• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 12: Bezorgers Deliveroo geen zzp'ers, Nederland koploper in flexwerk, vast personeel en zzp’ers in ouderenzorg tegen elkaar uitgespeeld en zzp’ers houden kinderopvang overeind

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Uitspraak hoge Raad: Bezorgers Deliveroo geen zzp'ers

Vanmorgen heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de langlopende zaak die de FNV heeft aangespannen tegen Deliveroo. In de uitspraak volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal en de eerdere uitspraken bij lagere rechtbanken: de bezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandigen en waren feitelijk in loondienst.

Deliveroo is per 30 november 2022 uit Nederland vertrokken, maar de uitspraak is nog steeds relevant. Deliveroo werkte eerst met riders/bezorgers in loondienst en stapte later over op een “zzp-model”.

Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter FNV: ‘Dit is de langverwachte en zeer terechte uitspraak voor de bezorgers van Deliveroo en voor al die andere mensen die via rare constructies in schijnzelfstandigheid gedwongen zijn en geldt ook voor situaties waar bewust gekozen wordt voor schijnzelfstandigheid voor zpp-ers om daarmee cao’s en pensioenbijdrages te ontwijken. Deze uitspraak is van veel breder belang dan Deliveroo alleen. Immers op veel meer plaatsten doen mensen werk waarbij de afhankelijkheid groter is dan de onafhankelijkheid. Denk aan kinderopvang, omroepen, zorg en onderwijs.’

Nederland koploper in flexwerk

Een betere balans tussen werk en privé, minder werkdruk en hogere tarieven. Het zijn de belangrijkste factoren die ervoor gezorgd hebben dat er momenteel ruim 1,24 miljoen zzp’ers zijn, tegenover circa 1 miljoen vlak voor de coronapandemie. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor gouden tijden voor zelfstandigen. Vooral mensen met een flexbaan besluiten om zzp’er te worden. En steeds meer mensen kiezen na 5 tot 7 jaar voor een andere baan of worden zzp’er.

Nederland is koploper als het gaat om flexwerk, zegt hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht Erik Stam. “Tijdens de coronacrisis was er sprake van snelle digitalisering. De drempel om online te ondernemen is daardoor lager geworden. Bovendien zijn zowel meer jongeren als ouderen die met pensioen zijn aan de slag gegaan als zelfstandige. Het is daarmee een veelzijdig fenomeen.”

De groei in zzp’ers is vooral terug te zien in de sectoren zorg en welzijn en de technische, commerciële en ICT-beroepen. Het kabinet wil het aantal zzp’ers terugdringen, omdat vele zelfstandigen niet zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en ze vaak geen of nauwelijks pensioen opbouwen. Daarmee vormen ze een risico voor zichzelf en de economie. Uitzendbureaus zien steeds meer werknemers eigen baas worden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens Stam hebben velen niets te verliezen. “De meeste zzp'ers zijn van mening dat ze toch wel weer een baan vinden als hun project mislukt.”

Lees ook de artikelen: Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Hoe bouw je pensioen op als zzp’er?

Bron: NU.nl

ꞌMet minder zzp’ers verdwijnt het probleem nietꞌ

Met een vermindering van het aantal zzp’ers – zoals het kabinet wil – verdwijnt het probleem van de zelfstandigen niet. De politiek moet niet gaan voor minder zzp’ers, maar voor meer verantwoord in zelfstandigheid kunnen werken. Dit stelt directeur Chris van Veldhuizen van vakvereniging HZC, dat de belangen behartigt van machine-gebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, railinfra, waterbouw, GWW-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.

Het zijn sectoren, waar sprake is van een flinke groei van het aantal zzp’ers. Van Veldhuizen vindt het kabinetsstandpunt op zijn minst merkwaardig, omdat de groei van het aantal zzp’ers jarenlang door de politiek is gestimuleerd. “Flexibilisering van arbeid, versoepeling van ontslagrecht, verminderen van uitkeringsrechten, actieve stimulering van werklozen vanuit UWV om voor zichzelf te beginnen. Geen zelfstandigen zonder politiek, zou je met recht kunnen zeggen.”

