• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 7: Aantal flexwerkers en zzp’ers blijft stijgen, Uber-chauffeurs voeren actie voor betere tarieven en zzp’ers in bouw profiteren van krapte op arbeidsmarkt

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Aantal flexwerkers en zzp’ers blijft stijgen

Het aantal flexwerkers en zzp’ers in Nederland is in het vierde kwartaal van 2022 verder toegenomen. Er kwamen in de laatste drie maanden van vorig jaar 64.000 flexkrachten bij, tot een totaal van 2,7 miljoen. Verder schreven zich 128.000 nieuwe zelfstandigen zich in bij de Kamer van Koophandel. In percentage nam het aantal jonge zzp’ers (van 15 tot 25 jaar) het meest toe: met 41%.  

Dit blijkt uit de laatste cijfers over de werkzame beroepsbevolking van statistiekbureau CBS en onderzoeksbureau TNO. De arbeidsparticipatie onder jongeren was in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder. Met 121.000 werkenden was deze groep 10% hoger dan eind 2021. Het aantal jonge zzp’ers nam in kwartaal vier van 2022 met 24.000 toe. Ook het aantal oudere zzp’ers is toegenomen. De groep zzp’ers van 25 tot 55 jaar nam met 65.000 toe (+ 10%) en de groep zzp’ers van 55 tot 75 jaar met 51.000 (+ 14%).

Jessie Koen van TNO: “In een krappe arbeidsmarkt is het relatief makkelijker om aan opdrachten te komen. Er zijn te weinig mensen om al het werk kunnen oppakken, dus kan een zzp’er dit overnemen. En mocht het ondernemen mislukken, dan hebben veel mensen het idee dat ze gemakkelijk aan een nieuwe baan kunnen komen.”

Lees ook het artikel: Zzp’er worden als je minderjarig bent

In het vierde kwartaal van 2022 kregen 103.000 mensen een vast contract. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 nam vooral het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband met kans op een vaste aanstelling toe. Tegelijkertijd groeide het aantal krachten met een tijdelijk dienstverband voor een jaar of langer met 6%. Ongeveer 9.000 flexwerkers (werknemers met een flexibel contract) maakten in het vierde kwartaal van 2021 de overstap van oproepkracht naar zzp’ers. Een jaar later (eind 2022) waren dit er 16.000, ofwel 7.000 méér. Een toename van 70%.

Bronnen: CBS en AD.nl

Uber-chauffeurs voeren actie voor betere tarieven

Uber-chauffeurs voerden afgelopen donderdag actie op de stoep van het hoofdkantoor van de alternatieve taxidienst in Amsterdam tegen de lage tarieven die ze als zzp’er ontvangen. En de wijze waarop het Amerikaanse moederbedrijf met de zzp’ers omgaat.

De zzp-chauffeurs hebben sterk het idee dat zowel hun klanten als het kantoorpersoneel van Uber in Amsterdam niet weet wat het betekent om Uber-chauffeur te zijn. De actievoerders klagen dat de Uber-leiding niet naar de rechter luistert, die vorig jaar besloot dat de chauffeurs geen zelfstandigen zijn maar bij Uber in dienst zijn. En zodoende conform de taxi-cao betaald moeten worden. De Uber-directie vecht deze uitspraak sindsdien aan en houdt volgens de vakbond FNV elke verbetering tegen.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je zelfstandig ondernemer voor de Belastingdienst?

Uber-chauffeurs hielden vorige week ook al een actie, waarbij ongeveer 80 boze taxirijders in een colonne vanuit Amsterdam-Noord over de A10 naar het Uber-hoofdkantoor reden. Ook toen eisten de actievoerders een hoger salaris en een betere behandeling door de multinational. De directie weigerde een petitie in ontvangst te nemen.

Bron: Het Parool

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Zzp’ers floreren in de bouwsector

In de bouwsector werden het afgelopen jaar de meeste bedrijven opgericht, vooral door zzp’ers. In totaal gingen volgens het CBS in 2022 ongeveer 11.100 nieuwe bouwbedrijven van start, circa 10.700 daarvan betrof een zzp-bedrijf. De zzp’ers profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt, het gebrek aan vakkrachten én het feit dat steeds meer (grote) bouwbedrijven besluiten om tijdens de bouwvak door te werken of slechts een korte periode dicht gaan.  

De bouwvakantie werd in 1981 officieel uit de bouw-cao geschrapt en is sindsdien geen door de overheid opgelegde verplichte vakantie meer. Bedrijven mogen sindsdien zelf uitmaken of ze al dan niet de deuren sluiten. Ongeveer twee derde van alle Nederlandse bouwbedrijven gaat in de bouwvak dicht. De rest werkt door om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.

Veel bedrijven kunnen het zich uit concurrentieoverwegingen (in combinatie met de lage marges in de markt) niet permitteren om opdrachten te weigeren of uit te stellen, ondanks dat het personeel niet actief is die periode. Het kan dus een interessante periode voor zzp’ers zijn, zo wordt gesteld op de kennisbank voor ondernemers Business Compleet. “Veel concurrenten liggen immers langs het strand.”

Bronnen: Architectenweb en Business Compleet

Zorginstellingen met minder zzp’ers aan het bed

De zorg wordt geteisterd door een groeiend gebrek aan personeel. Een probleem dat door de vergrijzing alleen maar groter lijkt te worden. Er zijn zorginstellingen die de personeelstekorten op de arbeidsmarkt succesvol te lijf gaan. Niet door (nog) meer zzp-zorgmedewerkers aan te nemen, maar door een Magnet-erkenning als hoogste waardering voor verpleegkundige zorg te behalen. Kort gezegd komt het er op neer, dat het zorgpersoneel meer inspraak en autonomie krijgt.

Volgens het CBS stonden er eind september vorig jaar 67.000 vacatures in de sector zorg en welzijn open. Eind vorig jaar lag het ziekteverzuim in de zorgbranche op 8,4%. Veel hoger dan in andere sectoren. Vele zorginstellingen proberen met zzp’ers de gaten in de roosters te dichten. “Maar de kosten van zzp'ers zijn in verhouding erg hoog”, zegt verpleegkundig manager Brenda Fibicher van het Amsterdamse revalidatiecentrum Reade. “En het ging ten koste van de betrokkenheid, ontwikkeling en innovatie. Het beïnvloedde de kwaliteit van zorg.”

Reade paste de Magnet-ideeën toe in het eigen zorgcentrum. De verpleegkundigen hebben voortaan inspraak in roosters, er is ruimte voor professionele ontwikkeling en de complete managementlaag kreeg een andere rol. Het resultaat: er komen meer nieuwe, vaste verpleegkundigen bij dan er vertrekken. “Ik werk nu soms hele weken met een vast team”, zegt verpleegkundige Ines Samouco. “Vroeger zaten er in een ploeg van acht verpleegkundigen soms wel vijf zzp'ers.” Ook enkele zorgaanbieders in Noord-Holland werken, in navolging van Reade, met het Magnet-gedachtegoed.

Bron: Fd.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

De ervaringen die zzp-expert Martijn Pennekamp in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft hij gebundeld in dit boek met 50 waardevolle tips voor een succesvolle start als zzp'er!

ZZP Agenda