort, zowel voor de opbouw als voor het faciliteren van de duizenden bezoekers. De reden schuilt in de vele zzp’ers in deze branche, die tijdens de coronacrisis van de afgelopen twee jaar noodgedwongen ander werk hebben gezocht en vanwege hun andere baan niet meer beschikbaar zijn.  

De leegloop van zzp’ers in de evenementensector betreft vooral technici, beveiligers, barpersoneel en medisch personeel. Om mensen te werven heeft de branche de website De leukste zomerbaan opgezet met vacatures voor bijbanen, flexbanen en vaste functies. Er is dit jaar nog meer personeel nodig dan voorgaande jaren. Deels omdat evenementen worden ingehaald, deels omdat organisatoren het financiële gat van de afgelopen jaren willen vullen met extra evenementen.

Bronnen: AD en RTL Boulevard

Aantal zzp-huisartsen in bijna tien jaar tijd verdubbeld

De vaste huisarts heeft zijn langste tijd gehad, denkt bijna de helft van deze doelgroep. De zzp-huisarts is daarentegen in opkomst. In 2010 werkte nog 10% van de huisartsen als zzp-invaller. In 2019 was dit verdubbeld naar 20%. Vanwege het tekort aan huisartsen is de betaling als zzp’er goed. Waarnemers en invallers hoeven ook geen praktijkruimte te huren of kopen en personeel aan te nemen.

Dit blijkt uit onderzoek van journalistiek collectief Spit voor De Groene Amsterdammer en Trouw. Nog geen 20% van de huisartsen in Nederland verwacht over vijftien jaar dat beroep nog uit te oefenen. Van de 620 geënquêteerde huisartsen vindt ruim 90% het vak te zwaar voor een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 59 uur. Huisartsen met een eigen praktijk die met pensioen willen, vinden vooral buiten de grote steden geen opvolgers. Hun praktijken worden regelmatig overgenomen door commerciële bedrijven die met zzp’ers werken.

Bronnen: NU.nl en De Groene Amsterdammer

Rekening gepresenteerd van steeds dikkere flexibele schil

De chaos op Schiphol als gevolg van het tekort aan beveiligers en een verdienmodel gebaseerd op goedkope arbeidskrachten die werken onder barre arbeidsomstandigheden, staat niet op zichzelf. De laatste jaren hebben veel werkgevers rond hun vaste kern een steeds dikkere flexibele schil van nulurencontracten, freelancers en nep-zzp’ers opgebouwd. Nu de arbeidsmarkt krap is, krijgen zij hiervan de rekening gepresenteerd. Een weggestuurde of vertrokken medewerker komt niet zomaar terug. Zeker niet voor een hongerloontje.

In het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant wordt gesteld dat het verdienmodel van Schiphol niet klopt. Flexwerkers werken voor nog geen € 11 per uur. Schiphol gebruikt expres meerdere aanbieders om ze tegen elkaar uit te spelen, resulterend in een minimaal loon en slechte werkomstandigheden voor de mensen onderaan.

Het zou daarom goed zijn als het kabinet werk maakt van de in het coalitieakkoord afgesproken intentie om de positie van flexwerkers te verbeteren. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het SER-advies om nulurencontracten te verbieden volgen. Zij heeft beloofd om de Tweede Kamer hierover vóór het zomerreces te informeren.

Bron: de Volkskrant

FOR valkuil voor veel zzp’ers

Zzp’ers die gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve (FOR) lopen kans om in financiële problemen te raken wanneer ze met pensioen gaan en ze niet tijdig geld apart zetten. Op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, moet alle belasting over de FOR worden betaald. Ongeveer een derde (34%) van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve. Van deze groep zet ruim een kwart het bedrag dat in de boekhouding wordt gereserveerd niet apart. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van BrightPensioen.

Het probleem is het grootst onder zzp’ers met een mbo-opleiding (40%). Bij zzp’ers met een hbo-opleiding is dat 30% en bij zzp’ers met een WO-opleiding 13%. Van alle zzp’ers is 39% niet op de hoogte dat er belasting moet worden betaald over het FOR-bedrag dat wordt opgebouwd. Bij de groep zzp’ers die wel gebruikmaakt van de FOR weet 11% dat niet.

Meer weten over de FOR? Lees het kennisartikel: Fiscale oudedagsreserve voor zzp’ers

Van degenen die de FOR daadwerkelijk apart zetten, doet 52% dat op een spaar- of bankrekening en belegt daar dus niet mee. Vrouwen zetten vaker (60%) het hele FOR-bedrag apart dan mannen (41%). 32% van de zzp’ers die van de FOR gebruikmaken, heeft geen idee van de hoogte van de opgebouwde fiscale oudedagsreserve.

Bronnen: Limburger.nl en BNR

Tweede Kamer heeft iets beter beeld van zzp’ers

De Tweede Kamer heeft een beter beeld gekregen van de heterogene groep zzp’ers in Nederland. Deze conclusie trekt de Bovib na het (eerste) debat van de Kamercommissie met minister van Sociale Zaken Karien van Gennip over het arbeidsmarktbeleid en de specifieke positie van zzp’ers. De grootste branchevereniging voor intermediairs en brokers vindt het positief dat de minister naar het Belgische model gaat kijken om tot duidelijker wetgeving over de kwalificatie van de arbeidsrelatie te komen.   

Een groot deel van het debat ging over zzp-zaken, zoals de kwalificatie van de arbeidsrelatie (is iemand zzp’er of werknemer?) en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Op 30 juni volgt nog een apart commissiedebat over zzp-beleid. De Bovib vindt het een positieve ontwikkeling dat Kamerleden beter begrijpen dat er zzp’ers in alle soorten en maten zijn, met verschillende wensen, behoeften en startmotieven.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je als zzp’er schijnzelfstandig

Minister Van Gennip heeft toegezegd de Belgische Arbeidsrelatiewet te gaan bestuderen. De Belgische wet gaat uit van een beperkt aantal criteria om te bepalen of iemand zelfstandige is of niet. Daarnaast zijn er aanvullende criteria voor sectoren die als fraudegevoelig zijn aangewezen. De minister heeft toegezegd vóór de zomer een brief hierover naar de Tweede Kamer te sturen.  

Bron: Bovib

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

Gratis ZZP Competentiescan

Gratis ZZP Competentiescan

Weet je zeker of je zzp'er wilt worden? Ben je nog niet overtuigd van jouw kwaliteiten als potentiële zzp'er? Doe dan hier de gratis ZZP Competentiescan. Vind uit wat voor type ondernemer jij bent en waar je kwaliteiten liggen.