• Laatste update:
 • Update datum:
 • Leestijd: 5 min

Hoe doe je btw-aangifte als zzp’er met zonnepanelen op je privéwoning

In dit artikel leggen we uit of en hoe je btw-aangifte doet als zzp’er met zonnepanelen op of bij je privéwoning. We leggen uit welke gegevens je nodig hebt en welke rubrieken en bedragen je moet invullen bij de aangifte omzetbelasting (btw). In dit artikel leggen we de nadruk op de aangifte van de btw met betrekking tot de door jouw opgewekte zonne-energie. We gaan uit van de situatie waarbij de zonnepanelen tot het privévermogen behoren.

Voordat je dit artikel leest is het belangrijk om te weten of je eigenlijk wel btw-aangifte moet doen als zzp’er. Zit en blijf je (al dan niet verplicht) in de kleine ondernemersregeling (ook wel KOR of OVOB genoemd), dan doe je voorlopig geen btw-aangifte. Ook niet als je aan de slag gaat als zzp’er. In dit artikel lees je meer over de KOR en zonnepanelen en kom je te weten of jij je wel of niet direct kan aan- of afmelden voor de KOR. Hieronder lees je informatie als je wel btw-aangifte moet doen. Je hebt hierbij de keuze om te werken met forfaitbedragen of dat je alles zelf gaat berekenen.

Forfaitbedragen bij zonnepanelen op of bij woonhuis

Sinds 2023 kan je als zzp’er met zonnepanelen op of bij je woonhuis, net als particulieren zonder onderneming, gebruik maken van forfaitbedragen bij de btw-aangifte. Je doet dan dus wel btw-aangifte maar je hoeft zelf geen berekeningen te maken met betrekking tot de waarde van de door jouw opgewekte energie. Voorwaarde is wel dat je een opwekvermogen hebt tot maximaal 15.000 Wattpiek. Heb je niet-geïntegreerde zonnepanelen met bijvoorbeeld een opwekvermogen van 3.800 Wattpiek, dan is het forfaitbedrag € 80. Het betreffende forfaitbedrag vul je bij de btw-aangifte als volgt in:

Rubriek in btw-aangifte             

Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend

Omzetbelasting

1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

€ 0

€ 80

De omzet en de omzetbelasting met betrekking tot je reguliere bedrijfsactiviteiten noteer je ook in deze rubriek (bedragen tel je op). Lees in dit artikel van de Belastingdienst meer over aangifte doen met de forfaitbedragen.

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Word lid van Het Ondernemerscollectief
Fiscale hulp?

Frequentie btw-aangifte

Zit je niet in de KOR of ga jij je als startende zzp’er afmelden voor de KOR, dan moet je btw-aangifte doen. Je bent als zzp’er hoogstwaarschijnlijke btw verschuldigd over de omzet van jouw bedrijfsactiviteit (9% of 21% btw) en ook over de door jou opgewekte energie via de zonnepanelen op of bij je privéwoning. In de meeste gevallen zal je per kwartaal btw-aangifte doen. Je kan bij de Belastingdienst ook een aanvraag indienen om dit jaarlijks te mogen doen. Het eerder benoemde forfaitbedrag vul je 1x per kalenderjaar in. Doorgaans tijdens de btw-aangifte voor het 4de kwartaal of in een eventuele suppletie. Dit doe je ook als je er voor kiest geen gebruik te maken van de forfaitbedragen en zelf jouw omzet en btw over de door jou opgewekte zonne-energie gaat berekenen en opgeven. Hieronder leggen we uit hoe dit werk:

Btw-aangifte doen als zzp-er met zonnepanelen zonder forfaitbedragen

In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe je als zzp'er met zonnepanelen op of bij je woonhuis btw-aangifte doet zonder gebruik te maken van forfaitbedragen. Je kan er zelf voor kiezen om op deze wijze aangifte te doen. Heb je zonnepanelen op de zaak staan, dus als ondernemersvermogen, dan moet je op basis van onderstaand stappenplan aangifte doen. 

