• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 1: Controle op schijnzelfstandigheid leidt tot aanwijzingen, LHV lobbyt voor behoud flexibele schil binnen huisartsenzorg en pleidooi hogere eisen aan zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Controle op schijnzelfstandigheid leidt tot ꞌaanwijzingenꞌ

De Belastingdienst is in 2022 voorzichtig begonnen met controle en handhaving op schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Dit blijkt uit de Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) die minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) eind 2022 aan de Eerste en Tweede Kamer hebben gestuurd. Er is al jaren sprake een moratorium op de handhaving van arbeidsrelaties, waarbij wie zich niet aan de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) houdt niet worden berispt. Of er moet overduidelijk sprake zijn van kwaadwilligheid.

Al vanaf de invoering van de wet DBA in 2016 heerst er onzekerheid over de scheidslijn tussen werken op basis van een overeenkomst en werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit maakt het voor zzp’ers niet altijd even duidelijk of er ondanks het sluiten van een overeenkomst van opdracht tóch sprake is van een arbeidsovereenkomst. En als gevolg daarvan verplichtingen voor de diverse loonheffingen.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je als zzp’er schijnzelfstandig?

In de afgelopen jaren is er nauwelijks iets aan handhaving gedaan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) liepen hierdoor vrijwel geen risico op een zogenaamde ꞌcorrectieꞌ van de Belastingdienst. Dat is in het afgelopen jaar echter veranderd: 55 medewerkers van de Belastingdienst hebben in de periode januari tot en met oktober 2022 arbeidsrelaties beoordeeld. Er zijn 275 bedrijfsbezoeken en 200 boekenonderzoeken uitgevoerd, waaruit 13 aanwijzingsbesluiten richting opdrachtgevers zijn gerold.

De handhaving wordt in 2023 opgevoerd, zo wordt gemeld in de Voortgangsbrief. Vanaf eind 2022 zijn er 80 medewerkers van de Belastingdienst beschikbaar, die worden ingezet voor de aanpak van schijnzelfstandigheid en het creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen betreffende de sociale zekerheid en fiscaliteit.

Bronnen: BVKZ.nl en Rijksoverheid.nl

LHV lobbyt voor behoud flexibele schil binnen huisartsenzorg

De huisartsensector verandert in hoog tempo. Onlangs meldden wij in de ZZPUpdate week 46 dat de helft van de huisartsen als gevolg van wurgcontracten als zzp’er werkt. Daarnaast komen steeds meer huisartsenpraktijken in handen van commerciële bedrijven. Dit leidt tot ergernis bij vakgenoten en tot een toename aan klachten van slechte bereikbaarheid, zowel live op een spreekuur als telefonisch. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet momenteel onderzoek.

Steeds minder huisartsen in Nederland kiezen voor een eigen praktijk, waardoor er een groeiend tekort aan vaste huisartsen is. Er is geen vervanging voor oudere huisartsen die met pensioen gaan. Het komt steeds vaker voor dat commerciële partijen deze praktijken opkopen en de gaten met zzp’ers vullen. Niek de Wit, hoogleraar Huisartsengeneeskunde: “Soms zitten er huisartsen vanuit andere delen van de wereld digitaal spreekuur te houden. De kwaliteit komt hiermee in het gedrang.”

Een van de commerciële bedrijven die de IGJ al langere tijd onderzoekt, is Co-med. Het bedrijf is sinds 2019 actief en nam sindsdien tien huisartsenpraktijken met ruim 50.000 patiënten over. Medisch directeur Guy Schulpen van Co-med: “We zien al lang aankomen dat artsen met pensioen gaan en er niet genoeg jonge dokters zijn om praktijken over te nemen.” Hij benadrukt dat er met de overnames juist gezorgd wordt dat er overal een huisarts beschikbaar blijft. De Nederlandse Zorgautoriteit geeft aan dat patiënten moeten wennen aan de andere manier van zorg.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) komt op voor het belang van een flexibele schil in de huisartsenzorg. De LHV lobbyt in Den Haag voor een zzp-webmodule die werkt voor de huisartsenzorg, nieuwe modelcontracten om langdurige inzet van zzp-huisartsen te faciliteren en behoud van de flexibele schil binnen de huisartsenzorg door inzet van zzp’ers.

Bronnen: Radar en Linda

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA / VBAR helpdesk
Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Hogere eisen aan zzp’er: grotere overlevingskans

Stel hogere eisen aan (startende) zzp’ers om hun overlevingskansen te vergroten. Dit stelt politicus en bedrijfseconomisch en bedrijfskundig adviseur Robert Jan Blom, die 23 jaar geleden door het ministerie van Economische Zaken werd uitgenodigd om mee te praten over het antwoord op de vraag ꞌhoe kunnen we bewerkstelligen dat er (veel) meer zzp’ers op de markt komenꞌ. Statistieken tonen aan dat binnen vijf jaar na de start minder dan de helft van de zelfstandigen zonder personeel nog actief is. Blom pleit voor meer kennis van bedrijfsbeheer en aantoonbare beroepsvaardigheden.  

Wil je een optimale voorbereiding op het ondernemerschap? Ga naar Het Startersloket.

Om het aantal werklozen te verminderen, heeft de overheid twintig jaar lang het ondernemerschap gestimuleerd. Volgens Blom is er door afschaffing van vele eisen op het gebied van bedrijfsbeheer en beroepskennis een situatie van oneerlijke concurrentie en ontevreden klanten ontstaan.  “Het verschijnsel beunhazerij is sterk toegenomen sinds vrijwel alle vestigingseisen zijn komen te vervallen. In 2000 werd het Middenstandsdiploma afgeschaft en al sinds de jaren 70 hoef je ook niet meer te bewijzen dat je iets weet van de producten of diensten die je aan de markt (lees de klant) voorlegt.”

Blom wil nieuwe aandacht voor vestigingseisen. Hij verwijst naar de aanpak in België. “Wie bij onze zuiderburen zzp’er wil worden, zal over kennis moeten beschikken van bedrijfsbeheer en beroepskennis.  “Misschien is het tijd na enkele decennia van ꞌvrij ondernemerschapꞌ toch weer eens te denken aan een lichte eis, naar Belgisch voorbeeld. Het kan alleen maar een positieve bijdrage vormen aan een beter ondernemerschap, minder risico’s voor de zzp’er, een beter concurrentiepositie van de ꞌechteꞌ zzp’er en een lager totaalbedrag aan schade ten laste van de belasting.”  

Bron: Wynia’s Week

Werk jij als zzp’er voor YoungOnes of Temper?

Vakbond FNV waarschuwt zzp’ers voor de arbeidsconstructie als zij werken voor Temper of YoungOnes. Beide online platforms geven aan dat zij een uitzendbureau zijn, maar ze zijn een uitzendplatform voor zzp’ers, stelt FNV. De rechter heeft dit soort constructies verboden. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen Temper. Tot hier een uitspraak over is, kunnen de platforms doorgaan met deze praktijk.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je zelfstandig ondernemer voor de Belastingdienst?

FNV geeft aan dat zzp’ers die voor Temper of YoungOnes werken, nu inkomen mislopen vanwege een te laag uurloon. Ze ontvangen geen loon bij ziekte of vakantie. Het platform kan een door een zzp’er veroorzaakte schade verhalen, op basis van het ondernemersrisico. De Belastingdienst kan aankloppen als de zzp’er niet minimaal drie opdrachtgevers heeft. Als Temper de lopende rechtszaak verliest, lopen de zzp’ers het risico van de ene op de andere dag geen werk meer te hebben. 

Bron: FNV.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

ZZP Agenda

augustus
20