• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 17: Beloning zzp’ers en werknemers blijft achter, zzp’ers kunnen weer STAP-budget aanvragen en pleidooi beoordelingssysteem voor zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’ers en werknemers zien beloning achterblijven

Als de verhouding tussen arbeid en kapitaal de laatste 25 jaar gelijk was gebleven, verdiende een werknemer of zzp’er in de sector Handel nu op jaarbasis gemiddeld € 16.404 meer. Dit is een van de uitkomsten in het onderzoek van FNV naar de sectorale arbeidsinkomensquote (AIQ). De AIQ toont hoeveel van wat Nederland verdient naar werkenden gaat. Als de arbeidsinkomensquote daalt, zien werkenden en zzp’ers steeds minder van de welvaart terug als beloning en blijft er meer over voor bedrijven, ofwel werkgevers en aandeelhouders.

Uit cijfers van het CBS blijft dat de AIQ sinds de jaren 70 sterk is gedaald. De coronapandemie heeft de verhouding tussen arbeid en kapitaal verder scheefgetrokken. Er zijn grote verschillen tussen sectoren. Bij de overheid blijft de AIQ gelijk en in de ICT stijgt deze, maar veruit de meeste mensen werken in een sector waar de arbeidsinkomensquote daalt. Economen verwachten dat de stijgende inflatie de AIQ de komende jaren naar een historisch laag niveau brengt. Uit ander FNV-onderzoek naar de winsten van Nederlandse bedrijven (2019-2021) blijkt dat het bedrijfsleven in het laatste coronajaar uitzonderlijk goede resultaten boekte en zeer veel geld aan aandeelhouders uitkeerde.        

Bron: FNV

Tweede ronde aanvragen STAP-budget

Zzp’ers opgelet: vanaf maandag 2 mei (10:00 uur) start de tweede ronde voor het aanvragen van STAP-budget. Zelfstandig ondernemers en andere werkenden kunnen zich laten bijscholen op kosten van de overheid. Er is per aanvrager één keer per jaar tot € 1.000 subsidie te krijgen voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

Lees ook het artikel: Kom ik als zzp’er in aanmerking voor STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Het STAP-budget helpt ook zzp’ers om zich te blijven ontwikkelen. Er zijn momenteel circa 20.000 cursussen of opleidingen te volgen. Sinds maart dit jaar kan om de twee maanden opleidingsbudget worden aangevraagd. In de eerste ronde op 1 maart 2022 vroegen in een paar dagen tijd ruim 35.000 mensen STAP-budget aan. Van hen had 27% een tijdelijk contract en 17% van de aanvragers was zzp’er. STAP-budget is vanaf maandagochtend 2 mei aan te vragen op het STAP-portaal van UWV.    

Bron: UWV

Beoordelingssysteem voor zzp’ers

Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) wil een beoordelingssysteem opzetten voor zzp’ers. Het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein stelt daarbij de vraag: Heeft de ondernemingsraad ook instemmingsrecht bij het maken van een dergelijk beoordelingssysteem? 

Als de zzp’er door de OR en het bedrijf wordt gezien als 'werkzame persoon binnen de onderneming' (zoals vermeld in art. 6, lid 4 van de WOR over actief of passief stemrecht), dan is het mogelijk dat er instemming moet worden gevraagd. Ook als de zzp’er alleen werkt voor de werkgever, kan er worden bekeken of er sprake is van een gezagsverhouding. Als de zzp’er niet wordt gezien als 'werkzame persoon binnen de onderneming', dan heeft hij of zij geen actief of passief kiesrecht. Er moeten dan afspraken worden gemaakt op basis van offertes en contracten. Het instemmingsrecht is dan niet aan de orde.

Bron: OR/magazine

Schuldhulpverlening aan ondernemers moet laagdrempeliger

Zelfstandig ondernemers kunnen nog niet bij elke gemeente in Nederland goed terecht voor schuldhulp. Volgens de Nationale ombudsman hebben diverse gemeenten de schuldhulpverlening voor zelfstandigen nog niet op orde. Dit blijkt uit het rapport Zelfstandigen over de drempel, waarin onder meer wordt geconcludeerd dat veel zelfstandigen met problematische schulden de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet weten te vinden.

Lees ook het kennisartikel: Wanbetalers, zo pak je ze aan

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zijn de grote verschillen tussen gemeenten niet uit te leggen. De vraag of een ondernemer uit de schulden komt hangt te veel af van zijn toevallige woonplaats, aldus Van Zutphen. Zo verschilt de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening sterk per gemeente. “De drempel voor aanmelding is bij zelfstandigen hoog.”

Daarnaast is de verdeling van verantwoordelijkheden niet overal helder. Veel gemeenten laten de dienstverlening geheel of gedeeltelijk uitvoeren door een externe partij. Gemeenten zijn volgens de ombudsman niet altijd even deskundig om zelfstandigen goed te helpen. Een betere samenwerking tussen gemeenten is nodig om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren, stelt de ombudsman.  

Bron: Gemeente.nu

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.