• Laatste update:
 • Update datum:

Ondernemersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer heb je onder bepaalde voorwaarden recht op ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een reeks van aftrekposten die je als ondernemer binnen de inkomstenbelasting kan opvoeren. In dit artikel bespreken we de startersaftrek en zelfstandigenaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Starten vanuit arbeidsongeschiktheid

Als startende ondernemer heb je onder bepaalde voorwaarden recht op startersaftrek. Eén van deze voorwaarden is dat je moet voldoen aan het urencritirium. Kort gezegd betekent dit dat je minimaal 1225 uur in een kalenderjaar moet besteden aan werkzaamheden binnen je onderneming.

Directe en indirecte uren

Het betreft hier zowel directe uren als indirecte uren. Directe uren zijn de uren die je (vaak) betaald besteedt aan het uitvoeren van jouw ondernemersactiviteiten. Indirecte uren zijn de (vaak) onbetaalde uren voor werkzaamheden zoals het doen van marktonderzoek, acquisitie en bijvoorbeeld de boekhouding. Je moet de tijd die je aan je onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken middels een urenregistratie.

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Word lid van Het Ondernemerscollectief
Fiscale hulp?

Arbeidsongeschiktheid

Start je een onderneming vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid dan geldt er een verlaagd urencriterium. Wil je aanspraak maken op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, dan moet je minimaal 800 uur tot maximaal 1224 uur besteden aan je onderneming. Naast deze voorwaarde geldt ook dat:

 • Je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.
 • Je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.
 • Je in één of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was.
 • Je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt / kunt krijgen (zie hieronder).
 • Er in het kalenderjaar of in één van de 5 voorafgaande jaren geen sprake was van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is een:

 • Uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
 • Uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
 • Uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz).
 • Uitkering volgens de Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
 • Uitkering volgens een buitenlandse wettelijke regeling die overeenkomt met één van de regelingen hiervoor.
 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid volgens een aangewezen regeling.
 • Periodieke uitkering of verstrekking van een verzekering bij invaliditeit of een ongeval.

Start je onderneming altijd in overleg met de uitkerende instantie zodat je, waar nodig, expliciet toestemming hebt en weet welke voorwaarden er gelden.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De hoogte van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is anders dan de regulier startersaftrek (2024: € 2.123). De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is hoger en neemt af naar mate je deze vaker hebt toegepast in de 5 voorafgaande jaren:

 • € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek.
 • € 8.000 als je 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek.
 • € 4.000 als je 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst uit ondernemen.

Zelfstandigenaftrek

Voor de andere aftrekposten als ondernemer binnen de inkomstenbelasting gelden er geen aangepaste voorwaarden bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat als je gebruik maakt van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, je bijvoorbeeld geen gebruik kan maken van de zelfstandigenaftrek (2024 € 3.750). Deze aftrek wordt overigens de komende jaren stapsgewijs verlaagd.

Gratis downloads

Bekijk alle downloads

Contactformulier

Stel jouw vraag

Onze partners

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.