• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

Oproep VZN: Partnertoets Tozo moet onmiddellijk van tafel

De partnertoets in de tijdelijke steunmaatregel Tozo moet onmiddellijk van tafel. Met die dringende oproep richten de samenwerkende zelfstandigenorganisaties in de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) zich tot het kabinet. Ikwordzzper.nl schaart zich achter de oproep en zal zich binnenkort via Het Ondernemerscollectief aansluiten bij de VZN. 

Nu de lockdown met drie weken wordt verlengd, tot en met dinsdag 9 februari, buigt het kabinet zich over verruiming van de financiële steun aan het bedrijfsleven. Die steun is nodig om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Dat de overheid het bedrijfsleven in deze uitzonderlijk zware tijd tegemoet komt, is volgens de VZN te waarderen. Maar VZN-voorzitter Cristel van de Ven stelt in een toelichting dat zelfstandig ondernemers er tot nu toe bij inschieten. “Zij hebben het gevoel er alleen voor te staan”.

In haar oproep aan de regering doet de VZN een aantal voorstellen die erop zijn gericht om de positie van zelfstandig ondernemers in nood te verbeteren. Bovenaan staat het schrappen van de partnertoets in de Tozo-regeling. Met die toets wordt toekenning van Tozo-hulp aan zzp'ers afhankelijk gemaakt van het inkomen van de partner. Tijdens de duur van de verlengde lockdown moet deze toets worden stopgezet. 

Verlagen drempel TVL-regeling

Daarnaast wil VZN verlaging van de drempel voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ondernemers die voor de TVL-regeling in aanmerking willen komen, moeten tenminste €3.000 aan vaste lasten hebben per kwartaal. Deze drempel is voor veel zzp’ers te hoog, terwijl zij vaak wel hoge lasten hebben, bijvoorbeeld voor de huur van een werkruimte, leasecontracten, verzekeringen en pensioenopbouw. Door de TVL-drempel te verlagen kunnen ook zzp’ers een tegemoetkoming ontvangen. 

Maak het systeem niet belangrijker dan de noodzakelijke hulp.” 

Cristel van de Ven, VZN

Bovendien stelt VZN voor om de hoogte van de TVL afhankelijk te maken van de werkelijk gemaakte kosten, in plaats van dat er - zoals nu het geval is - wordt gewerkt met een ingewikkeld systeem van gemiddelde percentages per SBI-code. Van de Ven: “Ondernemers moeten toch al hun omzetverlies aantonen om in aanmerking te komen voor de TVL. Laat ze dan ook hun eigen aandeel vaste lasten aantonen. Maak het systeem niet belangrijker dan de noodzakelijke hulp.” 

Versnelde invoering TONK

Zowel het schrappen van de partnertoets voor de Tozo als het verlagen van de TVL-drempel voor zelfstandig ondernemers zouden met onmiddellijke ingangen moeten worden doorgevoerd. Daarnaast stelt de VZN diverse aanvullende maatregelen voor, te weten: het schrappen van de voorgenomen invoering van de vermogenstoets voor de Tozo-regeling per 1 april, versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen en extra inspanningen voor om- en bijscholing van zelfstandig ondernemers die het roer willen omgooien.

Tot slot dringt de VZN aan op een versnelde invoering van de nieuw aangekondigde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De huidige planning van de regering is om de TONK per 1 februari in te voeren, maar Van de Ven vindt dit “te laat voor zelfstandigen bij wie het water inmiddels aan de lippen staat.” 

Ikwordzzper sluit zich aan bij VZN

Ikwordzzper.nl sluit zich volledig aan bij de oproep van VZN. Martijn Pennekamp, oprichter van ikwordzzper.nl, stelt dat met het voortduren van de lockdown de urgentie toeneemt om snel stappen te nemen tot het verruimen van hulpverlening aan zzp'ers in nood. Om de steun concreet tot uitdrukking te brengen zal ikwordzzper.nl zich via Het Ondernemerscollectief binnenkort aansluiten bij de VZN.

Onze partners