• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUpdate week 11: Flink meer bedrijven ‘vrijwillig’ gestopt en toekenning TVL alsnog op basis van werkelijke hoofdactiviteit

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over het vorig jaar sterk gestegen aantal 'vrijwillige'bedrijfsbeëindigingen, de overheid gaat TVL alsnog uitkeren op basis van de werkelijke hoofdactiviteit van ondernemers, en studerende zzp’er krijgt stevige boete wegens vermeende Tozo-fraude.

Grote stijging van zelfstandigen die hun bedrijf opheffen

Terwijl het aantal faillissementen als gevolg van de coronacrisis tot nu toe enorm meevalt, is er wel iets anders aan de hand: het aantal bedrijfsbeëindigingen stijgt namelijk sterk. In 2020 trokken 140.000 ondernemers vrijwillig de stekker uit hun bedrijf, een stijging met 20% in vergelijking met de 115.000 in 2019. Veruit het grootste deel van de vrijwillige beëindigingen betrof zelfstandigen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Vooral in de hoek van de ‘specialistische zakelijke dienstverlening’ legden velen het bijltje erbij neer. Onder die parapluterm valt een breed spectrum van activiteiten, van advies-, reclame en marktonderzoekbureaus tot architecten, ingenieurs en beveiligers. Het gaat in overgrote meerderheid om kleine bedrijven. Zo was 89% van de gestopte ondernemers een zelfstandige. Nog eens 10% had minder dan 10 mensen op de loonlijst staan.

Lees ook: Meer stoppers en verdere daling aantal faillissementen

Dat er relatief veel zzp’ers stopten, kan volgens het CBS betekenen dat de noodsteun van de overheid minder goed aankomt bij deze groep. Het CBS heeft hier verder geen studie naar gedaan, maar de partnertoets voor het aanvragen van een Tozo-uitkering kan een verklaring zijn voor het relatief hoge aantal zzp’ers dat er de brui aan geeft. Ook is het voor zelfstandigen betrekkelijk eenvoudig om te stoppen, omdat zij vaak geen verplichtingen hebben zoals een bedrijfspand of personeel.

Ondanks het grote aantal stoppers, neemt het aantal zzp’ers in ons land overigens niet af. Gelijktijdig met de groei van het aantal bedrijfsbeëindigingen, was er vorig jaar namelijk een record aantal mensen dat met een bedrijf begon. “Bij die nieuwe bedrijven moet je vooral denken aan nieuwe webwinkels, maar ook aan bureaus die online studiebegeleiding aanbieden”, legt een woordvoerder van het CBS uit.

Bron: Trouw

TVL uitkering alsnog op basis van werkelijke hoofdactiviteit

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Een probleem waar veel ondernemers tegenaan liepen met deze regeling, was het feit dat de toekenning ervan was gekoppeld aan de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) voor bedrijven. Met welke hoofdactiviteit het bedrijf stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK was leidend – ook als de werkelijke activiteit anders was.

Het gevolg was dat nogal wat ondernemers die daar eigenlijk recht op hadden, toch misgrepen bij de TVL. Aan deze situatie komt nu een einde. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft  in een Kamerbrief aangekondigd dat de TVL-regeling twee gerichte hardheidsclausules krijgt. Daardoor wordt het met terugwerkende kracht vanaf het eerste kwartaal van dit jaar mogelijk voor ondernemers om in aanmerking te komen voor de steun op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit, in plaats van de SBI-code uit het Handelsregister.

Lees ook: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verder uitgebreid

Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis daarvan TVL krijgen. De staatssecretaris wil dit nog voor het tweede kwartaal regelen, maar kan dat niet garanderen omdat dit bovenop alle andere activiteiten komt die RVO.nl moet uitvoeren. Wel kunnen ondernemers nu al bezwaar aantekenen op dit punt en als zij in het gelijk worden gesteld wordt dit automatisch verwerkt in de aanvraag voor het 2e kwartaal.

Bron: Accountancy van Morgen

Studerende zzp’er krijgt dikke boete wegens ‘fraude’

Studenten die inkomsten mislopen als zzp'er hebben geen recht op Tozo. De overheid stelt zich op het standpunt dat studenten al inkomen verkrijgen via de studiefinanciering en dat er geen sprake kan zijn van extra steun. Wie er naast zijn studie een centje bijverdient als zzp’er en als gevolg van de coronacrisis zonder inkomen komt te zitten, heeft dus pech gehad. Regels zijn regels en daar moet je je aan houden. Helder toch?

Nou, toch niet. De Tozo is onder hoge druk tot stand gekomen en zeker in het begin was er veel onduidelijkheid over de precieze regels voor toekenning. Ook veel gemeenten worstelden met de regeling en gingen ten onrechte over tot het overmaken van Tozo-geld op rekening van student-ondernemers. Toen de fout werd ontdekt, gingen sommige gemeenten over tot terugvorderen. Andere pasten de coulanceregeling toe, omdat student-ondernemers vaak ‘per ongeluk’ geld hebben gekregen waar ze officieel geen recht op hadden, terwijl de zzp’ers in kwestie dat niet wisten.

Lees ook: Gemeenten niet consequent met toekennen Tozo aan studenten

Zo niet in Oss, waar student Mohammad Tozo aanvroeg vanwege het wegvallen van zijn inkomsten als zzp-taxichauffeur. Hoewel hij zegt niet bewust te hebben verzwegen dat hij student is en dat er bij het invullen van de formulieren ook niet is gevraagd of hij studiefinanciering krijgt, zijn de ambtenaren in Oss onverbiddelijk. Bij controle wordt Mohammed als ‘fraudeur’ aangemerkt. En als hij nalaat om hierop te reageren, krijgt hij een boete opgelegd van € 3.690. Bovenop de € 7.000 aan Tozo die hij moet terugstorten. In totaal dus een bedrag van €13.000. Mohammad heeft gevraagd om een betalingsregeling. Die aanvraag is in behandeling. Omdat hij nog niets heeft terugbetaald, heeft de gemeente wel alvast de schuld verhoogd met € 1.900.

Bron: RTL Nieuws

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.