• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 3 min

Is een btw nummer op jouw website verplicht?

Als ondernemer heb je vele verplichtingen: jouw factuur moet aan een aantal eisen voldoen, net als jouw offerte en je administratie. Maar hoe zit het met de gegevens die je moet vermelden op jouw website?

Richtlijnen ondernemersactiviteiten via internet

Op EU-niveau zijn in de loop der jaren een aantal richtlijnen opgesteld die een ordelijk economisch verkeer voor ondernemers en consumenten regelen met betrekking tot ondernemersactiviteiten via internet (bijvoorbeeld webshops). Hieronder vallen ook informatieverplichtingen richting onder andere potentiële afnemers, waarbij ook aan het btw-identificatienummer een rol is toegekend.

Naast de algemene informatieverplichtingen die uit de richtlijn inzake elektronische handel uit 2000 (richtlijn 2000/31/EG) voortvloeien, kent de dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt) een specifieke verplichting voor het op enigerlei wijze verstrekken of toegankelijk maken van het btw-nummer in relevante gevallen (artikel 22, eerste lid, onderdeel d).

Deze bepaling in is in de Nederlandse wetgeving onder andere neergelegd in artikel 6:230a t/m 6:230c van het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald dat de verplichting voor het gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken van het btw-nummer voor iedereen die de dienst afneemt, geldt voor iedereen die een zogeheten dienst van de informatiemaatschappij verleent.

De ondernemer heeft daarbij volgens de dienstenrichtlijn overigens wel de keuze tussen:

  • het telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant;
  • de informatie over het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten;
  • de informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres;
  • de informatie over het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waar in detail zijn diensten worden beschreven.
Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Wel of geen btw-nummer?

Het is aan de ondernemer om dit binnen de eigen (digitale) bedrijfsomgeving en daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven. Als ondernemer mag je dus zelf weten hoe je dit doet. Er is dus geen verplichting dat het btw nummer altijd op een website wordt vermeld.

TIP In de gratis downloads hieronder vind je nog meer praktische informatie over btw en ondernemen.

Gratis downloads

Bekijk alle downloads

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Onze partners

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.