• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 2 min

Kosten pensioensector flink omhoog, maar voor zzp’ers dalen de kosten

De kosten in de pensioensector zijn de afgelopen jaren fors gestegen, wat vooral te wijten is aan de invoering van de nieuwe pensioenwet. Pensioenuitvoerders hebben te maken met oplopende uitgaven per deelnemer, wat uiteindelijk doorberekend wordt aan de gepensioneerden en deelnemers. Zo stegen de kosten bij het fonds voor de metaalsector (PMT) van € 96,77 in 2022 naar € 132 in 2023, en bij het fonds voor ambtenaren en onderwijspersoneel (ABP) van € 89 naar € 104.

De kosten kunnen eventueel wel weer omlaag als de transitie achter de rug is. Schaalvergroting moet uiteindelijk de gemiddelde kosten per deelnemer kunnen drukken.

Pensioen opbouwen voor zzp’ers goedkoper

Ondanks deze algemene trend van stijgende kosten, meldt Sjaak Zonneveld van BrightPensioen dat het bij hun juist goedkoper wordt. "Bij Bright zijn de beleggingskosten de afgelopen jaren gedaald en het lidmaatschap is, ondanks inflatie, gelijk gebleven voor twee rekeningen”. Niet voor niets geeft MoneyView ons al meerdere jaren op rij de hoogste waardering van vijf sterren op prijs," aldus Sjaak. Hij legt uit dat hoewel de kosten zijn toegenomen, de snelle groei in het aantal klanten heeft geleid tot een hogere omzet, waardoor de prijzen niet verhoogd hoefden te worden.

Deze ontwikkeling is positief voor zzp’ers die hun pensioen bij BrightPensioen hebben geregeld. Terwijl veel pensioenuitvoerders worstelen met de stijgende kosten en deze doorberekenen aan hun klanten, weet BrightPensioen de kosten laag te houden dankzij efficiënte schaalvergroting en kosteneffectieve strategieën.

Leestip: Hoe bouw ik pensioen op als zzp’er?

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl