• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 2 min

VZN: ‘Extra steunmaatregelen onvoldoende voor zelfstandigen in acute nood’

Het extra steunpakket voor ondernemers dat het kabinet vorige week bekend maakte bevat een aantal positieve punten voor zelfstandig ondernemers. Maar het is niet voldoende voor zelfstandigen die door de coronacrisis in acute nood verkeren. Dat zegt de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) in een reactie op het aangescherpte steunpakket. VZN, de koepelorganisatie voor belangenbehartigers van zelfstandigen waarbij ook ikwordzzper.nl is aangesloten, blijft daarom aandringen op extra maatregelen, zoals afschaffing van de partnertoets en aanpassing van de TVL-regeling.

Het nieuwe steunpakket bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van eerdere pakketten, stelt de VZN in een schriftelijke reactie. Zo blijft de vermogenstoets in de Tozo achterwege en komt er een versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen. Ook worden TVL-vergoedingen verhoogd en komen startende zelfstandig ondernemers in aanmerking voor steunmaatregelen. De VZN heeft zich voor deze punten hard gemaakt en is tevreden dat het kabinet deze heeft meegenomen in het aangescherpte steunpakket.

Interen op opgebouwde vermogen

Toch is er ook teleurstelling over het uitblijven van een aantal maatregelen die volgens VZN dringend nodig zijn. VZN-voorzitter Cristel van de Ven (foto): “We maken ons grote zorgen over zelfstandig ondernemers bij wie het water nu al aan de lippen staat als gevolg van de coronacrisis. De verbeteringen in het steunpakket verlichten de druk voor deze zelfstandigen niet, althans niet op korte termijn.”  

VZN pleit al geruime tijd voor afschaffing van de partnertoets in de Tozo en aanpassing van de TVL-regeling voor kleine ondernemers. Wat het eerste punt betreft, afschaffing van de partnertoets, biedt het nieuwe pakket geen verbetering. De partnertoets blijft bestaan. Hierdoor blijven veel huishoudens van zelfstandigen aangewezen op één inkomen en zijn ze gedwongen om in teren op hun opgebouwde vermogens.

HLaat ondernemers die op hun tandvlees lopen, niet langer in het ongewisse.

Cristel van de Ven, VZN

Vaart maken met aanpassen TVL-regeling

Wat het tweede punt betreft, aanpassing van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), dringt de VZN aan op het verlagen van de drempel voor deze regeling. Op dit moment moeten ondernemers die voor de TVL in aanmerking willen komen, tenminste €3.000 aan vaste lasten hebben per kwartaal. Dat is te hoog voor veel zzp’ers, die tijdens de lockdown wel vaak te maken hebben met doorlopende kosten.

Hoewel de wens tot het verlagen van de TVL-drempel volgens de VZN ook leeft bij het kabinet, heeft dit nog niet geresulteerd in een concrete oplossing. Het kabinet onderzoekt  de mogelijkheden, maar het zou wat de VZN betreft allemaal wel wat sneller mogen. Van de Ven: “Het is belangrijk dat zelfstandigen met weinig tot geen inkomsten op zeer korte termijn een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Zeker nu de Tozo voor veel zelfstandigen buiten bereik blijft door handhaving van de partnertoets.”

Snel duidelijkheid over TONK

Tot slot dringt VZN aan op duidelijkheid over de nieuwe TONK-regeling, een noodmaatregel voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Veel zelfstandigen in nood hebben hier nu hun hoop op gevestigd. Ook hier is snelheid geboden.

Van de Ven: "Laat ondernemers die op hun tandvlees lopen, niet langer in het ongewisse. Wij houden de vinger aan de pols over de precieze inhoud en uitvoering van deze maatregelen, en gaan nader in gesprek met de politiek."

Onze partners

Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.