In het stappenplan gaan we voor de duidelijkheid uit van jaarcijfers. De verschuldigde btw over je reguliere bedrijfsactiviteiten geef je in de praktijk doorgaans per kwartaal aan. De totaal omzet en de verschuldigde btw over de zonne-energie geef je, net zoals bij de forfaitbedragen, doorgaans achteraf aan in het 4de kwartaal of via een schatting en/of suppletie.

Benodigde gegevens voor de btw-aangifte als zzp’er met zonnepanelen op de privéwoning

Als je als zzp’er met zonnepanelen op of bij je privéwoning btw-aangifte gaat doen zonder forfaitbedragen dan heb je minimaal de volgende gegevens nodig:

 1. Het aantal kWh dat je (in een kalenderjaar) hebt teruggeleverd aan jouw energiemaatschappij;
 2. Het aantal kWh dat je (in een kalenderjaar) hebt afgenomen van jouw energiemaatschappij;
 3. De hoge vergoeding die je per kWh krijgt van jouw energiemaatschappij;

Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag dat je aan je energiemaatschappij moet betalen als je stroom bij hen afneemt. Ga uit van de bedragen inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw.

 1. De lage vergoeding die je per kWh van je energiemaatschappij ontvangt;
 2. De btw-administratie met betrekking tot jouw bedrijfsactiviteiten als zzp’er.

Extra omzet door opgewekte energie met zonnepanelen op of bij de privéwoning.

Het als particulier, via zonnepanelen op je woning, opwekken van zonne-energie wordt door de Belastingdienst voor de btw gezien als economische activiteit. De door jou opgewekte energie vertegenwoordigt daarom een bepaalde waarde die belast is met btw. Als zzp’er heb je dus als het ware een extra inkomstenbron die belast is met 21% btw. Hieronder tref je een stappenplan om als zzp’er met zonnepanelen op of bij je privéwoning btw-aangifte te doen. Voor het maken van de voorbeeldberekeningen hebben we gebruik gemaakt van onderstaande aanvullende gegevens:

 • Hoge vergoeding van energiemaatschappij: € 0,50 per kWh
 • Lage vergoeding van energiemaatschappij: € 0,15 per kWh

Let op: deze tarieven zijn fictief, vraag de actuele tarieven op bij jouw energiemaatschappij.

Het als particulier, via zonnepanelen op je woning, opwekken van zonne-energie wordt door de Belastingdienst voor de btw gezien als economische activiteit.

Stappenplan btw-aangifte als zzp’er met zonnepanelen op de privéwoning

Stap 1: bereken de btw over privégebruik van zelf opgewekte zonne-energie

Bepaal hoeveel energie jij in totaal hebt opgewekt als zzp’er met zonnepalen op of bij de privéwoning (bv. 3500 kWh). Een deel hiervan heb je direct al verbruikt door het inschakelen van bijvoorbeeld de vaatwasser, wasmachine, verlichting of televisie. Dit zogeheten directe verbruik (vb. 1000 kWh) wordt gezien als privégebruik van de ‘zakelijk’ opgewekte energie. De bijbehorende omzet bereken je door het aantal kWh te vermenigvuldigen met de hoge vergoeding de je krijgt van je energiemaatschappij. Vervolgens bereken je hier 21% btw over. Dit bedrag vul je tijdens de btw-aangifte in bij rubriek 1d:

Rubriek 1d Privégebruik:

Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: 1000 kWh x € 0,50 = € 500

Omzetbelasting: € 105

Gebruik je aantoonbaar een deel van de zelf opgewekt stroom voor je belaste bedrijfsactiviteiten? Dan hoef je over dat deel geen btw af te dragen!

