gasten online
Registreer en profiteer!
 

Wat is factoring?

Om verschillende redenen kan het zo zijn dat je eigenlijk niet kunt wachten op de betaaltermijn van je opdrachtgever. In dat geval kan het een goede oplossing zijn om je debiteuren te financieren. Dit heet factoring. Wat dat inhoudt, hoe het werkt en wat de voordelen zijn, lees je in dit artikel.

Factoring: dit kun je ermee als zzp'er

Verbetering cashflow

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij een extern bedrijf de afhandeling en inning van je debiteurenposten overneemt. Het zorgt ervoor dat de cashflow van je bedrijf verbetert en dat kapitaal, dat nog vast zit bij je opdrachtgevers, sneller vrij komt. Een factoringbedrijf neemt je debiteurenbeheer over en betaalt de gestuurde facturen vrijwel direct uit.

Om verschillende redenen kan het zo zijn dat je het je eigenlijk niet kunt veroorloven om te wachten op de betaaltermijn van je opdrachtgever. In dat geval kan factoring een goede oplossing zijn. Doordat je facturen vrijwel direct worden uitbetaald beschik je meteen over het geld waar je recht op hebt. Dit geeft je de ruimte om te investeren in nieuwe opdrachten, je leveranciers te betalen of gewoonweg te leven.

Geen debiteurenbeheer!

Sommige factormaatschappijen nemen ook het debiteurenbeheer voor je uit handen. Een voorbeeld hiervan is FreelanceFactoring. Als ondernemer hoef je in dat geval nooit meer achter een opdrachtgever aan te jagen die niet op tijd betaalt. Dit scheelt je niet alleen tijd maar is ook prettig voor je klantrelatie. De relatie met je klant kan puur blijven omdat je geen discussies hebt of vervelende gesprekken hoeft te voeren over wanneer er betaald wordt.

Voor welke zzp'ers is dit interessant?

In de regel kun je profiteren van factoring als je te maken hebt met onderstaande zaken:

 • je hebt veel opdrachtgevers met een betalingstermijn van 30 dagen of langer;
 • jouw inkoop moet sneller betaald worden dan dat jij betaald krijgt van jouw opdrachtgevers;
 • je hebt een tijdelijk cashflow-probleem doordat je een tijd zonder opdracht hebt gezeten;
 • je hebt behoefte aan een meer constante inkomstenstroom.

Betaling binnen 24 uur

Opdrachtgevers merken nauwelijks iets van het feit dat je gebruik maakt van factoring. Daarnaast maken veel opdrachtgevers zelf ook gebruik van een vorm van debiteurenfinanciering, waardoor geen enkele opdrachtgever vreemd zal opkijken van het feit dat je als zelfstandige gebruik maakt van factoring.

FreelanceFactoring is gespecialiseerd in factoringdiensten voor zzp'ers, freelancers en groeiende mkb'ers. Door facturen binnen 24 uur na goedkeuring van de factuur te betalen, krijgen ondernemers de ruimte om te groeien. Een belangrijk aspect van de dienstverlening van FreelanceFactoring is dat alle gemaakte afspraken tussen ondernemer en opdrachtgever altijd worden overgenomen. Hierdoor wordt geen enkele relatie onnodig op de proef gesteld. Daarnaast zijn de kosten die FreelanceFactoring rekent helder en overzichtelijk. Er zijn geen inschrijfkosten of abonnementskosten, alleen het afgesproken percentage wordt in rekening gebracht. Ook kunnen ondernemers zelf bepalen hoelang zij gebruik maken van de diensten van FreelanceFactoring, dit kan voor één factuur zijn of voor een bepaalde periode.

Ter beantwoording van de vraag of factoring in een individuele situatie wenselijk is, dienen alle voor- en nadelen en de kosten en baten tegen elkaar te worden afgewogen.

Voordelen:

 • Hogere financiering
  FreelanceFactoring stelt middelen beschikbaar tot een omvang (maximaal 97% van de factuur) waar banken niet toe in staat zijn;Flexibele financiering: de omvang van het door FreelanceFactoring te financieren bedrag past zich, in tegenstelling tot traditionele bancaire financiering, eenvoudig aan bij de omvang van het totale factuurbedrag;
 • Betere financiële ratio's
  FreelanceFactoring biedt door balansverkorting de mogelijkheid om de financiële ratio's inzake solvabiliteit en liquiditeit te verbeteren;
 • Expertise factormaatschappij
  Door gebruik te maken van FreelanceFactoring kan geprofiteerd worden van de expertise die deze heeft ten aanzien van potentiële debiteuren en op het gebied van marktgebruiken (betalingstermijnen, leverings- en betalingsvoorwaarden, enz.)
 • Faillisementsrisico
  Het risico op faillissement van de overgedragen debiteuren wordt door FreelanceFactoring overgenomen.

Nadelen:

 • Vereiste openheid
  Het feit dat FreelanceFactoring inzage verkrijgt in de financiële positie kan als een nadeel worden ervaren;
 • Extra schakel
  FreelanceFactoring die de debiteurenbewaking van een cliënt voor haar rekening neemt, vormt een extra schakel in het contact tussen de cliënt en zijn afnemers. Bij potentiële cliënten bestaat soms de angst dat voor de factormaatschappij de commerciële belangen van de cliënt minder zwaar wegen dan de tijdige betaling aan de factormaatschappij. De factormaatschappij zou te snel tot incasso kunnen overgaan, waardoor de commerciële relatie van de cliënt met zijn afnemers zou kunnen worden verstoord;
 • Mogelijke weerstand bij afnemers
  20 jaar geleden was het gebruik van factoring nog een onbekend verschijnsel. De diensten van een factoringbedrijf konden door potentiële afnemers van de onderneming geïnterpreteerd worden als een teken dat de financiële positie van de onderneming te wensen overlaat. Tegenwoordig is factoring heel gebruikelijk, zeker bij grotere ondernemingen;
 • Risico's 
  FreelanceFactoring neemt de betalingstermijn en het risico op faillissement over. Mocht de opdrachtgever uiteindelijk niet betalen vanwege een dispuut dan is FreelanceFactoring gerechtigd om het voorgefinancierde terug te vorderen.

FreelanceFactoring richt zich specifiek op zelfstandigen. Hierdoor is de dienstverlening op maat gemaakt en sluit deze optimaal aan op de behoefte van zzp’ers en freelancers. Kijk voor meer info op www.freelancefactoring.com.

Downloads

Whitepaper 

Laat je bedrijf groeien met hulp van factoring

Bekijk alle downloads

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies?


 
 

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.