• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 24: Zzp’ers geven coalitieakkoord een onvoldoende, wetsvoorstel verplichte AOV gelanceerd en zelfstandigentoets beter dan nieuwe zzp-wet

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’ers geven coalitieakkoord een onvoldoende

Iets meer dan de helft van de zzp’ers is ontevreden over het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. Dit blijkt uit een onderzoek van de online bank Knab onder ruim duizend zzp’ers. Hieruit komt ook naar voren dat er weinig vertrouwen is in de politieke samenwerking. Dit krijgt een rapportcijfer 4,4. De aanstelling van Dick Schoof als premier wordt wél als positief gezien. Zes op de tien ondervraagde zelfstandigen zonder personeel vreest echter dat de plannen niet haalbaar zijn en de coalitie te instabiel is om deze plannen uit te voeren.    

Circa 70% van de ondervraagde zzp’ers heeft zich verdiept in het samenwerkingsakkoord van de vier politieke partijen. Mannen hebben iets meer vertrouwen in de coalitie dan vrouwen. De jongsten (onder de 30 jaar) en oudsten (70-plus) zijn het meest positief gestemd, terwijl 40- en 50-plussers het meest negatief zijn.

De verwachtingen en zorgen van zzp’ers verschillen sterk per sector. De bouw (5,9) en detailhandel (6,2) zijn de enige sectoren waar het akkoord een voldoende krijgt. Zzp’ers in de zorg (4,3), overheid (4,1) en kunst- en cultuursector (2,4) waarderen het coalitieakkoord het minst. Josette Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar Duurzame inzetbaarheid van ondernemers in Nederland en Kroonlid van de SER: “Het is interessant om te zien hoe zzp’ers verschillend naar het coalitieakkoord kijken. De nieuwe regering moet vooral zo snel mogelijk lopende zaken oppakken. Zzp’ers hebben behoefte aan duidelijkheid over zaken als de verplichte AOV en de controle op schijnzelfstandigheid.”

CEO van Knab Nadine Klokke: “Hoewel zzp'ers in ons onderzoek niet expliciet hun zorgen uiten over de aanpak van schijnzelfstandigheid, merk ik dat er onrust heerst over hoe de coalitie hiermee zal omgaan. Het coalitieakkoord bevat vage uitspraken over het stimuleren van zekerheid voor zogenoemde echte zelfstandigen. Het is essentieel dat de coalitie met duidelijke richtlijnen komt die echte zelfstandigen beschermen en hen zekerheid bieden, zonder hun vrijheid en flexibiliteit te beperken.”

Bronnen: Knab en Findinet

Verplichte AOV voor zzp’ers kost maximaal € 195 per maand

De vanaf 1 januari 2027 verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers gaat maximaal € 195 per maand kosten. Bij gebleken arbeidsongeschiktheid wordt 70% van de winst uitgekeerd, tot maximaal het minimumloon. Zelfstandigen die door ziekte een jaar lang geen minimumloon hebben verdiend, hebben recht om een AOV-uitkering aan te vragen bij het UWV. Deze uitkering duurt uiterlijk tot de AOW-leeftijd is bereikt.

Dit staat in het wetsvoorstel dat demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken deze week bekend heeft gemaakt. De zzp’ers betalen straks waarschijnlijk 6,5% van hun inkomen aan premie. Ze kunnen er ook voor kiezen om een particuliere AOV af te sluiten, met minstens dezelfde dekking en premie als de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV. Zelfstandigen die het zelf willen regelen of al een AOV hebben, kunnen zich voor de verplichte verzekering afmelden.

Lees ook het artikel: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)   

De wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) is opgesteld in overleg met de werkgevers-, werknemers-, zelfstandigenorganisaties en verzekeraars. “Met deze verzekering kunnen zelfstandigen uitgaan van een basisvangnet bij arbeidsongeschiktheid en komen mensen niet zomaar in de bijstand met alle toetsen en het 'opeten' van het eigen vermogen als gevolg”, zegt Van Gennip. “Ook hoeven zij niet afhankelijk te worden van hun partner.” De plannen voor de verplichte AOV zijn te lezen op de website van de rijksoverheid. Belangstellenden kunnen tot 23 juli 2024 online hun mening geven over het wetsvoorstel.  

Bronnen: NOS.nl en de Volkskrant

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Vergelijk AOV-offertes
2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

'Staaltje zzp’ertje pesten en tarief nog te hoog'

Het conceptwetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) roept wisselende reacties op. De belangenorganisatie van zzp’ers Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) kan zich vinden in de conceptwet, maar vindt het tarief te hoog. De Werkvereniging, dat als doel heeft om de arbeidsmarkt fundamenteel te hervormen, vindt het een slecht plan. “Het kan gewoon niet”, zegt consultant en voormalig voorzitter Roos Wouters.

Wouters: “De instantie (UWV, red.) die dit moet uitvoeren kan nu al niet de arbeidsongeschiktheid van werknemers aan, de belastingdienst weet niet wie zzp'er is en kan het niet controleren. Meerdere commissies zeggen dat het te ingewikkeld en te duur voor te weinig is. Bovendien zitten zzp'ers er niet op te wachten. Dit is weer een goed staaltje zzp'ertje pesten. En het heeft aan alle kanten meer weg van een wit voetje halen in Brussel. Iedereen die er verstand van heeft, zegt dat dit niet kan.”