Stap 2: bereken de btw over de gesaldeerde zonne-energie

Op het moment dat je energie opwekt met je zonnepanelen lever je de opgewekte energie na aftrek van het directe verbruik (zie stap 1) terug aan je energiemaatschappij. De kWh's die je zelf hebt ingekocht bij je energiemaatschappij (vb. 2000 kWh normaal verbruik) worden gesaldeerd. De omzetwaarde hiervan bereken je door het aantal gesaldeerde kWh's te vermenigvuldigen met de hoge vergoeding die je krijgt van je energiemaatschappij. Vervolgens bereken je hier 21% btw over. De berekende bedragen vul je tijdens de btw-aangifte in bij rubriek 1 Prestaties binnenland:

Rubriek 1a Leveringen / diensten belast met hoog tarief:

Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: 2000 kWh x € 0,50 = € 1.000

Omzetbelasting: € 210

Stap 3: bereken de btw over het energieoverschot

Indien je meer energie hebt opgewekt dan je hebt afgenomen (direct en normaal verbruik) dan heb je een overschot. Het teruggeleverde overschot van 500 kWh (3500 kWh – 1000 kWh – 2000 kWh) heeft ook een omzetwaarde. Deze wordt berekend door het aantal kWh te vermenigvuldigen met de lage vergoeding per kWh die je van je energiemaatschappij krijgt. Vervolgens bereken je ook hier 21% btw over. De berekende bedragen vul je tijdens de btw-aangifte in bij rubriek 1 Prestaties binnenland:

Rubriek 1a Leveringen / diensten belast met hoog tarief:

Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: 500 kWh x € 0,15 = € 75

Omzetbelasting: € 15

Stap 4: bereken de btw over de in Nederland door jou geleverde producten en diensten als zzp’er

Als zzp’er realiseer je ook omzet met je reguliere bedrijfsactiviteiten. Stel dat je een binnenlandse jaaromzet maakt van € 55.000 die belast is met 21% btw dan ben je hierover € 11.550 aan btw verschuldigd. De berekende bedragen vul je tijdens de btw-aangifte, net als in stap 2 en 3, in bij rubriek 1 Prestaties binnenland:

Rubriek 1a Leveringen / diensten belast met hoog tarief

Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: € 55.000

Omzetbelasting: € 11.550*

*Let op: deze af te dragen btw geef je doorgaans per kwartaal aan op basis van jouw btw-administratie.

Stap 5: bereken de overige btw en de voorbelasting

Uiteraard vul je tijdens de btw-aangifte ook de voor jou relevante overige rubrieken in als zzp’er. Heb je als zzp’er ook kosten gemaakt? De hierbij betaalde btw (voorbelasting) kan je verrekenen met de af te dragen btw. Vul in rubriek 5d het bedrag in wat jij aan btw hebt betaald over de gemaakte kosten in het kader van jouw belaste ondernemersactiviteiten. Stel je hebt € 6.000 ex. btw aan kosten gemaakt, dan kan je bij 21% btw een bedrag van € 1.260 opvoeren als voorbelasting.

In totaal zal je op basis van dit voorbeeld in dit jaar € 10.620 aan btw moeten afdragen.

Samenvatting btw-aangifte zonder forfait

In onderstaande tabel tref je de samenvatting van de btw-aangifte zonder forfaitbedragen. Dit zijn de bedragen zoals hierboven benoemd en berekend in stap 1 t/m 5. Voor het eindtotaal wordt de omzetbelasting (btw) in de rubrieken 1a en 1d bij elkaar opgeteld en wordt dit bedrag vervolgens verminderd met de eventuele voorbelasting (rubriek 5).

Rubriek in btw-aangifte             

Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend

Omzetbelasting

1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

€ 56.075

€ 11.775

1d Privégebruik

€ 500

€ 105

5 Voorbelasting

 

€ 1.260

Eindtotaal

 

€ 10.620

Fiscaal advies

Als zzp'er krijg je te maken met vele fiscale en administratieve vraagstukken. In dit artikel hebben we uitgelegd hoe je btw- aangifte moet doen als zzp'er met zonnepanelen op of bij je privéwoning. In de praktijk zal jouw situatie mogelijk afwijken en heb je vragen specifiek gericht op jouw situatie. Schakel een boekhouder of accountant in om dit soort zaken goed te regelen. Je kunt ook lid worden van Het Ondernemerscollectief en bij vragen gebruik maken van de fiscale helpdesk

Gratis downloads

Bekijk alle downloads

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Onze partners

Zonnepanelen aanschaffen?

Ben je opzoek naar zonnepanelen? Bekijk eens het aanbod van Delta Energie voor (startende) zzp'ers.