• Laatste update:
 • Update datum:
 • Leestijd: 4 minuten

Kom ik als zzp’er in aanmerking voor STAP-budget voor scholing en ontwikkeling?

Als zzp’er is het van groot belang dat je je blijft ontwikkelen en nieuwe kennis en vaardigheden opdoet. Er is geen baas die je hierop attendeert. Het niet bijscholen kan jouw positie op de arbeidsmarkt verzwakken. Daarnaast verandert de arbeidsmarkt razendsnel, met een toenemende flexibilisering en digitalisering. Met het volgen van een opleiding, training of workshop versterk je je concurrentiepositie en vergroot je je kansen op opdrachten en verkopen. Het STAP-budget helpt je hierbij. Als zzp’er kan je dit jaar nog maximaal € 1.000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

De volgende aanvraagperiode STAP-budget van 2023 in september

In 2023 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 170 miljoen euro beschikbaar verdeeld over 5 aanvraagtijdvakken. Het volgende tijdvak start op 18 september om 10:00 uur. Voor deze aanvraagperiode wordt 10 miljoen euro aan STAP-budget beschikbaar gesteld. Dit is lager dan de geplande 34 miljoen euro. 

STAP-budget alleen voor OCW-erkende scholingen

Vanaf het septembertijdvak zal het kabinet alleen nog OCW-erkende scholingen toestaan voor het STAP-budget, met het doel een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren. Het beschikbare budget voor zowel september als november wordt verlaagd naar 10 miljoen euro per tijdvak. Dit omdat het aantal opleidingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd fors afneemt, is naar verwachting ook minder budget nodig. Het scholingsregister wordt bijgewerkt op 21 augustus. Vanaf dat moment kun je controleren of jouw gekozen scholing in aanmerking komt voor het STAP-budget voor de aanvraagperioden in september en november 2023. Als je nu al wilt controleren, kun je ook je opleider raadplegen voor informatie over OCW-erkenning en het STAP-budget.

Fiscale aftrek scholingskosten vervangen door subsidieregeling

Tot 2021 kon een zzp’er opleidingskosten die relevant zijn voor het bedrijf aftrekken van de inkomstenbelasting. Deze regeling is komen te vervallen. In plaats van de fiscale aftrek scholingskosten is er t/m 2023 STAP-budget. De afkorting staat voor stimulering arbeidsmarktpositie. Zzp’ers (en werkzoekenden) kunnen in 2022 en 2023 een subsidie van maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je mag eenmaal per jaar een beroep op deze subsidieregeling doen.

Wanneer heb ik als zzp’er recht op STAP-budget?

Iedere zzp’er die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan STAP-budget aanvragen voor het financieren van zijn of haar scholing. Je moet aan vier voorwaarden voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar oud en je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • Je bent een EU-burger of een partner van een EU-burger.
 • Je bent in de periode van 27 tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden In Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.
 • De opleiding valt onder het STAP-budget (volgens het STAP-scholingsregister van DUO).

Subsidieregeling uitgevoerd door UWV en DUO

De regeling voor STAP-budgetten wordt uitgevoerd door UWV en DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. UWV verzorgt voor de zzp’ers de aanvraag en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister, waar de instituten en instellingen met de opleidingen die in aanmerking komen voor het STAP-budget worden geregistreerd.

Je kunt via de opleider óf via het STAP-portaal van UWV te weten komen of jouw scholingsactiviteit met STAP-budget kan worden betaald. De opleider moet de betreffende opleiding in het register hebben aangemeld. De opleider of opleiding moet aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De opleider is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 • De opleider beschikt voor zijn opleidingen en trainingen over een NRTO-keurmerk.
 • De opleider is een erkende EVC-aanbieder met EVC-trajecten.
 • Een door een branche- en sectororganisatie erkende opleiding.
 • Een opleiding die leidt tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of diploma.

Hoe vraag ik als zzp’er STAP-budget voor een opleiding aan?

Stap 1: je schrijft je allereerst in bij de opleider.

Stap 2: je ontvangt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs.

Stap 3: je vraagt STAP-budget online aan op het nieuwe STAP-portaal van UWV.

Stap 4: bij toekenning van STAP-budget wordt hiervan een afschrift (inkooporder) naar de opleider gestuurd.

Stap 5: de scholingsactiviteit wordt rechtstreeks betaald aan de opleider uit het STAP-budget. Je hoeft niets voor te schieten. Als de opleiding, cursus of training meer kost dan € 1.000, dien je de meerkosten zelf te betalen. Je ontvangt een factuur om het resterende bedrag te voldoen.

Benader je opleider of zoek op het STAP-portaal

Per heden kun je als zzp’er op het STAP-portaal van UWV alles vinden: het opleidingsaanbod, een STAP-budget aanvragen, bekijken of de aanvraag is goedgekeurd, het bewijs van deelname aan de scholing uploaden en wijzigingen doorgeven. Opleidingen die in aanmerking komen voor STAP-budget, zijn ook te vinden op platformen als STAP-budget.nl en individuele opleiders als LOI, NCOI, Inholland, ROVC, NHA, Zuyd Professional, Lindenhaeghe, NTI en vele andere opleidingsinstituten en -instellingen. 

Studiekosten als zakelijke kosten wél aftrekbaar

Zijn je studiekosten als zzp’er zakelijke kosten? Dan kun je deze kosten in 2023 nog steeds aftrekken van de winst. Onder voorwaarden mag je bepaalde studiekosten aftrekken, specifiek als je geen recht op studiefinanciering hebt of als de studie of opleiding voor jouw (toekomstige) beroep is. Alleen de noodzakelijke kosten mogen worden afgetrokken. Denk aan collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld. Of leermiddelen die je van de opleiding moet hebben, zoals boeken of software.

De aftrek wordt automatisch berekend als je de aangifte inkomstenbelasting invult met je studiekosten. Er is een drempelbedrag van € 250. Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek. Je mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken. De studiekosten kunnen worden afgetrokken in het jaar dat je deze kosten hebt gemaakt.

Het STAP-budget beëindigd vanaf 2024

Omdat het STAP-budget vanaf 2024 wordt beëindigd, wordt onderzocht of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren. Het is nog onduidelijk of en welke gevolgen dit heeft voor de geplande aanvraagperiodes van 2023. Zodra er nieuws is, vind je dit op deze website.

Heb je een vraag of wil je advies?

Wil je meer weten over het STAP-budget? Of wil je advies over hoe je het beste van deze subsidieregeling kunt gebruikmaken of over de fiscale aftrekbaarheid van deze studiekosten? Vul het onderstaande contactformulier in en je krijgt zo snel mogelijk antwoord op je vragen. 

Contactformulier

Stel jouw vraag

Onze partners

ZZP Agenda

oktober
05
Heerhugowaard | 18.30 uur

Univé Startersevent

oktober
05
Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?

Mogelijk gemaakt door:

Veilig ondernemen van A tot Z met KPN