Vereniging Zelfstandigen Nederland is positiever gestemd. Voorzitter Cristel van de Ven: “Er ligt nu een voorstel dat aansluit bij de kenmerken en het karakter van zelfstandige ondernemers, zoals het feit dat zij fluctuerende inkomsten hebben en behoefte aan sociale zekerheid op basisniveau. Ook is er geleerd van de lessen uit het verleden, getuige de opt-out mogelijkheid en het premieplafond. Er is gekozen om te werken met drempelfuncties om te bepalen of iemand arbeidsongeschiktheid is. Die methodiek is uitlegbaar en uitvoerbaar voor zelfstandigen.”

De VZN wil wel graag een langere wachttijd en een lagere premie dan de voorgestelde maximale € 195 per maand. “De meeste mensen zijn namelijk na twee jaar beter, en voor die eerste ziekteperiode kunnen zelfstandigen zich gemakkelijk passend zelf verzekeren, bijvoorbeeld via een schenkkring ofwel broodfonds.”

Bronnen: BNR en De Ondernemer   

Zelfstandigentoets beter dan nieuwe zzp-wet

De tot het jaar 2026 uitgestelde nieuwe Wet VBAr (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties) is te ingewikkeld en in de praktijk niet bruikbaar. Vooral het beoordelen van de arbeidsrelatie – of iemand zelfstandig ondernemer of werknemer is – is onduidelijk en voer voor eindeloze discussies. Volgens onderzoeker en hoogleraar van de Erasmus Universiteit Hans Baaij is toetsen op ondernemerschap veel eenvoudiger en duidelijker en geeft een zelfstandigentoets sneller uitstel. 

Deze zelfstandigentoets checkt of en in welke mate een ondernemer aan de fiscale eisen van het ondernemerschap voldoet. Als dat het geval is, dan staat het ondernemerschap vast en is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Voldoe je niet? Dan ben je schijnzelfstandige en moeten de regels van een arbeidsovereenkomst gelden. Alleen in de gevallen dat de zelfstandigentoets geen uitkomst biedt, is volgens de wetenschapper Baaij nader onderzoek nodig.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je als zzp'er schijnzelfstandig?

Deze wijze van beoordelen biedt veel voordelen, stelt SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Ondernemerscriteria zijn relatief snel en eenvoudig te controleren. Het is vooraf duidelijk of er een overeenkomst van opdracht kan worden gesloten. Dit maakt controle en handhaving door de Belastingdienst veel gemakkelijker. “Voorkom je discussies door de kenmerken van ondernemerschap leidend te laten zijn? Dan scheelt dit niet alleen veel discussies maar bespaart het uiteindelijk ook veel tijd en geld. Kortom, de zelfstandigentoets biedt alles wat de Wet VBAr vermoedelijk niet gaat bieden. Wellicht dat dit initiatief bij het ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap de broodnodige blikverruiming oplevert die nodig is om tot werkbare oplossingen te komen.”   

Bron: SoloPartners

Bijna 60% zzp’ers komt niet uit de kosten

Bijna 60% van de zzp’ers werkt onder het tarief dat zij nodig hebben om uit de kosten te komen. Het aantal zzp’ers dat een winstgevend tarief hanteert, ligt op 18%. Dit blijkt uit onderzoek van de zzptarief.nl op basis van 700.000 berekeningen.

Volgens de onderzoekers is het gewenste minimale inkomen van een zzp’er om uit de kosten te komen € 2.850 bruto per maand. Daarvoor is een uurtarief van € 49,92 nodig. De website berekende dat de kosten van een zelfstandige gemiddeld op circa € 25.000 per jaar liggen. Deze kosten moeten worden doorberekend in het tarief. Overigens zijn niet alle kosten te declareren, zegt zzptarief.nl. “Een zzp'er kan gemiddeld 29 werkuren per week aan de klant doorberekenen, 12 uur gaat op aan acquisitie en administratie.

Lees ook het artikel: Hoe bepaal ik als zzp'er mijn uurtarief?

De onderzoekers voorspellen dat de groep zelfstandigen die minder binnen krijgt dan nodig is op de lange termijn gaat besparen op pensioen, sociale zekerheid en de ontwikkeling van hun zaak. Aan pensioen en verzekeringen is een zzp’er nu gemiddeld jaarlijks zo’n € 8.500 kwijt. De vervoerskosten komen gemiddeld uit op € 6.300 per jaar.

Bron: RTL.nl

Kosten pensioensector flink omhoog, maar voor zzp’ers dalen de kosten

De kosten in de pensioensector zijn de afgelopen jaren fors gestegen, wat vooral te wijten is aan de invoering van de nieuwe pensioenwet.

Lees ook het artikel: Pensioen opbouwen zonder direct pensioen op te bouwen

Ondanks deze algemene trend van stijgende kosten, meldt Sjaak Zonneveld van BrightPensioen dat het bij hun juist goedkoper wordt. "Bij Bright zijn de beleggingskosten de afgelopen jaren gedaald en het lidmaatschap is, ondanks inflatie, gelijk gebleven voor twee rekeningen”. Niet voor niets geeft MoneyView ons al meerdere jaren op rij de hoogste waardering van vijf sterren op prijs," aldus Sjaak.

Bron: ikwordzzper.nl

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

ZZP Agenda