In plaats van het probleem van financieel-economisch risico op te lossen door het aantal zzp'ers terug te brengen, moet de overheid nadenken over de vele probleemaspecten van het zzp-schap. Zoals die er in de praktijk van de technische beroepen in de bouw en infra zijn, meent Van Veldhuizen. “Denk naast het verzekeren voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen aan bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en inventaris/gereedschap verzekering, maar ook aan toenemende eisen op het gebied van veilig en gezond werken en het bezitten en bijhouden van beroepskwalificaties en certificering. Daar gaat nog veel mis.”

Lees ook het artikel: Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp’er?

Bron: De Ondernemer

Verzekeringshelpdesk

  • Heb je een vraag over verzekeringen?
  • Wil je weten welke verzekering je nodig hebt?
  • Benieuwd wat er wel en niet gedekt is bij een bepaalde verzekering?

De verzekeringshelpdesk van Het Ondernemerscollectief beantwoordt jouw vragen en geeft advies.

Meer over de verzekeringshelpdesk
Verzekeringshelpdesk

Ouderenzorg: vast personeel en zzp’ers tegen elkaar uitgespeeld

Medewerkers in de langdurige ouderenzorg hebben te kampen met lage lonen, een hoge werkdruk en racisme. Velen kunnen niet of nauwelijks rondkomen en hebben last van gezondheidsproblemen door de financieel kwetsbare positie. Het is reden dat zorgmedewerkers in loondienst steeds vaker zzp’er worden, ook al doemen er dan nieuwe problemen op als het zelf moeten regelen van verzekeringen, pensioen en belastingafdracht. “Wie dat niet scherp heeft, of opeens minder inkomsten heeft doordat veel diensten worden afgezegd, kan in de schulden belanden”, stelt Saskia Duijs van Amsterdam UMC.

Duijs promoveerde vorige week op basis van een proefschrift over de impact van bestaansonzekerheid op (vaak vrouwelijke) medewerkers in de langdurige ouderenzorg. Veel werknemers in de ouderenzorg hebben lage lonen en kleine contracten met weinig uren. Hoge werkdruk, lage lonen en racisme in de zorg – zowel van cliënten als van opdrachtgevers – drukken deze mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt verder de marge in, zag Duijs.

Duijs ziet dat vast zorgpersoneel tegen zzp’ers wordt uitgespeeld. “Ik denk: ze hebben allemaal hetzelfde probleem. Er is te weinig geld, daardoor komen ze in een kwetsbare positie. De scheiding tussen werknemers en zzp’ers is helemaal niet zo zwart-wit. Als je maar een klein contract hebt, is zzp’en een manier om extra uren te kunnen draaien. Dan is zzp-schap óók een manier om rond te kunnen komen, een overlevingsstrategie.”

Bron: NRC.nl

Zzp’ers houden Amsterdamse kinderopvang overeind

Het is crisis in de Amsterdamse kinderopvang. Rum 70% van de locaties heeft een personeelstekort, ouders moeten 40 tot soms zelfs 80 tot 100 weken wachten op een plek in de kinderopvang en er zijn camera’s op de groep, omdat niet aan het 4-ogenprincipe kan worden voldaan. Momenteel zet bijna de helft (48%) van de Amsterdamse kinderdagverblijven zzp’ers in om het personeelstekort te tackelen.

Deze uitkomsten komen aan het licht na onderzoek van de Amsterdamse tv-zender AT5 onder bijna 50 kinderdagverblijven in de hoofdstad. Gemiddeld komt elke locatie 3 medewerkers tekort. Bijna alle ondervraagde kinderdagverblijven verwachten dat het personeelstekort in de toekomst zal toenemen of minimaal gelijk zal verblijven.

De overheid wil de kinderopvang vanaf 2025 vrijwel gratis maken, maar 75% van de Amsterdamse kinderdagverblijven meent dat de sector dit niet aankan. De verwachting is dat de vraag en daarmee de wachtlijsten alleen maar langer worden. Ouders die wel met hun kind terechtkunnen, zijn evengoed ontevreden over de vele zzp’ers in de kinderopvang die wél de gaten dichtlopen. Dit omdat ze volgens hen minder of geen band met het kind opbouwen.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Pensioen helpdesk

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

ZZP Agenda